Javne nabavke

404-1-110/18-52 Lekovi sa liste A i Liste A1 lekova za 2018 godinu>
Objavljeno: 13. Apr 2020
Datum otvaranja: 18. Dec 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JNMV 50-18 Osiguranje zaposlenih 2>
Objavljeno: 21. Dec 2018
Datum otvaranja: 31. Dec 2018
Vrsta predmeta: Usluge

U toku

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
JNMV 48-18 Grejač kabine sanitetskog vozila>
JNMV 46-18 UPS za neprekidno napajanje električnom energijom>
Objavljeno: 13. Dec 2018
Datum otvaranja: 03. Dec 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 45-18 Dostavno vozilo>
Objavljeno: 06. Dec 2018
Datum otvaranja: 28. Nov 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 44-18 Komora za automatsko razvijanje filmova>
Objavljeno: 24. Dec 2018
Datum otvaranja: 27. Nov 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 43-18 Grejač kabine sanitetskog vozila>
Objavljeno: 04. Dec 2018
Datum otvaranja: 26. Nov 2018
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 40-18 Stomatološki sitan inventar-ultrazvučni aparat za skidanje kamenca i helio lampe>
JNMV 39/18 Oržavanje medicinsko-informacionog sistema "HELIANT">
Objavljeno: 26. Nov 2018
Datum otvaranja: 16. Nov 2018
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 37-18 Usluge pranja veša i hemijskog čišćenja>
Objavljeno: 05. Dec 2018
Datum otvaranja: 26. Nov 2018
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 32-18 Medicinski sitan inventar>
Objavljeno: 18. Okt 2018
Datum otvaranja: 03. Okt 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 31-18 Građevinski radovi na sanaciji dela ambulante Palić>
Objavljeno: 03. Okt 2018
Datum otvaranja: 17. Sep 2018
Vrsta predmeta: radovi

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 29-18 Računarska oprema-server>
Objavljeno: 19. Sep 2018
Datum otvaranja: 05. Sep 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV 28-18 Radne uniforme>
Objavljeno: 18. Sep 2018
Datum otvaranja: 31. Avg 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 26-18 Vozilo za kućno lečenje>
Objavljeno: 21. Avg 2018
Datum otvaranja: 09. Avg 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 24-18 Ultrazvučne sonde za ginekologiju>
Objavljeno: 21. Avg 2018
Datum otvaranja: 03. Avg 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 20-18 Nosilo za sanitetsko vozilo za službu HMP>
Objavljeno: 17. Avg 2018
Datum otvaranja: 27. Jul 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 19-18 Spirometar>
Objavljeno: 26. Jul 2018
Datum otvaranja: 16. Jul 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 18-18 Štampani obrasci>
Objavljeno: 27. Jul 2018
Datum otvaranja: 19. Jul 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 17-18 Odvoženje i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom>
Objavljeno: 20. Jun 2018
Datum otvaranja: 11. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 16-18 Izrada akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini>
Objavljeno: 27. Jun 2018
Datum otvaranja: 08. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 15-18 Osiguranje imovine>
Objavljeno: 19. Jun 2018
Datum otvaranja: 01. Jun 2018
Vrsta predmeta: usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 15-18 Benzin i dizel goriva>
Objavljeno: 09. Jan 2019
Datum otvaranja: 20. Dec 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 14-18 Molerski radovi>
JNOP 13-18 Implanti i suprastrukture>
Objavljeno: 07. Nov 2018
Datum otvaranja: 25. Okt 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 12-18 Servisiranje medicinske opreme>
Objavljeno: 31. Avg 2018
Datum otvaranja: 22. Avg 2018
Vrsta predmeta: usluge

U toku

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija br.1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija br.3
Odluka o obustavi partije,partija br.2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija br.4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija br.5
Odluka o obustavi partije,partija br.7
Odluka o obustavi partije,partija br.6
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 10
Odluka o dodeli ugovora,partija br.14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 11
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,partija br.10
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.3
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.8
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br.6
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br. 11
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija br. 12
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 4
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 5
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 7
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 9
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 13
Obaveštenje o obustavi postupka_partija br. 14
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 3
Odluka o obustavi postupka, partija br. 4
Odluka o obustavi postupka, partija br. 5
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 6
Odluka o obustavi postupka, partija br. 7
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 8
Odluka o obustavi postupka, partija br. 9
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 10
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 11
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija br. 12
Odluka o obustavi postupka, partija br. 13
Odluka o obustavi postupka, partija br. 14
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 11-18 Lekovi za stomatološku službu>
Objavljeno: 16. Okt 2018
Datum otvaranja: 05. Okt 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 10-18 Sanitetski medicinski materijal 2>
Objavljeno: 20. Nov 2018
Datum otvaranja: 04. Okt 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 13
Odluka o dodeli ugovora partija br. 1
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 2
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 3
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 4
Odluka o dodeli ugovora_5
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 6
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 7
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 8
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 9
Odluka o dodeli ugovora partija br. 10
Odluka o dodeli ugovora partija br. 11
Odluka o dodeli ugovora_partija br. 12
Odluka o dodeli ugovora partija br. 13
Odluka o dodeli ugovora partija br. 14
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija br. 7
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 10-18 Rezervni auto-delovi_ulja i maziva>
JNMV 09-18 Ostale popravke i održavanje objekata>
JNMV 08-18 Molerski radovi>
JNOP 07-18 Lekovi za stomatološku službu>
Objavljeno: 28. Avg 2018
Datum otvaranja: 14. Avg 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 07-18 Tekuće popravke i održavanje opreme u stomatologiji>
Objavljeno: 10. Apr 2018
Datum otvaranja: 27. Mar 2018
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 06-18 Medicinska oprema-autoklav>
Objavljeno: 15. Avg 2018
Datum otvaranja: 10. Avg 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 05-18 Drva za ogrev>
Objavljeno: 28. Mar 2018
Datum otvaranja: 02. Mar 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 04-18 Vozilo za prevoz pacijenata dijalize>
Objavljeno: 09. Mar 2018
Datum otvaranja: 27. Feb 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 03-18 Osiguranje zaposlenih>
Objavljeno: 09. Mar 2018
Datum otvaranja: 23. Feb 2018
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNOP 01-18 - Stomatološki sanitetski materijal 1>
JNMV 39-17 - Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila>
JNOP 26-17 - Medicinska oprema_pakerica>
Objavljeno: 09. Feb 2018
Datum otvaranja: 12. Jan 2018
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova