Dom zdravlja Subotica | Finansijski izveštaj
Dom zdravlja Subotica
Petefi Šandora 7
podračun br: 840-779661-09Datum 27.04.2017.godine
STANJE SREDSTAVA NA DAN 26.04.2017
Prethodno stanje 11.650.352,58
Uplate RZZO
Uplate od participacije za usluge 44.500,00
Ostale uplate 36.744,85
Isplaćeno 134.780,71
STANJE 11.596.816,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal
Zarade zaposlenih
Energenti
Vakcine
Lekovi
Ostali materijalni troškovi
Ostali troškovi 134.780,71
stomatološki materijal – usluge
Prevoz zaposlenih
Ostala plaćanja

UKUPNO                                   134.780,71

 


Pratite nas na društvenim mrežama!