Javne nabavke

404-1-110/19-15 Citostatici sa Liste B i Liste D lekova za 2019 godinu>
Objavljeno: 08. Okt 2020
Datum otvaranja: 13. Jun 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za treći kvartal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
404-1-112/19-23 Nabavka prirodnog gasa za period od 12 meseci>
Objavljeno: 13. Apr 2020
Datum otvaranja: 04. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
404-1-110/19-69 Testovi za sprovođenje organizovanog skrininga kolorektalnog karcinoma>
Objavljeno: 12. Apr 2021
Datum otvaranja: 25. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za I kvartal 2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
404-1-110/19-28 Lekovi sa Liste B i Liste D lekova za 2019. godinu>
JNMV 56-19 Osiguranje zaposlenih>
Objavljeno: 16. Jan 2020
Datum otvaranja: 30. Dec 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 54-19 Nemedicinski sitan inventar>
Objavljeno: 09. Jan 2020
Datum otvaranja: 27. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 53-19 Tehničko održavanje vozila 3>
JNMV 52-19 Nameštaj za stomatološku ordinaciju>
Objavljeno: 16. Jan 2020
Datum otvaranja: 10. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 49-19 Održavanje medicinsko-informacionog sistema "Heliant">
Objavljeno: 18. Dec 2019
Datum otvaranja: 22. Nov 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 48-19 Nameštaj za stomatološku ordinaciju>
Objavljeno: 27. Nov 2019
Datum otvaranja: 19. Nov 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 47-19 Baždarenje aparata za merenje krvnog pritiska ponovljeni postupak>
Objavljeno: 28. Nov 2019
Datum otvaranja: 12. Nov 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 46-19 Izrada projekta za izgradnju ambulante na Paliću>
Objavljeno: 10. Dec 2019
Datum otvaranja: 18. Nov 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 45-19 Centralni kompresor za stomatološku službu>
Objavljeno: 27. Nov 2019
Datum otvaranja: 07. Nov 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 44-19 Usluge pranja_peglanja i hemijskog čišćenja veša>
Objavljeno: 15. Nov 2019
Datum otvaranja: 04. Nov 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 40-19 Auto gume>
Objavljeno: 14. Nov 2019
Datum otvaranja: 21. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 39-19 Izrada elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje za potrebe projektovanja i izgradnje objekta zdravstvene stanice ambulante>
JNMV 37-19 Ugalj ponovljeni postupak>
Objavljeno: 30. Okt 2019
Datum otvaranja: 14. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 35-19 Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ponovljeni postupak>
Objavljeno: 15. Nov 2019
Datum otvaranja: 04. Okt 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 32-19 Suvi sterilizator za stomatološku službu>
Objavljeno: 07. Okt 2019
Datum otvaranja: 24. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 30-19 Računari za stomatološku službu>
Objavljeno: 02. Okt 2019
Datum otvaranja: 23. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 29-19 Usluge bezbednosti i zdravlja na radu _ponovljeni postupak>
JNMV 28-19 Štampani obrasci>
Objavljeno: 19. Sep 2019
Datum otvaranja: 05. Sep 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 25-19 Dozimetrijsko ispitivanje stomatološkog intraoralnog rendgen aparata-ponovljeni postupak>
Objavljeno: 02. Sep 2019
Datum otvaranja: 16. Avg 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 24-19 Vozilo za prevoz pacijenata u HMP>
Objavljeno: 11. Sep 2019
Datum otvaranja: 05. Avg 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 23-19 Kancelarijski nameštaj>
Objavljeno: 19. Avg 2019
Datum otvaranja: 26. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 22-19 Gasni kotlovi za ambulantu Hajdukovo i HMP>
JNOP 21-19 Benzin i dizel goriva>
Objavljeno: 20. Jan 2020
Datum otvaranja: 30. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 19-19 Baždarenje aparata za merenje krvnog pritiska>
Objavljeno: 22. Okt 2019
Datum otvaranja: 09. Okt 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 19-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 3>
Objavljeno: 09. Jan 2020
Datum otvaranja: 10. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 18-19 Zaštita od požara_ponovljeni postupak>
Objavljeno: 05. Jul 2019
Datum otvaranja: 24. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 18-19 Lek adrenalin hidrohlorid>
Objavljeno: 31. Dec 2019
Datum otvaranja: 03. Dec 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 17-19 Odnošenje i reciklaža medicinskog otpada>
Objavljeno: 05. Jul 2019
Datum otvaranja: 20. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 16-19 Računarska oprema>
Objavljeno: 27. Maj 2019
Datum otvaranja: 22. Maj 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 15-19 Osiguranje imovine>
Objavljeno: 01. Jul 2019
Datum otvaranja: 24. Maj 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 15-19 Potrošni stomatološki materijal>
Objavljeno: 12. Nov 2019
Datum otvaranja: 22. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 14-19 Lekovi za stomatološku službu 2>
Objavljeno: 24. Okt 2019
Datum otvaranja: 11. Okt 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 13-19 Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostora u ulici Matka Vukovića>
Objavljeno: 22. Maj 2019
Datum otvaranja: 08. Maj 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 12-19 Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića>
Objavljeno: 01. Okt 2019
Datum otvaranja: 17. Sep 2019
Vrsta predmeta: Radovi

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 11-19 Servisiranje OPT aparata za stomatološku službu>
Objavljeno: 25. Okt 2019
Datum otvaranja: 15. Okt 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 10-19 Tehnički motor za zubnu tehniku>
Objavljeno: 16. Maj 2019
Datum otvaranja: 23. Apr 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
JNMV 09-19 Stomatološki sitan inventar_nasadni instrumenti>
Objavljeno: 16. Maj 2019
Datum otvaranja: 23. Apr 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 09-19 Potrošni medicinski materijal>
Objavljeno: 08. Avg 2019
Datum otvaranja: 23. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 07-19 Evakuaciona stolica za službu HMP>
Objavljeno: 16. Jul 2019
Datum otvaranja: 01. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 07-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 2>
JNMV 06-19 Tekuće popravke i održavanje opreme u stomatologiji>
Objavljeno: 15. Apr 2019
Datum otvaranja: 26. Mar 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 05-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 1>
JNMV 05-19 Baždarenje aparata za merenje krvnog pritiska i vaga za merenje telesne težine>
JNMV 04-19 Vozilo za kućno lečenje>
Objavljeno: 21. Mar 2019
Datum otvaranja: 14. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 01-19 Sredstva za održavanje higijene ruku>
Objavljeno: 20. Mar 2019
Datum otvaranja: 06. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 01-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 1>
Objavljeno: 09. Maj 2019
Datum otvaranja: 29. Mar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 15
obaveštenje o obustavi postupka_partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 9
Odluka o obustavi postupka_partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 14
Odluka o dodeli ugovora_partija 15
Odluka o dodeli ugovora_partija 9
Odluka o dodeli ugovora_partija 1
Odluka o dodeli ugovora_partija 2
Odluka o dodeli ugovora_partija 3
Odluka o dodeli ugovora_partija 4
Odluka o dodeli ugovora_partija 5
Odluka o dodeli ugovora_partija 7
Odluka o dodeli ugovora_partija 8
Odluka o dodeli ugovora_partija 10
Odluka o dodeli ugovora_partija 11
Odluka o dodeli ugovora_partija 12
Odluka o dodeli ugovora_partija 13
Odluka o dodeli ugovora_partija 14
Odluka o dodeli ugovora_partija 16
Odluka o dodeli ugovora_partija 17
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 51-18 Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje>
JNMV 50-18 Osiguranje zaposlenih 2>
JNOP 16-18 Potrošni mediinski materijal 3>
Objavljeno: 01. Feb 2019
Datum otvaranja: 21. Jan 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova