Javne nabavke

404-1-110/19-98 Lekovi za lečenje lica koja nisu osigurana kod fonda>
Objavljeno: 15. Jan 2021
Datum otvaranja: 06. Feb 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za četvrti kvartal
404-1-110/20-20 Citostatici sa Liste B i Liste D lekova>
Objavljeno: 12. Apr 2021
Datum otvaranja: 26. Avg 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za I kvartal 2021
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za četvrti kvartal
404-1-110/20-46 Lekovi sa Liste B i Liste D lekova>
Objavljeno: 12. Apr 2021
Datum otvaranja: 03. Nov 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za I kvartal 2021
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za četvrti kvartal
404-1-112/20-57 Električna energija sa balansnom odgovornošću za period od 24 meseca>
Objavljeno: 08. Okt 2020
Datum otvaranja: 27. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za treći kvartal
404-1-112/20-25 Nabavka prirodnog gasa za period od 24 meseca>
Objavljeno: 08. Okt 2020
Datum otvaranja: 30. Jun 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za treći kvartal
404-1-110/20-2 Lekovi sa Liste lekova>
JNMV 25-20 Štampani materijal>
Objavljeno: 29. Dec 2020
Datum otvaranja: 14. Dec 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 23-20 Računarska oprema>
Objavljeno: 15. Sep 2020
Datum otvaranja: 28. Avg 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 22-20 Sanacija glavnog voda za centralno grejanje u CMD>
Objavljeno: 16. Sep 2020
Datum otvaranja: 28. Avg 2020
Vrsta predmeta: Radovi

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 21-20 Spoljni pregled kompresora_razvrstavanje na nivo opasnosti i ispitivanje ventila sigurnosti>
Objavljeno: 01. Sep 2020
Datum otvaranja: 12. Avg 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
404-1-110/19-84 Lekovi sa A i A1 Liste lekova>
JNMV 17-20 CTG aparat>
Objavljeno: 14. Avg 2020
Datum otvaranja: 27. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 15-20 Suvi sterilizator za stomatološku službu>
Objavljeno: 05. Avg 2020
Datum otvaranja: 14. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 13-20 Odvoženje infektivnog medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom>
Objavljeno: 01. Jul 2020
Datum otvaranja: 19. Jun 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Potrošni medicinski materijal 1>
Objavljeno: 27. Apr 2020
Datum otvaranja: 27. Apr 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Prethodno obaveštenje
Sanitetski materijal za stomatološku službu 2>
Objavljeno: 27. Apr 2020
Datum otvaranja: 27. Apr 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Prethodno obaveštenje
JNMV 11-20 Osiguranje imovine>
Objavljeno: 19. Jun 2020
Datum otvaranja: 29. Maj 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 10-20 Usluge mobilne telefonije>
Objavljeno: 16. Jun 2020
Datum otvaranja: 25. Maj 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 09-20 Stolice za čekaonicu za stomatološku službu>
Objavljeno: 03. Jun 2020
Datum otvaranja: 19. Maj 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 09-20 Potrošni medicinski materijal 1>
Objavljeno: 24. Avg 2020
Datum otvaranja: 28. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 08-20 Sanitetski medicinski materijal 2_ ponovljeni postupak>
Objavljeno: 14. Avg 2020
Datum otvaranja: 27. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 08-20 Obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu_ponovljeni postupak>
JNOP 07-20 Sanitetski medicinski materijal 3>
Objavljeno: 30. Jul 2020
Datum otvaranja: 10. Jul 2020
Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prethodno obaveštenje
JNMV 07-20 Sredstva za održavanje higijene_ponovljeni postupak>
JNOP 06-20 Sanitetski materijal za stomatološku službu 2 i sanitetski materijal za stomatološku službu 1_ponovljeni postupak>
JNMV 06-20 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u stomatologiji>
Objavljeno: 21. Apr 2020
Datum otvaranja: 31. Mar 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 05-20 Stomatološki i zubotehnički materijal 1>
Objavljeno: 17. Jul 2020
Datum otvaranja: 18. Jun 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_partija 7
obaveštenje o obustavi postupka_partija 4
obaveštenje o obustavi postupka_partija 12
obaveštenje o obustavi postupka_partija 14
Odluka o dodeli ugovora_partija 1
Odluka o dodeli ugovora_partija 2
Odluka o dodeli ugovora_partija 3
Odluka o dodeli ugovora_partija 5
Odluka o dodeli ugovora_partija 6
Odluka o dodeli ugovora_partija 7
Odluka o dodeli ugovora_partija 8
Odluka o dodeli ugovora_partija 9
Odluka o dodeli ugovora_partija 10
Odluka o dodeli ugovora_partija 11
Odluka o dodeli ugovora_partija 13
Odluka o dodeli ugovora_partija 15
Odluka o dodeli ugovora_partija 16
Odluka o dodeli ugovora_partija 17
Odluka o obustavi postupka_partija 12
Odluka o obustavi postupka_partija 4
Odluka o obustavi postupka_partija 14
Izmenjena konkursna dokumentacija
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 04-20 Osiguranje zaposlenih>
Objavljeno: 10. Apr 2020
Datum otvaranja: 24. Mar 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 02-20 Izrada programa zaštite od jonizujućeg zračewa i izveštaja o sigurnosti RTG aparata>
Objavljeno: 16. Apr 2020
Datum otvaranja: 20. Mar 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNOP 01-20 Sanitetski medicinski materijal 1>
JNOP 22-19 Stomatološki i zubotehnički materijal 4>
Objavljeno: 10. Feb 2020
Datum otvaranja: 21. Jan 2020
Vrsta predmeta: Dobra

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
JNMV 57-19 Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje>
JNMV 55-19 Održavanje postojećeg knjigovodstvenog programa>
Objavljeno: 23. Jan 2020
Datum otvaranja: 10. Jan 2020
Vrsta predmeta: Usluge

Zakljucen

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova