Javne nabavke

JNMV 33-19 Ugalj i drva>
Objavljeno: 12. Sep 2019
Datum otvaranja: 23. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 32-19 Suvi sterilizator za stomatološku službu>
Objavljeno: 12. Sep 2019
Datum otvaranja: 24. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 30-19 Računari za stomatološku službu>
Objavljeno: 13. Sep 2019
Datum otvaranja: 23. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 29-19 Usluge bezbednosti i zdravlja na radu _ponovljeni postupak>
Objavljeno: 17. Sep 2019
Datum otvaranja: 12. Sep 2019
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Odluka o dodeli ugovora_partija 1
Odluka o obustavi postupka_partija 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 28-19 Štampani obrasci>
Objavljeno: 19. Sep 2019
Datum otvaranja: 05. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 25-19 Dozimetrijsko ispitivanje stomatološkog intraoralnog rendgen aparata-ponovljeni postupak>
Objavljeno: 02. Sep 2019
Datum otvaranja: 16. Avg 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 24-19 Vozilo za prevoz pacijenata u HMP>
Objavljeno: 11. Sep 2019
Datum otvaranja: 05. Avg 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 23-19 Kancelarijski nameštaj>
Objavljeno: 19. Avg 2019
Datum otvaranja: 26. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 22-19 Gasni kotlovi za ambulantu Hajdukovo i HMP>
JNMV 18-19 Zaštita od požara_ponovljeni postupak>
Objavljeno: 05. Jul 2019
Datum otvaranja: 24. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 17-19 Odnošenje i reciklaža medicinskog otpada>
Objavljeno: 05. Jul 2019
Datum otvaranja: 20. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 16-19 Računarska oprema>
Objavljeno: 27. Maj 2019
Datum otvaranja: 22. Maj 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 15-19 Osiguranje imovine>
Objavljeno: 01. Jul 2019
Datum otvaranja: 24. Maj 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 15-19 Potrošni stomatološki materijal>
Objavljeno: 20. Sep 2019
Datum otvaranja: 22. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 14-19 Lekovi za stomatološku službu 2>
Objavljeno: 20. Sep 2019
Datum otvaranja: 11. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 13-19 Sanitetski medicinski materijal 4>
Objavljeno: 28. Avg 2019
Datum otvaranja: 30. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 13-19 Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostora u ulici Matka Vukovića>
Objavljeno: 22. Maj 2019
Datum otvaranja: 08. Maj 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 12-19 Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića>
Objavljeno: 16. Avg 2019
Datum otvaranja: 17. Sep 2019
Vrsta predmeta: Radovi

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 11-19 Tekuće popravke i održavanje objekata>
Objavljeno: 16. Sep 2019
Datum otvaranja: 09. Avg 2019
Vrsta predmeta: Radovi

Zakljucen

obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 10-19 Tehnički motor za zubnu tehniku>
Objavljeno: 16. Maj 2019
Datum otvaranja: 23. Apr 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 09-19 Stomatološki sitan inventar_nasadni instrumenti>
Objavljeno: 16. Maj 2019
Datum otvaranja: 23. Apr 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 09-19 Potrošni medicinski materijal>
Objavljeno: 08. Avg 2019
Datum otvaranja: 23. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 07-19 Evakuaciona stolica za službu HMP>
Objavljeno: 16. Jul 2019
Datum otvaranja: 01. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 07-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 2>
JNMV 06-19 Tekuće popravke i održavanje opreme u stomatologiji>
Objavljeno: 15. Apr 2019
Datum otvaranja: 26. Mar 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 05-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 1>
JNMV 05-19 Baždarenje aparata za merenje krvnog pritiska i vaga za merenje telesne težine>
JNMV 04-19 Vozilo za kućno lečenje>
Objavljeno: 21. Mar 2019
Datum otvaranja: 14. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 01-19 Sredstva za održavanje higijene ruku>
Objavljeno: 20. Mar 2019
Datum otvaranja: 06. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 01-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 1>
Objavljeno: 09. Maj 2019
Datum otvaranja: 29. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 15
obaveštenje o obustavi postupka_partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 9
Odluka o obustavi postupka_partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 14
Odluka o dodeli ugovora_partija 15
Odluka o dodeli ugovora_partija 9
Odluka o dodeli ugovora_partija 1
Odluka o dodeli ugovora_partija 2
Odluka o dodeli ugovora_partija 3
Odluka o dodeli ugovora_partija 4
Odluka o dodeli ugovora_partija 5
Odluka o dodeli ugovora_partija 7
Odluka o dodeli ugovora_partija 8
Odluka o dodeli ugovora_partija 10
Odluka o dodeli ugovora_partija 11
Odluka o dodeli ugovora_partija 12
Odluka o dodeli ugovora_partija 13
Odluka o dodeli ugovora_partija 14
Odluka o dodeli ugovora_partija 16
Odluka o dodeli ugovora_partija 17
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 51-18 Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje>
JNMV 50-18 Osiguranje zaposlenih 2>
JNOP 16-18 Potrošni mediinski materijal 3>
Objavljeno: 01. Feb 2019
Datum otvaranja: 21. Jan 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova