“Preventivni pregledi”


Dr. Ime Prezime

Pozicija unutar ustanove

Služba opšte medicine

U službi opšte medicine funkcioniše 28 ogranka, od kojih su 15 u gradu i 13 u vangradskim naseljima.

Kalendar zdravlja

Kalendar treba da podseti da osim zdravlja postoji bolest i da za razliku od zdravlja, bolest ima mnogo imena.

Dom Zdravlja Subotica


Dom zdravlja Subotica predstavlja danas samostalnu radnu organizaciju zdravstevene delatnosti sa osnovnim zadatkom pružanja primarne zdravstvene zaštite gradjanima opštine Subotica svih uzratsai i oba pola Osim toga u sastavu radne organizacije je i Služba hitne medicinske pomoći koja obezbedjuje pružanje hitne i neodložne medicinske pomoći svima kojima je ista potrebna kao i usluge prevoza i transporta bolesnika u ustanove sekundarnog tipa kako na teritoriji naše opštine tako za sada i u druge centre.

Stojimo Vam na raspolaganju!

Vaš Dom Zdravlja Subotica.
KONTAKT

Istaknute Vesti


Naslov Vesti 1

Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave.

Naslov Vesti 2

Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave.

Naslov Vesti 3

Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave. Kratak prikaz sadrzaja objave.

  • Petefi Šandora 7, 24000 Subotica