Dom zdravlja Subotica | Arhiva

 

19.02.2014. Odluka o dodeli ugovora u pregovarakom postupku bez objavljivanja poziva za podn. ponuda

JNPP 1-14 PREGOVARAČKI BEZ – GORIVO ZA VOZILA

Obaveš¡tenje o pokretanju p p bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Izmena – PREGOVARAČKI benzin 2014

07.10. 2014. Poziv za podnošenje ponude – CMD portal radovi

  1. Konkursna dokum. – CMD portal radovi

Izmene i dopune konk. dok.-šeme portala

DISPANZER HODNIK(1) NOVO SEMA 1 2 3

_šema 4___________________________________________________________

24.09.2014.  ЈНОП – ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Konkursna dokumentacija – tehničko održavanje vozila

Poziv- Tehničko održavanje vozila

__________________________________________________________

01.09.2014. godine    Poziv za podnošenje ponuda  – Putnički automobil

01.09.2014. godine   Konkursna dokumentacija- Putnički automobil____

OBAVEŠTENJE O ZAKLj. UGO.- AUTO ČAČAK_____________________

—————————————————————————————————————————

28.08.2014. godine    Poziv za podnošenje ponude

28.08.2014 godine     Konkursna dokumentacija – HMP radovi_____________________________

OBAVEŠTENJE O ZAKLj. UGO.- hmp

————————————————————————————————————————–

Poziv- Stomatologija

Konkursna dokumentacija – STOMATOLOŠKI I ZUBOTEHNIČKI MATERIJALI JNOP 5-14

OBAVEŠ. O ZAKLJU. UGOVORU- partija 1-2014

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija -2

PARTIJA 3-OBAVEŠ. O ZAKLJU. UGOVORU

partija 5-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

partija 6 – OBAVEŠ. O ZAKLJ. UGOVORU

partija 7-OBAVEŠ. O ZAKLJ. UGOVORU_

Partija 8. Obaveš.o zaklj.ugovoru

partija 9-OBAV. O ZAKLJUČENOM UGOVORU

partija 10- OBAVEŠ. O ZAKLJU. UGOVORU__

partija 12 – OBAVEŠ. O ZAKLJU. UGOVORU________________________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————–

OBAVEŠTENJE O ZAKLJU. UG.- GRAĐEVINA Čantavir 04.08.14.

Poziv Cantavir_

04- 2014 Konkursna RADOVI__________________________________________________________________________

Poziv – OGREV

Kompletna konkursna dok. – ogrev 2014.

Odgovori na pitanja – 19.02.2014.
_______________________________________________________________________________________________________

Poziv – Lekovi 2014.

Kompletna konkursna dok. – LEKOVI. 2014.

SPISAK I ADRESE AMBULANTI

________________________________________________________________________________________________________

Poziv

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ уља за ложење

Izmena konkursne dokumentacije – lož ulje

Izmena konk. i odgovori na pitanja – loz ulje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

_________________________________________________________________________________________________________

Kompletna konkursna dok. – LEKOVI lista D-2013

_________________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA SANITETSK I- 2. DEO .2013.

Kon. dok. – sanitetski materijal 2. 2013. sa adresama

Odgovor ponuđačima 17.09.2013. sanitetski

Odgovor ponuđačima 20.09.2013. sanitetski

Odgovori na pitanja – 20.09.2013.

  1. Odgovor ponuđačima 23.09.2013. sanitetski

Odgovori na pitanja – 25.09.2013.

Odgovori na pitanja – 25.09.2013.-ispravka

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 7

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 8

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 9

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 10

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 11

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 12

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 13

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 14

____________________________________________________________________________________________________________

Кompletna konkursna dok. – LEKOVI. 2013

ПОЗИВ ЛЕКОВИ 2013.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 7

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 8

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 9

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 12

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 13

odgovor JNOP 04-2013 – UZ 30.05.2013

Poziv za UZ    Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke uz 13052013

  1. verzija konkursne dok. – UZ 2 komada 27.05.2013

ODGOVOR-Soniosan- i AB Trade – 26.06.13.

ODGOVOR MEDISAL-u :

Odgovor MEDISAL-u 20130703105254

UZ ginekologija – Obavestenje o zakljucenom ugovoru

UZ radioloska dijagnostika -obavestenje o zakljucenom ugovoru
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA – SANITETSKI MAT. 0214.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 2
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 3
OBAVEŠTENJE O ZAK. UGOVORU- partija 4
OBAVEŠTENJE O ZAK. UGOVORU- partija 5

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije:
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 25.08.2014.

Poziv JNMV – Kasko vozila i konkursna dokumentacija:
Poziv – JNMV Kasko vozila
Konkursna dokumentacija – Kasko osiguranje vozila

PRODUZENJE ROKA izmena i dopuna za JNOP 03-14 – sanitetski-2

POZIV za SANITETSKI – 2014.

Kon. dok. – sanitetski materijal 2014. sa adresama

ПОЗИВ ЛЕКОВИ 2013.

25.07.2013.- odgovori na pitanja

ODGOVORI- 24.07.13.AS, Wiener, DDOR

04-13 – Poziv 2 Poziv za osiguranje:

Konkursna dokumentacija za osiguranje 04-13:

2013.- POZIV – Konkur. dok. – osiguranje 27.06.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije:

ODGOVORI- 22.07.13.
Poziv za javnu nabavku radova 03/13, Kumičićeva
Poziv

Konkursna dokumentacija radovi 03/13, Kumičićeva:
Radovi – KUMICICEVA- konkursne dok.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:
UGOVOR – JAVORNIK, kumićićeva

 

Pratite nas na društvenim mrežama!