Dom zdravlja Subotica | Dokumenti Doma zdravlja

AKT O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH SISTEMA
DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA

01-2017 akt o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistena Doma zdravlja- april 2017

PARTICIPACIJE:
PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciji za 2016
participacija 19 02 2016

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 11 07 2014 (2)

Kolektivni ugovor:

kolektivni ugovor -19. februar 2015.

Statut Doma zdravlja:

DOM ZDRAVLJA-STATUT

DOM ZDRAVLJA-STATUT-izmene 23. jun 2015

Na osnovu člana 39. i 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl.glasnik RS 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa, donetog od strane Poverenika za informacije od javnog značaja(Sl. Glasnik RS 57/2005), Dirktor Doma zdravlja Subotica donela je dana 07.02.2014.

informator o radu azurirano avgust 2015.

INFORMATOR O RADU 2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2014.

Organogram Doma zdravlja Subotica:

ORGANOGRAM DZ

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama!