Javne nabavke

JNMV 11-18 Tehničko održavanj vozila>
Objavljeno: 08. Maj 2018
Datum otvaranja: 27. Apr 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija br.1
JNOP 04-18 Lekovi sa D-liste>
Objavljeno: 21. Jun 2018
Datum otvaranja: 18. Jun 2018
Vrsta predmeta: dobra

U toku

Odluka o dodeli ugovora,partija br.1
Odluka o dodeli ugovora,partija br.2
Odluka o dodeli ugovora,partija br.3
JNMV 17-18 Odvoženje i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom>
Objavljeno: 20. Jun 2018
Datum otvaranja: 11. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 16-18 Izrada akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini>
Objavljeno: 12. Jun 2018
Datum otvaranja: 08. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 15-18 Osiguranje imovine>
Objavljeno: 19. Jun 2018
Datum otvaranja: 01. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 14-18 Molerski radovi>
JNMV 12-18 Servisiranje medicinske opreme>
Objavljeno: 21. Jun 2018
Datum otvaranja: 28. Maj 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.3
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.8
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.6
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br. 11
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br. 12
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 4
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 5
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 7
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 9
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 13
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 14
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 3
Odluka o obustavi postupka, partija br. 4
Odluka o obustavi postupka, partija br. 5
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 6
Odluka o obustavi postupka, partija br. 7
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 8
Odluka o obustavi postupka, partija br. 9
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 10
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 11
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 12
Odluka o obustavi postupka, partija br. 13
Odluka o obustavi postupka, partija br. 14
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 04-18 Lekovi sa D liste>
Objavljeno: 18. Maj 2018
Datum otvaranja: 18. Jun 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 10-18 Rezervni auto-delovi_ulja i maziva>
Objavljeno: 08. Maj 2018
Datum otvaranja: 27. Apr 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 09-18 Ostale popravke i održavanje objekata>
JNMV 08-18 Molerski radovi>
JNMV 07-18 Tekuće popravke i održavanje opreme u stomatologiji>
Objavljeno: 10. Apr 2018
Datum otvaranja: 27. Mar 2018
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 05-18 Stomatološki i zubotehnički materijal1>
Objavljeno: 15. Jun 2018
Datum otvaranja: 26. Jun 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 05-18 Drva za ogrev>
Objavljeno: 28. Mar 2018
Datum otvaranja: 02. Mar 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 04-18 Vozilo za prevoz pacijenata dijalize>
Objavljeno: 09. Mar 2018
Datum otvaranja: 27. Feb 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 03-18 Osiguranje zaposlenih>
Objavljeno: 09. Mar 2018
Datum otvaranja: 23. Feb 2018
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNOP 01-18 - Stomatološki sanitetski materijal 1>
JNMV 39-17 - Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila>
JNOP 26-17 - Medicinska oprema_pakerica>
Objavljeno: 09. Feb 2018
Datum otvaranja: 12. Jan 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova