Dom zdravlja Subotica | Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti

Načelnik Službe: Prim. dr Radmila Pavićdrradmilapavic
Telefon: 024/ 552-791
Adresa: Eugena Kumičića 4

PREVENTIVNI CENTAR

Preventivni centar se sastoji iz :

Preventivno savetovalište
– Savetovalište za dijabetes melitus

Preventivno savetovalište prima pacijente na zakazano vreme i vrši edukaciju i podizanje svesti građana  o značaju i prepoznavanju zdravih stilova života, kao i potrebi očuvanja i redovne kontrole zdravlja. Obavljanje preventivnih pregleda se obavlja u skladu sa nacionalnim standardima (npr. skrining za kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti, diabetes melitus tip II, karcinome i druge bolesti).

Resurno edukativna jedinica :
-informiše zaposlene u domu zdravlja o organizovanim preventivnim aktivnostima
-edukuje zaposlene o novim saznanjima iz oblasti preventive i o mogućnostima primene novih metoda rada
-informiše stanovništvo o aktivnostima centra, pojedinih službi u domu zdravlja, planiranim akcijama
-obavlja zdravstveni vaspitne aktivnosti i promociju zdravlja.
Mobilna jedinica:
-vrši informisanje stanovništva na terenu o važnosti preventivnih pregleda i promociju zdravih stilova života
-neposredno organizuje preventivne i zdravstvene akcije i kampanje
-distribuira zdravstveno promotivni materijal
-daje individualne savete na terenu
-organizuje zdravstveno promotivne kampanje u saradnji sa medijima u skladu sa kalendarom zdravlja
-direktno poziva na individualne preglede za određene populacione grupe
-sarađuje sa različitim vladinim/nevladinim organizacijama

POLIVALENTNA PATRONAŽApreventiva_01
-vrši zdravstveno promotivni rad u porodici, što znači da vrši zdravstveno vaspitnu edukaciju svog stanovništva na svom mikro reonu
-u kućnoj poseti obilazi: trudnicu, porodilju i novorođeno dete, odojče, predškolsko  i školsko dete, studente. Žene generativnog doba, hronične bolsnike, stare osobe…
-obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama poštujući program rada koji je usklađen sa odgovarajućim uzrastom
-obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja odraslog stanovništva u mesnim zajednicama i udruženjima penzionera, aktivima žena, klubovima, radnim organizacijama, gde ujedno radi kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi po potrebi.
-aktivno učestvuje u radu mobilne jedinice
-sarađuje sa svim strukturama u lokalnoj zajednici ( centar za socijalni rad, crveni krst, nevladine organizacije….)
-drži školu za trudnice

Struktura zaposlenih:preventiva_08

Preventivno savetovalište

1 lekar, Specijalista opšte medicine, sa delom radnog vremena
Viša medicinska škola -1 sestra
Srednja medicinska škola – 1 sestra

Savetovalište za dijabetes

1 lekar, opšte medicine, sa punim radnim vremenom
Visoka strukovna škola- 1 sestra
Srednja medicinska škola- 1 sestra

Patronaža

Viša medicinska škola – 5 sestara
Srednja medicinska škola – 21 sestra

U okviru službe obezbeđeno je telefonsko savetovalište koje:
-korisnicima obezbeđuje informacije o organizovanim preventivnim pregledima unutar službe i u drugim službama Doma zdravlja
-informiše korisnike o programu rada resursno edukativne jedinice i drugim zdravstveno edukativnim programima
-zakazuje preventivne preglede
-daje savete u vezi zdravih stilova života

U službi je u toku 2014.godine  ostvareno:
– u preventivnom savetovalištu je bilo 2512 korisnika
– u savetovalištu za dijabetes 5.555 korisnika
– u mobilnoj jedinici sa prisustvom lekara u 52 akcije obrađeno je 2.495 korisnika
– u mobilnoj jedinici bez prisustva lekara u 178 akcije obrađeno je 6.050 korisnika
– na telefonskom savetovalištu je bilo 4.179 poziva
– resursno edukativna jedinica je odradila 5.528 predavanja, obuhvaćeno 73.590 slušalaca
– školu za trudnice pohađalo 323 trudnica
– patronažne sestre su uradile 33.163 kućnih poseta

Posebni datumi se obeležavaju po kalendaru zdravlja su:preventiva_09
– 21.01.-28.01 – evropska nedelja prevencije raka grlića materice
– 31.01. – nacionalni dan bez duvanskog dima
– 04.02 – svetski dan borbe protiv raka
– Mart – nacionalni mesec borbe protiv raka
– 24.03 – svetski dan borbe protiv tuberkuloze
– 07.04 – svetski dan zdravlja
– 10.05. – međunarodni dan fizičke aktivnosti
– 12.05. – međunarodni dan sestrinstva
– 15.05. – međunarodni dan borbe protiv malignog melanoma
– 31.05 – svetski dan bez duvahskog dima
– Maj – treća nedelja – nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
– 24.09. – svetski dan srca – nedelja u trećoj nedelji septembra
– 40 nedelja u godini – nacionalna nedelja promocije dojenja
– Oktobar – nacionalni mesec pravilne ishrane
– 15.10. – međunarodni dan čistih ruku
– 16.10 – svetski dan hrane
– Novembar – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
– 14.11 – svetski dan borbe protiv šećerne bolesti
– 15.11. – međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća
– 01.12. – svetski dan borbe protiv HIV/AIDS

Radno vreme:

Preventivno savetovalište
ponedeljak 7-14 časova
sreda 7-14 časova
četvrtak 13-20 časova

zakazivanje pregleda na telefon:
024/552-791

Savetovalište za dijabetes
od ponedeljka do petka od 07 – 14 časova.

zakazivanja pregleda na telefon:
065/91-555-68
024/596-237

Pratite nas na društvenim mrežama!