Javne nabavke

JNMV 51-18 Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje>
JNOP 17-18 Sanitetski medicinski materijal 4>
Objavljeno: 03. Jan 2019
Datum otvaranja: 24. Jan 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 50-18 Osiguranje zaposlenih 2>
JNOP 16-18 Potrošni mediinski materijal 3>
Objavljeno: 20. Dec 2018
Datum otvaranja: 21. Jan 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova