Javne nabavke

JNOP 22-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 4>
Objavljeno: 31. Dec 2019
Datum otvaranja: 21. Jan 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 58-19 Servisiranje medicinske opreme_ponovljeni postupak>
Objavljeno: 26. Dec 2019
Datum otvaranja: 13. Jan 2020
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 57-19 Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje>
Objavljeno: 14. Jan 2020
Datum otvaranja: 09. Jan 2020
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Odluka o dodeli ugovora
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 55-19 Održavanje postojećeg knjigovodstvenog programa>
Objavljeno: 17. Jan 2020
Datum otvaranja: 10. Jan 2020
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova