Dom zdravlja Subotica | Javne nabavke

27.04.2017.ЈНОП 01/17 Медицинска опрема-Измена Конкурсне документације,Измена Позива за одношење понуда, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и питања и одговори

Позив -izmena

pitanja i odgovori 2

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema-izmena 2

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenje

26.04.2017. JNOP 06/17 Sanitetski stomatološki materijal, Odluka o dodeli ugovora za partije 5 i 9

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 5

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 9

26.04.2017. JNMV 12/17 Toneri za štampače, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

24.04.2017. JNOP 10/17 Lekovi sa D liste, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Позив

lekovi konačna verzija

24.04.2017. JNMV 09/17 Radne uniforme i tekstil za ambulante Opšte medicine i Stomatologiju, Odgovor na pitanje, Izmena konkursne dokumentacije, Izmena poziva za podnošenje ponuda, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pitanja i odgovori

konkursna uniforme i beli program-измена

Poziv – JNMV-izmenjen

ObavestenjeOProduzenjuRoka

24.04.2017. JNOP 06/17 Sanitetski stomatološki materijal, Odluka o dodeli ugovora za partije 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, i Odluka o obustavi postupka za partiju 8

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 1

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 2

Odluka o dodeli ugovora, partija br.3

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 4

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 6

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 7

Odluka o dodli ugovora-partija br. 10

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 11

Odluka o dodeli ugovora-partija br.12

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 13

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 14

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 15

Odluka o obustavi postupka-partija br. 8

20.04.2017. JNMV 03/17 Kancelarijski materijal, Obavetenje o zaključenom ugovoru

obavetenje o zaključenom ugovoru

20.04.2017. JNOP 02/17 Radovi na Ambulanti Kelebija, Obavetenje o zaključenom ugovoru

obavetenje o zaključenom ugovoru

20.04.2017. JNOP 08/17 Usluge overavanja manometara za merenje krvnog pritiska, Obavetenje o zaključenom ugovoru

obavetenje o zaključenom ugovoru

18.04.2017. JNMV 10/17 Telefonska centrala, Pitanja i odgovori, Poziv-izmenjen, Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pitanja i odgovori

Poziv – JNMV-изменјена

konkursna centrala-измењена

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

18.04.2017.Канцеларијски намештај за Стоматолошку службу Амб. бр.6 и РТГ кабинет ЈНМВ 11/17

JN MV kanc.nameštaj Poziv – JNMV

18.04.2017. JNOP 05/17 Prirodni gas, Obaveštenje o obustavi postupka, partija br. 1 i 2

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-1

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-2

13.04.2017. JNMV 06/17 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.04.2017.ЈНОП 01/17 Медицинска опрема-Питања и одговори

pitanja i odgovori 1

13.04.2017.ЈНОП 06/17 Санитетски материјал за Стоматолошку службу-Измена Конкурсне документације,Позива за подношење понуда и питања и одговори

Позив-санитетски материјал-измењен

pitanja i odgovori 1

konkursna sanitetski -izmenjena 3

13.04.2017. JNOP 08/17 Stomatološki i zubotehnički materijal-Implanti i suprastrukture, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Позив

Konkursna dokumentacija

12.04.2017. ЈНМВ 08/17 Оверавање манометара за мерење крвног притиска-Одлука о додели Уговора

img388

11.04.2017. JNMV 12/17 Toneri za štampače, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija-toneri za štampače

11.04.2017. JNMV 09/17 Radne uniforme i tekstil za ambulante Opšte medicine i Stomatologiju, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

konkursna

11.04.2017. JNMV 10/17 Telefonska centrala, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

konkursna centrala

07.04.2017. JNOP 01/17 Medicinska oprema, Pitanja i odgovori, Izmena konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema-izmena

07.04.2017. JNMV 06/17 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji, Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora

05.04.2017. JNOP 03/17 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

04.04.2017. JNOP 05/17 Prirodni gas, Odluka o obustavi postupka, partija br. 1 i 2

Odluka o obustavi postupka-partija br. 1

Odluka o obustavi postupka-partija br. 2

04.04.2017. JNOP 02/17 Radovi na Ambulanti Kelebija, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

04.04.2017. JNMV 08/17 Overavanje manometara za merenje krvnog pritiska, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Konkursna dok. overa manometara

04.04.2017. JNMV 05/17 Štampači, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.04.2017. Izmena plana javnih nabavki za 2017. godinu

PLAN2017ZDRAV08881294DZSUSU28032017-4

31.03.2017. JNOP 01/17 Medicinska oprema, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija

Позив

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema

30.03.2017. JNOP 04/17 Tehničko održavanje vozila Citroen i Reno saniteti, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2017. JNOP 03/17 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 4, Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-3

24.03.2017. JNMV 06/17 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija servisiranja med. opreme stomatologija 1

24.03.2017. JNOP 06/17 Sanitetski stomatološki materijal, Pitanja i odgovori, Izmena konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori

konkursna sanitetski -izmenjena2

21.03.2017. JNMV 04/17 Overa neautomatskih vaga, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2017. JNOP 06/17 Sanitetski stomatološki materijal, Izmena konkursne dokumentacije

konkursna sanitetski -izmenjena

21.03.2017. JNMV 01/17 Ogrevno drvo i mrki ugalj za prvi deo grejne sezone 2017. godine, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija br. 2

21.03.2017. Tehnička ispravka plana nabavki za 2017. godinu

PLAN2017ZDRAV08881294DZSUSU21032017-4

20.03.2017.JNOP 03/17 Sanitetski materijal, Ispravka odluke o dodeli ugovora

Ispravka odluke o dodeli ugovora

15.03.2017. JNMV 05/17 Nabavka štampača, Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli štampači

15.03.2017. JNOP 06/17 Sanitetski stomatološki materijal, Konkursna dokumentacija, Poziv za podnošenje ponuda

konkursna sanitetski 1,2

Позив-санитетски материјал

14.03.2017.JNOP 03/17 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

14.03.2017. JNMV 04/17 Overa neautomatskih vaga, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

13.03.2017. JNMV 03/17 Kancelarijski materijal, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

08.03.2017. JNOP 04/17 Tehničko održavanje vozila Citroen i Reno saniteti, Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora

08.03.2017. JNMV 02/17 Sanitetsko vozilo, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.03.2017. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

07.03.2017. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 i 14

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14

07.03.2017. Санитетски материјал ЈНОП 03/17, Одлука о доделу уговора

odluka br1

odluka br.2

odluka br.3

odluka br.4

07.03.2017. JNMV 05/17 Nabavka štampača, Pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 1

06.03.2017. JNMV 05/17 Nabavka štampača, Pitanja i odgovori, Izmenjena konkursna dokumentacija, Izmenjen poziv za podnošenje ponuda, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija-štampači-измењена

Poziv – JNMV-измена

pitanja i odgovori

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda1

03.03.2017. JNOP 02/17 Radovi na Ambulanti Kelebija, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

Poziv

03.03.2017. JNOP 05/17 Prirodni gas, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija -prirodni gas

Poziv

03.03.2017. JNMV 05/17 Nabavka štampača, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija-štampači

02.03.2017. Ogrevno drvo i mrki ugalj za prvi deo grejne sezone 2017. godine, Odluka o dodeli ugovora za partiju br.1 i br. 2

odluka o dodeli ugovora partija br.1-mrki ugalj

Odluka o dodeli ugovora partija br.2-ogrevno drvo

28.02.2017. JNMV 02/17 Sanitetsko vozilo, Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora sanitetsko vozio

27.02.2017. JNMV 04/17 Overa neautomatskih vaga, Konkursna dokumentacija, Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dok. overa vaga

Poziv – JNMV

24.02.2017. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 13

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-13

24.02.2017. JNMV 03/17 Kancelarijski materijal, Pitanja i odgovori, Izmenjena konkursna dokumentacija, Izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV-izmenjen

Konkursna dokumentacija-izmenjena

pitanja i odgovori

23.02.2017. JNMV 03/17 Kancelarijski materijal, Konkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija

14.02.2017. JNMV 02/17 Sanitetsko vozilo, Konkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija – Sanitetsko vozilo

14.02.2017. JNMV 01/17 Ogrevno drvo i mrki ugalj za prvi deo grejne sezone 2017. godine, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda1

13.02.2017.Стоматолошки и зуботехнички материјали ЈНОП 23/16-Одкуке о додели Уговора и Одлука о обустави поступка

Odluka o dodeli ugovora partija br.14

Odluka o dodeli Ugovora partija br 12

odluka o dodeli Ugovora partija br.11

Odluka o dodeli Ugovora partija br.9

odluka o dodeli ugovora partija br.4

Odluka o dodeli ugovora partija br.3

Odluka o obustavi postupka-partija br. 13

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 8

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 7

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 6

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 5

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 2

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 1 (2)

odluka o dodeli ugovora partija br.10

13.02.2017. Резервни ауто-делови, уља и мазива, Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.02.2017. JNMV 01/17 Ogrevno drvo i mrki ugalj za prvi deo grejne sezone 2017. godine, Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV – Ogrev

Konkursna dokumentacija – Ugalj i Drva

03.02.2017.Санитетски материјал ЈНОП 03/17

konkursna sanitetski

Позив-санитетски материјал

03.02.2017.Техничко одржавање возилаЦитроен и Рено-санитети ЈНОП 04/17

Poziv

tehničko održavanje vozila

31.01.2017. План јавних набавки за 2017. годину

PLAN2017ZDRAV08881294DZSUSU31012017-2

02.02.2017. JNMV  27/16 Tehničko održavanje vozila, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

01.02.2017. JNMV 29/16 Rezervni auto-delovi, ulja i maziva, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora za auto-delove, ulja i maziva

31.01.2017. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

30.01.2017. JNMV Tehničko održavanje vozila, Obaveštenje o obustavi postupka  za partiju br. 2

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br. 2

30.01.2017. JNMV Tehničko održavanje vozila, Ovaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

26.01.2017. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, Pitanja i odgovori, Izmena Poziva za podnošenje ponuda, Izmena Konkursne dokumentacije

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda3

pitanja i odgovori2

Konkursna dokumentacija – STOMATOLOŠKI I ZUBOTEHNIČKI MATERIJALI-izmena2

Позив2

26.01.2017. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 5

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 5

24.01.2017. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, Pitanja i odgovori, Izmena Poziva za podnošenje ponuda, Izmena Konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – STOMATOLOŠKI I ZUBOTEHNIČKI MATERIJALI-izmena

Позив-измењен

pitanja i odgovori

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

23.01.2017. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 7

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7

23.01.2017JNMV 29/16 Rezervni auto-delovi, ulja i maziva-Izmena Konkursne dokumentacije, Izmena Poziva za podnošenje ponuda, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i Pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija-izmena 4

Poziv – JNMV-izmena4

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-4

pitanja i odgovori 4

20.01.2017. JNMV 27/16 Tehničko održavanje vozila, Odluke o dodeli ugovora za partiju br. 1 i 3, Odluka o obustavi postupka za partiju br. 2

Odluka o obustavi postupka-partija br. 2

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 3

Odluka o dodeli ugovora-partija br. 1

18.01.2017JNMV 29/16 Rezervni auto-delovi, ulja i maziva-Izmena Konkursne dokumentacije, Izmena Poziva za podnošenje ponuda, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i Pitanja i odgovori

Poziv – JNMV-izmena3

pitanja i odgovori 3

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-3

Konkursna dokumentacija-izmena 3

16.01.2017. JNMV 26/16 Nabavka tehničkog materijala, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

16.01.2017.JNMV 29/16 Rezervni auto-delovi, ulja i maziva-Izmena Konkursne dokumentacije, Izmena Poziva za podnošenje ponuda, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i Pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija-izmena 2

Poziv – JNMV-izmena2

pitanja i odgovori 2

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-2

16.01.2017. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2, 4 i 9

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

13.01.2017.JNMV 29/16 rezervni auto-delovi, ulja i maziva-Izmena Konkursne dokumentacije,Izmena Poziva za podnošenje ponuda,Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i Pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 1

Poziv – JNMV-izmena

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

Konkursna dokumentacija-izmena 1

12.01.2017. JNMV 24/16 Nameštaj za ordinacije, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

12.01.2017. JNMV 24/16 Nameštaj za ordinacije, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

12.01.2017. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8

10.01.2017. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 3, 5 i 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

06.01.2017.JNMV 29/16 rezervni auto-delovi, ulja i maziva

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

05.01.2017. JNMV 27/16 Tehničko održavanje vozila, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

tehničko održavanje vozila

04.01.2017. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 1

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-1

30.12.2016. JNOP 23/16 Stomatološki i zubotehnički materijal, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija

Позив

Konkursna dokumentacija – STOMATOLOŠKI I ZUBOTEHNIČKI MATERIJALI 

30.12.2016. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Obaveštenje o obustavi postupka

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-4

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.–3

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.-2

29.12.2016. JNOP 16/16 Pogonsko gorivo, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2016. Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu

PLAN2016ZDRAV08881294DZSUSU20122016-4

27.12.2016. JNMV 25/16 Usluge pranja veša i hemijskog čišćenja, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.12.2016. JNMV 24/16 Nameštaj za ordinacije, Odluka o dodeli ugovora 

img193

img194

27.12.2016. JNOP 19/16 Medicinska oprema za sterilizacioni blok i stomatologiju, Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

27.12.2016. JNMV 26/16 Tehnički materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

26.12.2016. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Odluka o obustavi postupka za partiju br. 1

Odluka o обустави поступка-партија 1

23.12.2016. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka-partija 2

Odluka o obustavi postupka-partija 3

Odluka o obustavi postupka-partija 4

22.12.2016. JNOP 21/16 Medicinska oprema, Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju br. 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

22.12.2016 JNMV 25/16 Usluge pranja veša i hemijskog čišćenja, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-pranje veša

22.12.2016. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila, Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 5

Odluka o dodeli ugovora-tehničko održavanje vozila-partija 5

21.12.2016. JNOP 22/16 Sanitetski materijal, Odluke o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 2

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 5

Odluka o dodeli ugovora-partija 6

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluka o dodeli ugovora-partija 8

Odluka o dodeli ugovora-partija 9

17.12.2016.JNMV 24/16 Nameštaj za ordinacije

Poziv – JNMV

JN MV kanc.nameštaj

16.12.2016. JNOP 21/16 Medicinska oprema, partija br. 1-Medicinska oprema za stomatološku službu rendgen za veliki OPT, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija br. 1

15.12.2016. JNOP 16/16 Pogonsko gorivo, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-pogonsko gorivo

15.12.2016. JNMV 26/16 Tehnički materijal, Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2

Odluka o dodeli ugovora, tehnički materijal, partija br. 1

Odluka o dodeli ugovora, tehnički materijal, partija br. 2

14.12.2016. JNMV 17/16 Kasko osiguranje vozila, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2016.JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila-Izmena Konkursne dokumentacije

KONAČNO Neis,Davor – tehničko održavanje vozila-2

pitanja i odgovori 1

10.12.2016.JNMV 26/16 Tehnički materijali-Izmena Konkursne dokumentacije ,poziva ,pitanja i odgovori i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 09.12.16

Poziv – JNMV-измењен 1

Konkursna dokumentacija-izmenjena 3

pitanja i odgovori 3

09.12.2016. JNMV 23/16 Tehničko održavanje vozila

Poziv – JNMV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

09.12.2016. JNOP 18/16 Sitan inventar, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2016. JNOP 20/16 Zamena vrata na ambulantama u Domu zdravlja u Subotici, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.12.2016.Прање и хемијско чишћење веша ЈНМВ 25/16

Poziv – JNMV

JN MV pranje i peglanje KONKURSNA

08.12.2016.Санитетски материјал ЈНОП 22/16 Измена Конкурсне документације, Питања и одговори,Измена Позива за подношење понуда и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

konkursna sanitetski измена

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda sanitetski materijal 22-16

pitanja i odgovori

Позив-санитетски материјал-измењен

08.12.2016. Medicinska oprema za Stomatološku službu rendgen za veliki OTP Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2

Odluka o dodeli ugovora-štampač

08.12.2016. Medicinska oprema za Stomatološku službu rendgen za veliki OTP Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1

Odluka o dodeli ugovora -rendgen aparat

08.12.2016. JNMV 09/16 Održavanje i unapređenje medicinsko-informacionog sistema “Heliant”, Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.12.2016.ЈНОП 16/16 Погонско гориво -Обавештење о продужењу рока за подношење понуда,питања и одговори,Измена Конкурсне документације и Измењен позив за подношење понуда

pitanja i odgovori 2

Poziv – JNOP-izmenjen

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-pogonsko gorivo

Konkursna dokumentacija – Gorivo za vozila-изменјена 2

07. 12.2016. JNMV 22/16 Sanitetsko vozilo Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.12.2016. JNMV 21/16 Putnički automobil Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.12.2016 JNOP 19/16 Medicinska oprema za stomatologiju i sterilizacioni blok-Obaveštenje o obustavi postupka-Parija br.2-Nož za sečenje tekstila

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.7

06.12.2016.JNMV 26/16 Tehnički materijali-Izmena Konkursne dokumentacijei poziva i pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 2

Konkursna dokumentacija-izmenjena 2

05.12.2016.ЈНМВ 20/16 Технички материјали,партија бр.4-Молерско фарбарски материјали и партија бр.3-електро материјал-Обавештење о закљученом Уговору 

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

02.12.2016.JNMV 26/16 Tehnički materijali-Izmena Konkursne dokumentacijei poziva,pitanja i odgovori i produženje roka za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV-измењен

pitanja i odgovori 1

Konkursna dokumentacija-izmenjena

30.11.2016. ЈНОП 16/16 Погонско гоиво-Измена Конкурсне документације и питања и одговори

Konkursna dokumentacija – Gorivo za vozila-изменјена 1

pitanja i odgovori

29.11.2016. JNMV 26/16 Tehnički materijali oblikovani po partijama, Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Konkursna dokumentacija

29.11.2016.JNOP 21/16 Medicinska oprema za Stomatološku službu rendgen za veliki OPT-Izmena Konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori 2

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema stomatologija izmena 2

28.11.2016. ЈНМВ 21/16 Путнички аутомобил Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

28.11.2016. JNOP 20/16 Zamena vrata na ambulantama u Domu zdravlja, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

28.11.2016. PPBOPZPP 01/16 Medicinska oprema za stomatologiju, Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.1

28.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.2

28.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.1

25.11.2016.ЈНМВ 22/16 Санитетско возило-Одлука о додели Уговора

img079

23.11.2016. JNOP 17/16 Sanitetski materijal, Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

23.11.2016. PPBOPZPP 01/16 Medicinska oprema za stomatologiju, Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br. 3

23.11.2016. PPBOPZPP 01/16 Medicinska oprema za stomatologiju, Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br. 2

23.11.2016.JNOP 18/16 Sitan inventar-Odluka o dodeli Ugovora

img063

22.11.2016.ЈНМВ 21/16 Путнички аутомобил Продужење рока за подношење понуда

Poziv – JNMV-izmenjen

Konkur. dok. – Putničko vozilo-izmenjena

pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Odluka o obustavi postupka, partija 2

Odluka o obustavi postupka-bravarski materijal

22.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Odluka o obustavi postupka, partija 1

Odluka o obustavi postupka-vodovodni materijal

22.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Odluka o dodeli ugovora, partija 4

Odluka o dodeli ugovora-molersko-farbarski materijal

22.11.2016. JNMV 20/16 Tehnički materijal, oblikovan po partijama, Odluka o dodeli ugovora, partija 3

Odluka o dodeli ugovora-elektro materijal

22.11.2016. JNMV 09/16 Održavanje i unapređenje medicinsko-informacionog sistema Heliant, Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-Heliant

18.11.2016. PPBOPZP 01/16 Medicinska oprema za stomatologiju, Odluka o obustavi postupka

odluka o obustavi postupka partija br.1

16.11.2016. PPBOPZPP 01/16 Medicinska oprema za Stomatologiju-Odluke o dodeli Ugovora za partije br.2 i 3

img075

img076

16.11.2016.ЈНМВ 20/16 Технички материјали-Измена Конкурсне дкументације и продужење рока за подношење понуда

Poziv – JNMV-izmenjen pojašnjenje konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija-izmenjena

16.11.2016.ЈНОП 13/16 Медицинска опрема,партија бр.1 и 5.-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru,партија бр.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru,партија бр.1

16.11.2016.ЈНОП 17/16 Санитетски материјал-Обавештење о закљученом Уговору партија бр.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru,партија бр.32

16.11.2016.ЈНОП 14/16 Текуће поправке и одржавање објеката-Обавештење о закљученим Уговорима за партију бр.1 и 3.

obaveštenje o zaključenom ugovoru,партија бр.3

obaveštenje o zaključenom ugovoru,партија бр.1

16.11.2016.JNMV 16/16 Ogrevno drvo i mrki ugalj-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,partija br.1-Mrki ugalj

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1-dunav-coop

16.11.2016. JNMV Zimski pneumatici- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.11.2016. JNMV 19/16 Rezervni delovi u Stomatologiiji Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2016.JNOP 22/16 Medicinska oprema za Stomatologiju veliki rendgen za OPT -Izmena Konkursne dokumentacije i odgovori na pitanja

pitanja i odgovori 1

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema stomatologija izmena 1

14.11.2016.Putničko vozilo JNMV 21/16

Konkur. dok. – Putničko vozilo

Poziv – JNMV

14.11.2016.Sanitetsko vozilo JNMV 22/16

Konkursna dokumentacija – Sanitetsko vozilo

Poziv – JNMV

10.11.2016.JNOP 22/16 Sanitetski materijal

konkursna sanitetski

Позив-санитетски материјал

09.11.2016.JNMV 09/16  održavanje medicinsko-Informacionog sistema-HEliant

Konkursna dokumentacija heliant

Poziv – JNMV

09.11.2016.JNOP 16/16 Pogonsko gorivo

Konkursna dokumentacija – pogonsko gorivo

Poziv – JNOP

07.11.2016.JNOP 14/16 Tekuće popravke i održavanje objekata-Odluke o dodeli Ugovora

img072

img073

img074

07.11.2016.JNOP 15/16 Breketi za fiksnu ortodonciju Odluka o dodeli Ugovora i Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

odluka o dodeli ug. breketi

obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.11.2016.JNMV 19/16 Rezervni delovi u Stomatologiji-Odluka o dodeli Ugovora

img071

02.11.2016.PPBOPZPP 01/16 Medicinska oprema za Stomatologija 

Pregovaracki стоматологија мед.опрема

ObavestenjeOPokretanjuPostupka 12

01.11.2016.JNMV 17/16 Kasko osiguranje vozila-Odluka o dodeli Ugovora

img070

01.11.2016. JNOP 13/16 Medicinska oprema Obaveštenje o zaključenom Ugovoru partije br.2,3,4,8

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.8

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.4

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.3

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2

01.11.2016.Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 16/16 Mrki ugalj i ogrevno drvo ,partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoruпартије бр.2-огревно дрво

31.10.2016.JNOP 13/16 Medicinska oprema

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema

Позив

24.10.2016. Odluka o dodeli Ugovora JNMV 18/16 Zimski pneumatici 

odluka o dodeli zimski pneumatici

19.10.2016.JNMV 16/16 Ogrevno drvo i mrki ugalj-Odluke o dodeli Ugovora

img068

img069

19.10.2016.JNOP 18/16 SItan inventar

Konkursna dokumentacija – sitan inventar

Позив

17.10.2016.  ЈНМВ 17/16 – КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА

Poziv – JNMV  – Kasko osiguranje vozila

Konkursna dokumentacija – Kasko osiguranje vozila

17.10.2016.ЈНМВ 19/16 Резервни делови у Стоматологији

Konkursna dokumentacija-delovi stomatologija

Poziv – JNMV

17.10.2016.JNOP 13/16 Medicinska oprema-Odluka o dodeli Ugovora,partija br.5

IMG_0001

14.10.2016.JNMV 13/16 Kancelarijski nameštaj-Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 2

14.10.2016.ЈНОП 17/16 Санитетски материјал-измена Конкурсне документације

konkursna sanitetski 17-17-измењена

pitanja i odgovori

13.10.2016.JNOP 13/16 Medicinska oprema-Odluke o dodeli Ugovora za partije br.1,2,3,4 i 8. i Odluke o obustavi postupka za partije br.6,7 i 9. i Obaveštenje o obustav postupka za partije br.6,7 i 9.

partija br.1

partija br.2

partija br.3

partija br.4

partija br.6

partija br.7

partija br.8

partija br.9

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.6

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.7

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke partija br.9

13.10.2016.ЈНМВ 12/16 Средства за хигујену-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.4

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.5

13.10.2016.ЈНМВ 13/16 Канцеларијски намештај,партија бр.1 и 3.-Обавштење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 3

13.10.2016.ЈНОП 12/16 Намештај за ординације-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.10.2016.JNMV 13/16 Kancelarijski nameštaj- Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija br.5 i 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 5

06.10.2016.JNOP 11/16 Ostale popravke i održavanje objekata-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštewe o zaključenom ugovoru

05.10.2016.ЈНМВ 18/16 Зимски пнеуматици

konkursna sanitetski 17-17

Позив-санитетски материјал

05.10.2016.ЈНОП 16/17 Санитетски материјал

konkursna sanitetski 17-17

Позив-санитетски материјал

04.10.2016.JNOP 12/16 Nameštaj za odrinacije-Odluka o dodeli Ugovora

IMG_0001

03.10.2016.JNMV 16/16 Ogrevno dervi i mrki ugalj-Produženje roka za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV – Ogrev – Izmenjen

измена рока за подношење понуда

03.10.2016.JNOP 14/16 Tekuće popravke i održavanje objekata

Konkursna dokumentacija -radovi na objektima Doma zdravlja Subotica

Poziv

30.09.2016.JNOP 13/16 Medicinska oprema-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

29.09.2016.JNMV 12/16 sredstva za higijenu-Odluke o dodeli Ugovora

партија бр.1

партија бр.2

партија бр.3

партија бр.4

партија бр.5

29.09.2016.JNMV 15/16 Računari i računarska oprema-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,partije br.1 i 2.

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

29.09.2016.JNMV 14/16 Radna odeća-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2016.JNMV 13/16 Kancelarijski nameštaj-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,partije br.4 i 5

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 4

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 5

28.09.2016.JNOP 07/16 Molerski i podopokrivački radovi-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,partija br.1 i 2.

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 2

28.09.2016.JNOP 08/16 Medicinska oprema,partije br.1,2,3  i 5.-Obaveštenje o zaključenom Ugvoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 5

26.09.2016.JNOP 15/16 Breketi za ortodonciju

Konkursna dokumentacija – Breketi za fiksnu ortodonciju -IZMENA

Poziv – JNOP

22.09.2016. ЈНМВ  16/16 – Огревно дрво и мрки угаљ

Konkursna dokumentacija – Ogrev

Poziv – JNMV – Ogrev

20.09.2016. ЈНОП 12/16 – Намештај за ординације – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

pitanja i odgovori

16.09.2016. ЈНОП 11/16 – Остале поправке и одржавање објеката – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora

15.09.2016. JНMB 13/16 – Канцеларијски намештај – ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora – Partija 1.

Odluka o dodeli ugovora – Partija 2.

Odluka o dodeli ugovora – Partija 3.

Odluka o dodeli ugovora- Partija 4.

Odluka o dodeli ugovora – Partija 5.

Odluka o dodeli ugovora – Partija 6.

14.09.2016.JNMV 12/16 sredstva za higijenu-Izmena Konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu – Izmenjena

14.09.2016. ЈНМВ 15/16 – Рачунари и рачунарска опрема – ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora -Partija 1

Odluka o dodeli ugovora – Partija 2

12.09.2016.JNOP 08/16 Medicinska oprema,partija br.4-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br 4

12.09.2016.JNOP 06/16 Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2-phoenix pharma

12.09.2016.ЈНМВ 12/16 Средства за хигијену

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu – Izmenjena

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu -1

Poziv – JNMV

09.09.2016.ЈНОП 13/16 Медицинска опрема

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema (Repaired)

Позив

08.09.2016.rezervisana JNMV 14/16 Radna odeća-Odluka o dodeli Ugovora

odluka o dodeli ug.

07.09.2016.JNOP 10/16 Sitan invenatar -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.09.2016.ЈНОП 06/16 Санитетски материјал-Обавештење о обустави поступка,партија бр.7

обавештење о обустави,партија бр7

07.09.2016.ЈНОП 06/16 Санитетски материјал-Обавештење о заклјученом Уговору,партије бр.33,10,13,24,4,5,6,8 и 36

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.33-grosis

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.10-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.13-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.24-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.4-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.5-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.6-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.8-eco trade bg

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.36-superlab

05.09.2016.JNMV 15/16 RAČUNARSKA OREMA-IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA I PITANJA I ODGOVORI

Konkursna dokumentacija-IZMENJENA

pitanja i odgovori

01.09.2016.JNOP 06/16  Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,pаrtije br.1 i 2.

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1-phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2-phoenix pharma

01.09.2016.ЈНМВ 11/16 Радна обућа-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

31.08.2016.ЈНОП 12/16 Намештај за ординације

Konkursna dokumentacija – nameštaj za ordinacije

Позив

31.08.2016.ЈНОП 07/16 Молерски и подопокривачки радови-одлуке о додели Уговора

IMG_0001

IMG_0002

31.08.2016.JNOP 06/16  Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partije br.2,17,21,27,3,30,25,29,15,40,32,9 i 22

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.12 pan star

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.17-медицом

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.21-metreco

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.27-nova grosis

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3-zavoji

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.30-ланцете

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.25 medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.29 medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.15-apoteka niš

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.40 medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.32 medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.9-beocompass

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.22-beocompass

26.08.2016.JNMV 13/16 Kancelarijski nameštaj 

Konkursna dokumentacija nameštaj

Poziv – JNMV

26.08.2016.JNMV 15/16 Računarska oprema

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

25.08.2016.ЈНОП 08/16 Медицинска опрема-Одлуке о додели Уговора

partaij br.2

partija br.1

partija br.3

partija br.4

partija br.5

25.08.2016.РЕЗЕРВИСАНА-ЈНМВ 14/16 Радна одећа

Konkursna dokumentacija – radna odeća

Poziv 1

25.08.2016.JNOP 06/16  Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partije br.19 i 31

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.19-medinic

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.31-phoenix pharma

25.08.2016.JNOP 09/16 Lekovi za Stomatološku službu-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.08.2016.ЈНОП 10/16 Ситан инвентар -Одлука о додели Уговора

odluka sitan meding

22.08.2016.JNOP 06/16 Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partije br.11,14,34,38 i 39

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.11-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.14-apoteka niš

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.34 draeger

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.38-apoteka niš

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.39-apoteka niš

19.08.2016.JNOP 06/16 Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partija br.26

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.26 medilabor

19.08.2016.JNMV 11/16 Radna obuća-Odluke o dodeli ugovora

IMG_0006

partija br.1

18.08.2016.JNOP 06/16 Sanitetski materijal-Obaveštenje o zaključenom ugovoru,partije br.16,18,20,35 i 37

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.16 pan star

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.18 adoc

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.20 farmalogist

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.35 нео ју дент

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.37 farmalogist

15.08.2016.JNOP 11/16 Ostale popravke i održavanja objekata

Konkursna dokumentacija – ostale popravke i održavanje

Позив

15.08.2016.ЈНОП 08/16 Медицинска опрема-питања и одговори

pitanja i odgovori 2

11.08.2016.ЈНОП 06/16 Санитетски материјал-Одлуке о додели Уговора и Одлука о обустави поступка за партију бр.7

partija 14

partija 13

partija 12

partija 11

partija 10

partija 9

partija 8

partija 7

partija 6

partija 5

partija 4

partija 3

partija 2

partija 1

IMG_0040

IMG_0039

IMG_0038

IMG_0037

IMG_0036

IMG_0035

IMG_0034

IMG_0033

IMG_0032

IMG_0031

IMG_0030

IMG_0029

IMG_0028

IMG_0027

IMG_0026

IMG_0025

IMG_0024

IMG_0023

IMG_0022

IMG_0021

IMG_0020

IMG_0019

IMG_0018

IMG_0017

IMG_0016

IMG_0015

10.08.2016.ЈНМВ 10/16 Рачунарска опрема-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2016.ЈНМВ 08/16 Летњи пнеуматици-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2016.ЈНМВ 05/16 Електричкарски радови-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2016.JNOP 08/16 Medicinska oprema-Odgovori na pitanja i izmena Konkursne dokumentacije i Poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema-IZMENJENA

pitanja i odgovori

Позив-IZMENJEN

10.08.2016.JNOP 05/16-Lekovi-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.4

25.07.2016. – JNOP 07/16 – Molerski i podopokrivački radovi

Poziv – molerski i podopokrivački radovi

Konkursna dokumentacija – Molerski i podopokrivački radovi

21.07.2016.- JNMV 11/16 – Radna obuća

Konkursna dokumentacija – radna obuća

Poziv – JNMV – radna obuća

16.07.2016.JNOP 10/16 Sitan Inventar

Konkursna dokumentacija – sitan inventar

Позив

15.07.2016.JNOP 08/16 Medicinska oprema

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema

Позив

15.07.2016.JNOP 06/16 Sanitetski materijal-Izmena Konkursne dokumentacije i izmena Poziva za podnošenje ponuda i pitanja i odgovori

konkursna sanitetski 23.06-izmena

pitanja i odgovori

Позив-санитетски материјал-izmenjen

15.07.2016.ЈНМВ 07/16 Канцеларијски намештај-металне полице-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2016.JNMV 10/16 Računarska oprema

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

Odluka o dodeli Ugovora – računarska oprema

04.07.2016.JNMV 06/16 Odvoženje i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016.ЈНМВ 07/16 Канцеларијски намештај-металне полице-Одлука о додели Уговора

odluka met.police

04.07.2016.JNMV 08/16 Letnji pneumatici-Odluka o dodeli Ugovora

odluka letnje gume

01.07.2016.Zamena prozora i vrata u Domu zdravlja JNOP 04/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

uzorak za obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2016.JNMV 06/16 Odvoženje i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom-Odluka o dodeli Ugovora

odluka o dodeli ugovora remondis

24.06.2016.JNOP 09/16 LEKOVI ZA STOMATOLOŠKU SLUŽBU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Konkursna dokumentacija – lekovi stomatologija

Позив

23.06.2016.ЈНОП 06/16 Санитетски материјал

konkursna sanitetski 23.06

Позив-санитетски материјал

23.06.2016,JNMV 08/16 Letnji pneumatici

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

22.06.2016.ЈНМВ 07/16Канцеларијски намештај-металне полице-Позив измењен И питања и одговори

Poziv – JNMV-1

pitanja i odgovori

20.06.2016.ЈНМВ 07/16 Канцеларијски намештај-металне полице

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

16.06.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,Partija br.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.5-euromedicina

13.06.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,Partija br.13

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.13-potrošni materijal 2.-grosis

13.06.2016.JNMV 06/16 Odvoženje i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom

Konkursna dokumentacija otpad 1

Poziv – JNMV

13.06.2016.Zamena prozora i vrata u Domu zdravlja JNOP 04/16-Odluka o dodeli Ugovora

IMG_0006

13.06.2016.Lekovi podeljeni u partije,JNOP 05/16-Odluke o dodeli Ugovora

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

09.06.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,Partija br.2,8,9 i 14

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2-medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.8-medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.8-medilabor

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.14-medilabor

08.06.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru,Partija br.1.3,4,10,11,12 i 15

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.4-sinofarm

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.10-rtg materijal.1-medicom

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.11-rtg materijal.2-medicom

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.12-potrošni materijal 1.-grosis

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.15-tenodent

01.06.2016.Zamena prozora i vrata u Domu zdravlja JNOP 04/16-pitanja i odgvori 3,izmena KOnkursne dokumentacije i izmenjen poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija – POPRAVKE PROZORA u Domu zdravlja izmena

pitanja i odgovori 3

Позив-izmenjen

25.05.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Odluke o dodeli Ugovora za partije br.5 i 13.

partija br.5

partija br.13

19.05.2016.Sanitetski materjal za Stomatološku službu JNOP 02/16-Odluke o dodeli Ugovora za partije br.1,2,3,4,8,9,10,11,12,14 i 15 i Odluka o obustavi postupka za partije br.6,7 i 16

partija br.1

partija br.2

partija br.3

partija br.4

partija br.6

partija br.7

partija br.8

partija br.9

partija br.10

partija br.11

partija br.12

partija br.14

partija br.15

partija br.16

19.05.2016.Računarska oprema za Stomatološku službu JNMV 04/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2016.Medicinska oprema-partija br.6-Oprema za sanitetsko vozilo-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.6

19.05.2016.Zamena prozora i vrata u Domu zdravlja-pitanja i odgvori 2

pitanja i odgovori 2

16.05.2016.Медицинска опрема ЈНОП 01/16-Обавештење о закљученом Угвору Партија бр.2 и 3

obaveštenje o zaključenom ugovoru superlab партија бр.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru superlab партија бр.3

13.05.2016.Električarski radovi na objektima JNMV 05/16

Konkursna dokumentacija – Elektro radovi

Poziv za podnošenje ponuda

12.05.2016.Medicinska oprema JNOP 01/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-Partija br.1 i 4.

uzorak za obaveštenje o zaključenom ugovoru медиkoline партија бр.4

uzorak za obaveštenje o zaključenom ugovoru медицом партија бр.1

11.05.2016.Lekovi JNOP 05/16

Konkursna dokumentacija -dz lekovi

Позив

11.05.2016.RAČUNARSKA OPREMA ZA STOMATOLOŠKUU SLUŽBU JNMV 04/16-Odluka o dodeli Ugovora

odluka o dodeli ugovora biromarket 024

10.05.2016.Zamen prozora i vrata na ambulantama u Domu zdravlja u Subotici JNOP 04/16-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

09.05.2016.Kancelarijski materijal JNMV 02/16-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru tg commerce

07.05.2016.SANITETSKI MATERIJAL ZA STOMATOLOŠKU SLUŽBU JNOP 02/16-Pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

05.05.2016.Zamen prozora i vrata na ambulantama u Domu zdravlja u Subotici JNOP 04/16

Konkursna dokumentacija – POPRAVKE PROZORA u Domu zdravlja

Позив

04.05.2016.RAČUNARSKA OPREMA ZA STOMATOLOŠKUU SLUŽBU JNMV 04/16-Pitanja i odgovori  izmena roka za podnošenje ponuda

Poziv – JNMV-izmenjen

pitanja i odgovori

27.04.2016.RAČUNARSKA OPREMA ZA STOMATOLOŠKUU SLUŽBU JNMV 04/16-Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija izmena

izmena konkursne dokumentacija

25.04.2016.RAČUNARSKA OPREMA ZA STOMATOLOŠKUU SLUŽBU JNMV 04/16

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

22.04.2016.Медицинска опрема ЈНОП 01-16-Одлуке о додели уговора

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

21.04.2016.Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у стоматологији ЈНМВ 03/16-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.04.2016.Осигурање имовине и лица-Партија бр.1-Осигурање имовине-Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/16

obaveštenje o zaključenom ugovoru дунав осигурање

13.04.2016.TEKUĆE POPRAVKE I ORŽAVANJE MEDICINSKE OPREME U STOMATOLOGIJI JNMV 03/16-ODLUKA O DODELI UGOVORA

odluka o dodeli ugovora eldent

11.04.2016.SANITETSKI MATERIJAL ZA STOMATOLOŠKU SLUŽBU JNOP 02/16

Konkursna dokumentacija – sanitetski materijal za stomatološku službu konačna verzija

Позив

11.04.2016.Medicinska oprema JNOP 01/16-Pitanja i odgovori veza za Konkursnu dokumentaciju

pitanja i odgovori 4

07.04.2016.Kancelarijski materijal JNMV 02/16-Odluka o dodeli ugovora

IMG_0002

06.04.2016.Medicinska oprema JNOP 01/16-Pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 3

01.04.2016.Medicinska oprema JNOP 01/16-Pitanja i odgovori i izmena Konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema 2

pitanja i odgovori 2

29.03.2016.Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji JNMV 03/16-Izmena Konkursne dokumentacije

izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija servisiranja med. opreme stomatologija 1

29.03.2016.Osiguranje imovine i zaposlenih-Odluka o dodeli Ugovora,Partija br.1 i Partija br.2

odluka o dodeli ugovora partija br.1

odluka o dodeliugovora partija br.2

24.03.2016.Pitanja i odgovori vezani za JNOP 01/16 Medicinska oprema

pitanja i odgovori

23.03.2016.JNMV 03/16 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji

Konkursna dokumentacija servisiranja med. opreme stomatologija

Poziv – JNMV

22.03.2016.JNMV 02/16 Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

17.03.2016.ЈНОП 01/16 Медицинска опрема

Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema

Poziv

29.02.2016. JNMV 01/16 Osiguranje imovine i zaposlenih

Konkursna dokumentacija – Osiguranje imovine i zaposlenih

Poziv – JNMV

17.02.2016. Plan Jvnih nabavki Doma zdravlja Subotici za 2016. godinu

PLAN JN DZSU 2016

IZVOD iz ZAPISNIKA

01.02.2016.Rezervisana JNMV Štampani obrasci-Obaveštenje o zakljčenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.01.2016.Rezervisana JNMV Štampani obrasci-Odluka o dodeli Ugovora

ОДЛУКА О ДОД. ЧИКОШ

25.01.2016.JNMV Pranje i peglanje veša-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru зора

19.01.2016.JNMV 27/16 Pranje i peglanje veša-Odluka o dodeli Ugovora

zora odluka

15.01.2016.ЈНМВ 23/15 Канцеларијки намештај израђен по мери,партија бр.2-Дактило столице и столице за пацијенте-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2016.JNMV 25/15 Rezervni auto-delovi,ulja i maziva-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.01.2016.ЈНМВ 23/15 Канцеларијски намештај израђен по мери-партија бр.1-Канцеларијски намештај

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1-шеки

08.01.2016.JNOP 22/15 Medicinska oprema za oftalmologiju-partija br.2-LCD Optotip

obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.12.2015.JNMV 27/15 Pranje peglanje veša

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

31.12.2015.JNMV 18/15 Stomatološki i zubotehnički materijali-Obaveštenmje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.3

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.6

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.7

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.13

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.12

29.12.2015.JNMV 26/15 Štampani obrasci-Odluka o dodeli Ugovora

ОДЛУКА О ДОД. ЧИКОШ

29.12.2015.ЈНМВ 25/15 Резервни ауто-делови,уља и мазива-одлука о додели Уговора

ОДЛУКА.О ДОД. ЂУРА

28.12.2015.ЈНМВ 18/15 Стоматолошки и зуботехнички материјали-обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru ispuni i podloge partija br.4

obaveštenje o zaključenom ugovoru ispuni i podloge partija br.8

obaveštenje o zaključenom ugovoru ispuni i podloge partija br.9

obaveštenje o zaključenom ugovoru ispuni i podloge partija br.10

obaveštenje o zaključenom ugovoru ispuni i podloge partija br.11

24.12.2015.JNOP 22/15 Medicinska oprema za oftalmologiju-Odluka o dodeli Ugovora

medi-co plus optotip

24.12.2015.JNMV 23/15 Kancelarijski nameštaj-Odluka o dodeli Ugovora

nameštaj šeki partija br.1

vizor stolice

21.12.2015.JNOP Medicinska oprema za oftalmologiju-partija br.1-Aplanacioni tonometar-Obaveštenje o obustavi postupka

obaveštenje aplanacioni

21.12.2015.JNOP 13/15 Sanitetski materijal,partija br.4-Set za terapiju kiseonikom-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru superlab partija br.4

21.12.2015.JNMV 24/15 Putnički automobil-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru bel car

18.12.2015.Rezervisana JNMV 18/15 Štampani materiajl

Konkursna dokumentacija – Štampani obrasci

Poziv – JNMV Štampani obrasci

16.12.2015.ЈНОП 13/15 Санитетски материјал,партија бр.5 и 7.-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.7

16.12.2015.JNOP 22/15 Ostala medicinska oprema-pulsni oksimetri i aparati za merenje krvnog pritiska i negatoskopi-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru partija br.2

15.12.2015.ЈНОП 13/15 Санитетски материјал,партије бр.2,3,6,8,9 и 10-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2-dvodelni špric od 2 ml

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.3-папир за екг,цтг и усг

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.6-усници за спирометрију

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.8-nebulizator

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.9-supraglostička sredstva

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.10-термопринтер папир за дефибрилатор

15.12.2015.JNMV 19/15 Tehničko održavanje vozila-partija br.3-Limarski i farbarski radovi-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru urošević aprtija br.3

14.12.2015.JNMV 25/15 Auto-delovi, ulja i maziva

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

11.12.2015.ЈНМВ 23/15 Канцеларијски намештај-Измена Конкурсне документације и измена позива за подношење понуда

Konkursna dokumentacija – kancelarijski nameštaj – IZMENA

Poziv – JNMV 23-15 измењен

измена конкурсне документације

11.12.2015.JNMB 24/15 Putnički automobil-Odluka o dodeli Ugovora

odluka o dodeli bel kar

09.12.2015.ЈНМВ 18/15 Стоматолошки  и зуботехнички материјали,партије бр.8 и 9.- Одлука о додели уговора

одлука партија бр.8-нео ју дент

одлука партија бр.9-дентал експрес

08.12.2015.JNMV 18/15 Стоматолошки зуботехнички материјали,партије бр.1,2,3,4,5,6,9,10,11,13-Одлука о додели уговора

odluka partija br.1-laviefarm

odluka partija br.2-laviefarm

odluka partija br.3-vetmetal

одлука партија бр.4-нео ју дент

odluka partija br.5-vetmetal

odluka partija br.6-vetmetal

odluka partija br.7-vetmetal

odluka partija br.10-interdent

odluka partija br.11-neo-yu dent

odluka partija br.13 vetmetal

08.12.2015.ЈНМВ 18/15 Стоматолошки зуботехнички материјали,партија бр.14-Сет за уградњу имплантата-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru paretija br.14

08.12.2015.ЈНОП 13/15 Санитетски материјал,партија бр.1-Нестерилна газа-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1-нестерилна газа

08.12.2015.ЈНМВ 19/15 Техничко одржавање возила-Обавештење о закљученом уговору-партија бр.1 и партија бр.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru urošević aprtija br.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru urošević aprtija br.2

04.12.2015.ЈНМВ 23/15 Канцеларијски намештај

Konkursna dokumentacija – kancelarijski nameštaj 23-15

Poziv – JNMV 23-15

02.12.2015.JNMV 24/15 Putnički automobil-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

01.12.2015.JNMV 18/15 Stomatološki i zubotehnički materijali,partija br.14-Set za ugradnju implantata-Odluka o dodeli ugovora

odluka partija br.14 bredent

01.12.2015.JNMV 22/15 Tehnički materijali-vodovodarski i kanalizacioni materijali-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2015.JNMV 19/15 Tehničko održavanje vozila-Odluka o dodeli ugovora

disić partija br.3 autolimarija

urošević partija br.1 mehaničarske usluge

urošević partija br.2 autoelektrikaž

27.11.2015.JNMV 24/15 Putnički automobil

Konkur. dok. – Putničko vozilo

Poziv – JNMV

26.11.2015.JNOP 22/15 Medicinska oprema za oftalmologiju- Pitanja i odgovori i izmena Konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija izmena 1

26.11.2015.JNOP 21/15 Ostala medicinska oprema,pulsni oksimetri i aparati za merenje krvnog pritiska i negatoskopi-Odluka o dodeli Ugovora

odluka partija br.1

odluka partija br.2

25.11.2015.ЈНОП 20/15 Остале поправке и одржавања у објектима Дома здравља-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2

23.11.2015.JNMV 22/15 Tehnički materijali, vodovodni i kanalizacioni materijali-Odluka o dodeli ugovora

одлука о до.

23.11.2015.JNOP 13/15 Sanitetski materijal, podeljen u partije- Odluke o dodeli Ugovora

одлука о дод. партија 1 медицински депо депо плус

одлука о дод. партија 10 велебит

одлука о дод. партија бр.2 еко траде бг

одлука о дод. партија бр.3 велебит одлука о дод. партија бр.4 суперлаб

одлука о дод. партија бр.5-медилабор

одлука о дод. партија бр.6 метреко

одлука о дод. партија бр.7 медилабор

одлука о дод. партија бр.8 неомедика

одлука о дод. партија бр.9 неомедика

14.11.2015.ЈНОП 22/15 Медицинска опрема за офталмологију

Konkursna dokumentacija

Позив

13.11.2015.ЈНМВ 16/15 Генерална поправка мотора, партија бр.1-OPEL VIVARO COMBI A20H

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1

13.11.2015. JNMV 18/15 Stomatološki i zubotehnički materijali, pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 2

12.11.2015.JNOP 13/15 Sanitetski materijal, podeljen u partije- Pitanja i odgovori

pitanja i dogovori 3

10.11.2015. Безуљни компресор за медицински ваздух и инхалатори, партија бр.1- безуљни медицински компресор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1 компресор

10.11.2015.JNOP 20/15 Ostale popravke i održavanja objekata u Domu zdravlja- Odluke o dodeli Ugovora

JNOP 20-15

partija br.2

10.11.2015. ЈНМВ 16/15 Генерална поправка мотора-Obaveštenje o zaključenom Ugovor

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2

10.11.2015. ЈНМВ 21/15 Зимски пнеуматици -Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2015.ЈНМВ 10/15 Намештај израђен по мери, подeљен у партије, партија бр.2-Намештај израђен по мери за Стоматолошку службу- Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru партије бр.2-темма траде

09.11.2015.ЈНОП 06/15 Поправке фасаде на објекту АТД-а-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.11.2015.JNMV 19/15 Tehničko održavanje vozila, podeljeno u partije 

Konkursna dokumentacija – tehničko održavanje vozila

Poziv – JNMV

06.11.2015. JNMV 20/15 Tehnički materijali, podeljeni u Partije, Obaveštenje o zaključenim Ugovorima

obaveštenje o zaključenom ugovoru roma

obaveštenje o zaključenom ugovoru елеком систем

obaveštenje o zaključenom ugovoru униала 96

06.11.2015.JNMV 18/15 Stomatološki i zubotehnički materijali, podeljeni u partije-pitanja i odgovori i izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – STOMATOLOŠKI I ZUBOTEHNIČKI MATERIJALI IZMENA

pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije

Poziv – JNMV 18-15 izmenjen

02.11.2015.JNOP Bezuljni kompresor za medicinski vazduh i inhalatori, partija br.1- Inhalatori-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru инел партија бр.2

02.11.2015. Pogonsko gorvo Energenti-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.10.2015. ЈНМВ 16/15 Гнерална поправка мотора ,подељена у партије, партија бр.1-Генерална поправка мотора OPEL VIVARO COMBi A 20 H

odluka o dodeli ugovora JNMV 16-15 partija br.1

26.10.2015.JNMV 15/15 Ogrevno drvo i mrki ugalj, podeljen u partije-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.10.2015.Гасно уље екстра ЛАКО ЕВРО ЕЛ,ЈНМВ 14/15- Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.10.2015.Defibrilator za službu SHMP – Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.10.2015.Ostala medicinska oprema-Pulsni oksimetri i Aparati za merenje krvnog pritiska i negatoskopi JNOP 21/15

Konkursna dokumentacija

Позив

19.10.2015. ЈНМВ 16/15 Генерална поправка мотора, партија бр.2- Генерална поправка мотора FIAT DUCATO 2.3 JTD- Одлука о додели Уговора

IMG_0001

16.10.2015. Tehnički materijali, podeljeni u partije, JNMV 20/15- Odluke o dodeli Ugovorai odluka o obustavi partije za partiju br.1

Odluka o dodeli ugovora партија бр.2

Odluka o dodeli ugovora партија бр.3

Odluka o dodeli ugovora партија бр.4

Odluka o обустави поступка партија бр.1

15.10.2015.JNOP 13/15 Sanitetski materijal,podeljen u partije

Konkursna dokumentacija – sanitetski materijal konačno

Позив

14.10.2015.JNMV 15/15 Ogrevno drvo i mrki ugalj-Odluka o dodeli Ugovora

одлука бр.1

одлука бр.2

13.10.2015.JNMV 21/15 Zimski pneumatici- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.10.2015.JNOP 12/15 Pogonsko gorivo-Energenti-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

13.10.2015.ЈНМВ 17/15 Резервни делови у стоматологији-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.10.2015.ЈНМВ 12/15 Каско осигурање возила-Обавештење о закљученом уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru траиглав

08.10.2105.ЈНОП 20/15 Остале поправке и одржавање објеката Дома здравља

Konkursna dokumentacija – ostale popravke i održavanje objekata u Domu zdravlja

Poziv za podnošenje ponuda

06.10.2015.JNOP 19/15 Bezuljni kompresor za medicinski vazduh i inhalatori, podeljeni u partije-Izmena Konkursne dokumentacije i pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija – bezuljni kompresor i inhalatori izmena

pitanja i odgovori i izmena Konkursne dokumentacije

03.10.2015.ЈНМВ 14/15 ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ-Одлука о додели уговора

Odluka o dodeli ugovora

01.10.2015.ЈНОП 17/15 Остала медицинска опрема-Обавештење о закљученом Уговору

obaveštenje o zaključenom ugovoru медиком

30.09.2015.JNOP 18/15 Molersko-fasaderski radovi na ambulanti Kelebija- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2015.JNMV 20/15 Tehnički materijali, podeljeni u  partije-Pitanja i odgovori i izmenjena Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija izmena 1

pitajna i odgovori i izmena

30.09.2105.JNMV 21/15 Zimski pneumatici-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

29.09.2015.JNMV 17/15 Rezervni delovi u stomatologiji-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

25.09.2015.JNOP 15/15 Defibrilator za službu HMP-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

25.09.2015.PPBOPZPP 03/15 Biomikroskop-špalt lampa-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru професионал логистик

25.09.2015. JNOP 17/15 Ostala medicinska oprema, partije br.3-instrumenti za ginekologiju-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партије бр.3 мединг

23.09.2015. JNMV 20/15 Tehnički materijali, podeljeni u partije

Konkursna dokumentacija

Poziv – JNMV

23.09.2015.JNOP 12/15 Pogonsko gorivo-energenti, izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Gorivo za vozila izmenjena 2

измена модела

21.09.2015.JNMV 16/15 Generalna popravka motora, podeljena u 3 partije

Konkursna dokumentacija – generalna popravka motora

Позив

21.09.2015.JNOP 12/15 Pogonsko gorivo-Energent-Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Gorivo za vozila izmenjena

pitanja i odgovori i produženje roka

21.09.2015.JNOP 17/15 Ostala medicinska oprema,podeljena u partije,partije br.1 i 2-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2

21.09.2015.JNMV 13/15 Servisiranje i održavanje stomatološke opreme-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.09.2015.JNMV 12/15 Kasko osiguranje vozila-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

18.09.2015.JNMV 21/15 Zimski pneumatici

Konkursna dokumentacija –

Poziv – JNMV

17.09.2015.JNMV 17/15 Rezervni delovi u stomatologiji

Konkursna dokumentacija –

Poziv – JNMV

16.09.2015.JNMV 16/15 Ogrevno drvo i mrki ugalj 

Konkursna dokumentacija – Ugalj i Drva

Poziv – JNMV – Ogrev

14.09.2015.JNMV 14/15 Gasno ulje ekstra lako evro EL

Konkursna dokumentacija – Gasno ulje

Poziv – JNMV – Gasno ulje

14.09.2015.JNMV 13/15 Servisiranje i popravka stomatološke opreme-Odluka o dodeli Ugovora

Odluka o dodeli ugovora

11.09.2015.JNOP 15/15-Defibrilator za službu HMP

питања и одговори

11.09.2015.JNOP 12/15 Pogonsko gorivo-Energent-Pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

11.09.2015.JNOP 19/15 Bezuljni kompresor za medicinski vazduh i inhalatori, podeljena u partije

Konkursna dokumentacija – bezuljni kompresor i inhalatroi

Позив

07.09.2015.JNOP lek- Morphini- hydrochloridum- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.09.2015.JNOP 14/15 Bicikloergometar i aparat za elektroterapiju-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.09.2015.JNMV 12/15-Kasko osiguranje vozila-pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije

Izmena roka za podnošenje ponuda – 2

Konkursna dokumentacija – Kasko osiguranje vozila – IZMENA – 2

pitanja i odgovori – Kasko

05.09.2015.JNOP 15/15-Defibrilator-pitanja i odgovori i izmena i dopuna konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori 2

Konkursna dokumentacija – defibrilator za službu HMP – IZMENA

Izmena roka za podnošenje ponuda

04.09.2015.JNOP 11/15-Sanacija i popravka krova na ambulantama-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.09.2015.JNMV 10/15 Nameštaj izrađen po meri,oblikovan po partijama,partija br.1-nameštaj izrađen po meri za službu opšte medicine-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1-ктитор

04.09.2015.Rezervisana JNMV 11/15 Radne uniforme-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.09.2015.JNMV 09/15 Sredstva za održavanje higijene,oblikovana po partijama-obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenom ugovoru мг партија бр.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru мг партија бр.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru универекспорт партија бр.4 o

baveštenje o zaključenom ugovoru хелена партија бр.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru хелена партија бр.3

02.09.2015.JNMV 12/15 Kasko osiguranje vozila-izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Kasko osiguranje vozila IZMENA

Poziv – JNMV Kasko vozila – IZMENA

измена рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације

02.09.2015.JNOP 14/15 Biciklergometar i Aparat za elektroterapiju-odluka o obustavi postupka za partije br.1-Biciklergometar

Odluka o обустави поступка- Бициклергонометар

02.09.2015.JNMV 13/15 Servisuranje i održavanje stomatološke opreme

Konkursna dokumentacija – servisiranje i održavanje stomatološke opreme

Poziv – JNMV СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ

31.08.2015.JNMV 10/15 Nameštaj izrađen po meri-obaveštenje o odluci o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 2

31.08.2015.JNMV 12/15 Kasko osiguranje vozila

Konkursna dokumentacija – Kasko osiguranje vozila

Poziv – JNMV Kasko vozila

26.08.2015.JNOP 12/15 Pogonsko gorivo-ENERGENT

Konkursna dokumentacija – Gorivo za vozila

Позив – Гориво

17.08.2015.JNOP 17/15 Ostala medicinska oprema-izemna konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija -Ostala medicinska oprema – IZMENA

07.08.2015.JNOP 16/15 Lek-Morphini-hydrochloridum-izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – LEK-морфин-hydrochloridum IZMENJENA 2

pitanja i odgovori

07.08.2015.JNOP 15/15 Defibrilator za službu HMP

Konkursna dokumentacija – defibrilator za službu HMP

Позив

07.08.2015.JNOP 18/15 Molersko-fasaderski radovi na abulanti Kelebija-izmenjem poziv

Позив-MOLERSKO-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ НА АМБУЛАНТИ КЕЛЕБИЈА-измењен

07.08.2015.JNOP 18/15 Molersko-fasaderski radovi na abulanti Kelebija

Позив-MOLERSKO-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ НА АМБУЛАНТИ КЕЛЕБИЈА

Konkursna dokumentacija – molersko-fasaderski radovi na ambulanti kelebija

06.08.2015.JNOP 17/15 Ostala medicinska oprema

Konkursna dokumentacija – medicinska oprema I

Позив-остала медицинска опрема

05.08.2015.PPBOPZPP 03/15 Biomikroskop-špalt lampa-izmena konkursne dokumentacije

Pregovaracki шпалт лампа 2015 konkursna dokumentacija-ИЗМЕЊЕНА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ

04.08.2015.JNMV 08/15 Nasadni instrumenti i stomatološki kompresor-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.08.2015.PPBOPZPP 03/15 Biomikroskop-špalt lampa

Pregovaracki шпалт лампа 2015 konkursna dokumentacija

ObavestenjeOPokretanjuPostupka (1)

03.08.2015.Izmena konkursne dokumentacije Rezervisane JNMV 11/15 Radne uniforme

konkursna uniforme-izmenjena

izmena konkursne

01.08.2015.Izmena poziva za podnošenje ponuda za REZERVISANU JNMV 11/15 Radne uniforme

Poziv-izmenjen

01.08.2015. Izmena poziva za podnošenje ponuda za JNMV 10/15 Nameštaj izrađen po meri

Poziv-izmenjen

31.07.2015.Rezervisana JNMV 11/15 Radne uniforme

konkursna uniforme

Poziv

31.07.2015.JNMV 10/15 Nameštaj izrađen po meri

Konkursna dokumentacija – kancelarijski nameštaj izrađen po meri

Poziv

30.07.2015.JNOP 14/15Biciklergometar i Aparat za elektroterapiju-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 4

22.07.2015.JNOP Biciklergometar i Aparat za elektroterapiju-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 3

22.07.2015.JNMV Sredstva za higijenu-dopuna konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu 3

dopuna konkursna

21.07.2015.JNOP 16/15 Nabavka Leka Morfin-sulfat-izmena naziva predmeta JN u Lek Morphini-hydrchloridi i konkursne dokumentacije i poziva za podnošenje ponuda 

izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija – LEK-морфин-сулфат

IZMENJENA Позив-лек izmenjen

21.07.2015.PPBOPZPP 02/15 Galenski pripravci-rastvori za dezinfekciju

obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.07.2015.JNOP 10/15 Putničko vozilo-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2015.JNOP 14/15 JNOP Biciklergometar i Aparat za elektroterapiju-pitanja i odgovori 2

pitanja i odgovori 2

20.07.2015.JNOP 16/15 Nabavka Leka Morfin-sulfata

Konkursna dokumentacija – LEK-морфин-сулфат

Позив-лек

17.07.2015. JNMV 09/15 Sredstva za higijenu-pitanja i odgovori i izmenjena konkursna dokumentacija

pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu 2

15.07.2015 JNOP Biciklergometar i Aparat za elektroterapiju-pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije

pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija – biciklergometar i aparat za elektroterapiju izmenjena

15.07.2015.JNMV Računari i računarska oprema

obaveštenje o zaključenom ugovoru биромаркет

15.07.2015.PPBOPZPP 01/15 Lekovi-obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenom ugovoru vetmetal партија бр.17

obaveštenje o zaključenom ugovoru инофарм партија бр.5

obaveštenje o zaključenom ugovoru инофарм партија бр.11

obaveštenje o zaključenom ugovoru инофарм партија бр.13

15.07.2015.JNMV 09/15 Sredstva za higijenu

Poziv

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu 1

15.07.2015.JNOP 08/15 Molersko-farbarski radovi-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.07.2015.JNOP 07/15 Medicinska oprema-obaveštenje o zaključenim ugovorima i odluka o obustavi partije

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

obaveštenje o zaključenom ugovoru инел

obaveštenje o zaključenom ugovoru интермедиц

14.07.2015.Obaveštenje o zaključenim ugovorima JNOP 05/15 Sanitetski materijal-obaveštenje o obustavi postupka za partiju br.15

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.1 нова гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.2 нова гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.3 нова гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.4 нова гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.5 синофарм

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.6 пхарма свисс

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.7 еко траде бг

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.8 еко траде бг

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.9 синофарм

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.10 синофарм

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.11 синофарм

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.12 пан стар

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.13 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.14 пан стар

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.16 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.17 пан стар

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.18 медиком

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.19 адок

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.20 мединик

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.21 фармалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.22-метреко

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.23-промедиа

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.24-промедиа

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.25-синофарм

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.26 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.27 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.28 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.29 нова гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.30-гален-фокус

13.07.2015.Obaveštenje o zaključenom ugovoru-sanitetsko vozilo

санитетско возило-обавештенје о заклјученом уговору

09.07.2015. JNOP 06/15  Popravka fasade na objektu ATD-a-promena poziva

Позив-поправка фасаде атд

09.07.2015.JNOP Biciklergometar i aparat za elektroterapiju

Позив

Konkursna dokumentacija – biciklergometar i aparat za elektroterapiju

02.07.2015.JNOP Popravka fasade na objektu ATD-a

Позив-поправка фасаде атд

Konkursna dokumentacija – ATD – fasada

29.06.2015.PPBOPZPP 02/15 Galenski pripravci-rastvori za dezinfekciju-obaveštenje o odluci o dodeli ugovora

galenski pripravci

25.06.2015.Nabavka Ekg aparata JNOP 04/15-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru ekg partija br.2

obaveštenje o zaključenom ugovoru ekg partija br.1

23.06.2015.JNMV 08/15 Nasadni instrumenti i stomatološki kompresor-pitanja i odgovori i izmenjena konkursna dokumentacija

ODGOVOR NA PITANJE 2 konačno

Konkursna dokumentacija MEDICINSKA STOMATOLOŠKA OPREMA -izmenjena 3

19.06.2015.ППБОПЗПП 02/15 Галенски приправци-раствори за дезинфекцију-питања и одговори и измењена конкурсна документација

одговор

Pregovaracki галенски приправци раствори за дезинфекцију 2015 konkursna dokumentacija изменјена

18.06.2015.ППБОПЗПП 02/15 Галенски приправци-раствори за дезинфекцију

Pregovaracki галенски приправци раствори за дезинфекцију 2015 konkursna dokumentacija

PregovarackiPostupak

16.06.2015.JNOP 10/15 Putničko vozilo-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

16.06.2015.JNOP 10/15 Putnički automobil-izmena konkursne dokumentacije

izmena konk. dok.

Konkur. dok. – Putničko vozilo izmenjena

16.06.2015.JNOP 11/15 Sanacija i popravka krova na ambulantama

Позив-САНАЦИЈА И ПОПРАВКА КРОВА НА АМБУЛАНТАМА

Konkursna dokumentacija – sanacija i popravka krovova na ambulantama

16.06.2015.JNMV 08/15 Nasadni instrumenti i stomatološki kompresor-ispravka konkursne dokumentacije

izmena konk. dok.

Konkursna dokumentacija MEDICINSKA STOMATOLOŠKA OPREMA -izmenjena

15.06.2015.JNMV 08/15 Nasadni instrumenti i stomatološki kompresor

Poziv – JNMV Medicinska stomatološka oprema –

Konkursna dokumentacija MEDICINSKA STOMATOLOŠKA OPREMA –

12.06.2015.JNOP 09/15 Sanitetsko vozilo-izmena konkursne dokumentacije

измена конкурсне 2.

Konkursna dokumentacija – Sanitetsko vozilo 2.

12.06.2015JNMV 03/15 Kancelarijski nameštaj

obaveštenje o zaključenom ugovoru vizor партија бр.1

obaveštenje o zaključenom ugovoru vizor партија бр.3

12.06.2015.JNOP 01/15 Stomatološki sanitetski materijal-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 4 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 13 ветметал

09.06.2015.PPBOPZPP Lekovi-obaveštenje o odluci o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora- partija 5 ино-пхарм

Odluka o dodeli ugovora- partija 11 ино-пхарм

Odluka o dodeli ugovora- partija 13 ино-пхарм

Odluka o dodeli ugovora- partija 17 vetmetal

04.06.2015.JNMV 07/15 Računarska oprema

Poziv – računari

Konkursna dokumentacija – računari i računarska oprema

30.05.2015.PPBOPZBB 01/15 Lekovi

Pregovaracki lekovi 2015 konkursna dokumentacija 1

29.05.2015. JNOP 07/15 Medicinska oprema-pitanja i odgovori

pitanja i odgovori

28.05.2015.06/15 Sakupljanje,transport i tretman medicinskog infektivnog otpada sa potrošnim materijalom-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru медицински отпад

28.05.2015. 03/15 Kancelarijski nameštaj -obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru ктитор партија бр.2

28.05.2015.JNOP 03/15 Lekovi-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 1 фарамалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 2 фарамалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 3 фарамалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 4 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 6 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 8 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 9 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 10 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 14 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 15 фарамалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 16 фарамалогист

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 18 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru лекови партија бр. 19 phoenix pharma

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр.12

28.05.2015.JNOP Sanitetski stomatološki materijal-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 1 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 2медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 3медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 5медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 6медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 7 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 8 медилабор

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 9 ветметал

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 10 медиком

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 11 гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 12 гросис

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 14 ветметал

obaveštenje o zaključenom ugovoru партија бр. 15 медилабор

26.05.2015.Obaveštenje o pokretanju PPBOPZPP Lekovi

ObavestenjeOPokretanjuPostupka

26.05.2015.JNOP 05/15 Sanitetski materijal-izmena konkursne dokumentacije

izmena konk. dok. 2

izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal 2

21.05.2015.JNOP 09/15 Sanitetsko vozilo

Poziv – sanitetsko vozilo

Konkursna dokumentacija – Sanitetsko vozilo

18.05.2015.JNOP 05/15 Sanitetski materijal

konkursna dokumentacija jnop 05-15

poziv 05-15

11.05.2015.JNOP 07/15 Medicinska oprema

Позив-спирометар,шпалт,ваге

Konkursna dokumentacija – SPIROMETAR,VAGE SA VISINOMEROM I BIOMIKROSKOP

07.05.2015.Ekg aparati JNOP 04/15-pitanja i odgovori

odgovor 2

06.05.2015.Letnji pneumatici JNMV 05/15-obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru беогума

05.05.2015.Nabavka sanitetskog materijala JNOP 05/15-izmena konkursne dokumentacije

izmena konk. dok.

izmenjena konkursna dokumentacija sanitetski materijal

04.05.2015.Nabavka Ekg aparata JNOP 04/15

pitanja i odgovori vezano za ekg

30.04.2015.JNMV 04/15 Medicinska stomatološka oprema,partija br.2-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

obaveštenje o zaključenom ugovoru ветметал партија бр.2

29.04.2015.Sakupljanje,transport i tretman infektivnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom

Poziv – JNMV одлагање отпада

konkursna ovoženje i odlaganje medicinskog otpada

29.04.2015.JNMV 04/15 Medicinska stomatološka oprema, partija br.1-Odluka o obustavi postupka

Odluka o обустави поступка-медиицинска стоматолошка опрема партија бр.1

28.04.2015.Molersko-farbarski i ostali radovi JNOP 08/15

Позив-MOLERSKO-FARBARSKI I OSTALI RADOVI

Konkursna dokumentacija – molersko-farbarski i ostali radovi

07.04.2015.Medicinska stomatološka oprema JNMV 04/15

Konkursna dokumentacija MEDICINSKA STOMATOLOŠKA OPREMA –

Poziv za podnošenje ponuda – Medicinska stomatološka oprema

17.04.2015.JNMV03/15 Kancelarijski nameštaj

Poziv – JNMV канцеларијски намештај

Konkursna dokumentacija – kancelarijask inameštaj

15.04.2015.JNOP 01/15 Stomatološki sanitetski materijal

питања и одговори

измена конкурсне документације

13.04.2015 JNOP 04/15 Nabavka Ekg aparata

Konkursna dokumentacija – EKG aparati

Позив-екг апарати

13.04.2015.JNOP 02/15 Nepredviđeni radovi na popravci i održavanju zubne poliklinike

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- yumol

07.04.2015.JNMV04/15 Medicinska stomatološka oprema

Konkursna dokumentacija MEDICINSKA STOMATOLOŠKA OPREMA –

Poziv za podnošenje ponuda – Medicinska stomatološka oprema

02.04.2015.JNMV 05/15Letnji pneumatici

Konkursna dokumentacija – auto gume

Poziv za podnošenje ponuda – auto gume

02.04.2015.JNMV 02/15Sakupljanje,transport i tretman infektivnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom

Odluka o обустави поступка-медицински отпад

23.03.2015.JNMV 01/15 Kancelarijski materijal

obaveštenje o zaključenom ugovoru-канцеларијски материјал

18.03.2015. JNOP 01/15 Stomatološki sanitetski materijal

Kon. dok. – Stomatološki sanitetski materijal 2015.1

Poziv JNOP 01-15

13.03.2015JNMV14/14Fiziodispenzer sa zelenim hiruškim kolenjakom i generatorom

obaveštenje o zaključenom ugovoru-физиодиспензер

13.03.2015JNMV02/15Sakupljanje,transport i tretman infektivnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom

pitanja i odgovori medicinski otpad

09.03.2015.ЈNOP 03/15 Lekovi

Konkursna dokumentacija – LEKOVI

Позив-лекови

04.03.2015.JNMV 02/15 Sakupljanje,transport i tretman infektivnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom

konkursna ovoženje i odlaganje medicinskog otpada

Poziv – JNMV одлагање отпада

27.02.2015.JNOP 02/15Nepredviđeni radovi na popravci i održavanju zubne poliklinike

Konkursna dokumentacija – Zubna poliklinika

Poziv za podnošenje ponude

22.02.2015.Odluka o obustavi partije br.1 JNMV 04/15 Medicinska stomatološka oprema

obaveštenje o obustavi postupka partija br.1

22.02.2015. odluke o obustavi partija za JNOP 03/15 Lekovi

obaveštenje o obustavi postupka partija br.5

obaveštenje o obustavi postupka partija br.7

obaveštenje o obustavi postupka partija br.11

obaveštenje o obustavi postupka partija br.13

obaveštenje o obustavi postupka partija br.17

obaveštenje o obustavi postupka partija br.21

obaveštenje o obustavi postupka partija br.22

obaveštenje o obustavi postupka partija br.23

obaveštenje o obustavi postupka partija br.24

13.02.2015.JNMV 01/15 Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija – Kancelarijski materijal

Poziv – JNMV kancelarijski materijal

10.02.2015.JNMV 18/14 Pranje veša

obaveštenje o zaključenom ugovoru зора

16.01.2015.JNMV 18/14 Pranje veša

Poziv – JNMV Veš

Konkursna dokumentacija – usluga pranja i peglanja veša

obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.12.2014.JNMV 17/14 Štampani obrasci

Poziv – JNMV- Štampani obrasci

Konkursna dokumentacija – Štampani obrasci

obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2014.JNMV 16/14 Sterilizator

Poziv- sterilizaror

STERILIZATOR – Konkursna dokumentacija______________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- INHALATORI INEL

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- Respirator Stiga

21.10.2014 JNMV 15/14 RESPIRATR I INHALATORI

Poziv

JNMV – Konk. dok. – RESPIRATOR i INHALATORI_______________________________________________________

 

21.10.2014.  JNMV Fizio dispenzer

Poziv-fizio dispenzer

Konkursna dokumentacija – Fizio dispenzer____________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLj. UGO.- Biromarket 024

14.10.2014. JNMV- računarska oprema

Poziv – JNMV – Računari

Konkursna dokumentacija – Računari

____________________________________________________________

08.10.2014. JNMV – Rezervni auto-delovi, ulja i maziva

Poziv – JNMV – Rezervni auto-delovi, ulja i maziva

Konkursna dokumentacija – Rezervni auto-delovi

____________________________________________________________

OBAVEŠTENJE O ZAK. UGOV.- krečenje-09.09.2014.

OBAVEŠTENJE O ZAK. UGOV.- arhiva–09.09.2014.

Poziv – molersko-farbarski radovi

 Konkursna dokumentacija – molersko-farbarski radovi__________________________

 

 

Partija 1. vod. i kanaliz. mat.OBAVEŠT. O ZAKLJU. UGOV.-

Partija 2. bravarski mat.OBAVEŠT. O ZAKLJU. UGOV.

Partija 3. elektro- mat.OBAVEŠT. O ZAKLJU. UGOV.

Partija 4. moleraj- mat.OBAVEŠT. O ZAKLJU. UGOV.

Konkursna dokumentacija – Tehnički materijali  22.05.2014.

Poziv – JNMV Tehnički materijal ____________________________________________

 

Odgovori na pitanja 05.06.2014

Konkursna dokumentacija – Sredstva za higijenu

Poziv -Sredstva za higijenu_________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJU. UGOVORU- GRAĐEVINA ATD 29.05.14.

KRAJNJA VERZIJA !!!ATD 2014 Konkursna 11.4.2014

Poziv za ATD____________________________________________________________

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJU. UGOVORU- 2 kom. kolposkopa

Poziv-kolposkop

JNMV – Konkursna dokumentacija – kolposkop_____________________________________

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- račcunari 29.05.2014.

Poziv- Računari i oprema

Konkursna dokumentacija – Računari i oprema______________________________________

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJU. UGOVORU- kopresor

Konkursna dokumentacija – Kompresor 2014

Poziv 13.03.2014_________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- EKG

odgovor- 12.03.2014.

DEM-odgovor- 06.03.2014.

JNMV -Konkursna dokumentacija – EKG

Poziv EKG aparati__________________________________________________________

Poziv

Konkursna dokumentacija – usluga pranja veša

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Poziv

Konkursna dokumentacija – Rezervni delovi za automobile

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU__________________________________________

 

Poziv

Konkursna dokumentacija – Kancelarijski materijal

Izmena konkursne dokumentacije – kancelarijski mat.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- kancelarijski materijal

 

 

Poziv

Konkursna dokumentacija – Štampani materijal

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 4

 

Poziv za Ogranak 8

Konkursna dokumentacija – Ambulanta -Ogranak 8

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Novi Poziv 2.

Konkursna dok. – OGREV – drvo, ugalj 2013.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- Ogrev 01.11.13.

 

 

Poziv

Konkursna dok. – OGREV – drvo, ugalj 2013.

Odgovor zainteresovanim licima OGREV

Obavestenje o obustavi postupka 01.10.2013.

 

 

ZA PORTAL UJN – Pitanja i odgovori 09.09.2013

ZA PORTAL UJN – Pitanja i odgovori 30.08.13.

Konkursna dok. za T.O.V

05-13 – Poziv

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-partija 3

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 4

 

Odgovor Maksim gradnja 24.06.2013.

odgovor na pitanja JNMN 0313 18.06.2013

Poziv

Radovi – KUMICICEVA- konkursne dok.

Pratite nas na društvenim mrežama!