Dom zdravlja Subotica | Kadrovi
LEKARI STOMATOLOZI ZDRAVSTVENI
SARADNICI
UKUPNO
SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE 15 15
SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE 2 2
SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATAR 1 1
SPECIJALISTA MEDICINE RADA 5 5
SPECIJALISTA RADIOLOG 1 1
SPECIJALISTA OFTALMOLOG 1 1
SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE 1 1
SPECIJALISTA PEDIJATAR 11 11
SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA 7 7
SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOG 2 2
SPECIJALISTA URGENTNE MEDICINE+
Lekar na specijalizaciji
8+4 12
LEKAR OPŠTE MEDICINE 62 62
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ OPŠTE MEDICINE 3 1
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ GINEKOLOGIJE I GINEKOL.I AKUŠ. 1 1
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ PEDIJATRIJE 6 6
SPECIJALISTA ORALNE HIRURGIJE 1 1
SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICE 3 3
SPECIJALISTA OPŠTE STOMATOLOGIJE 1 1
SPECIJALISTA PARADONT. I ORALNE MEDICINE 1 1
SPECIJALISTA BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM 1 1
SPECIJALISTA DEČIJE I PREVENTIVNE STOMAT. 3 3
STOMATOLOG 22 22
STOMATOLOG NA SPEC.IZ PREVENT.I DEČ.STOM. 2 2
STRUČNI SARADNICI VSS 11 11
U K U P N O 130 36 11 177

 

MEDICINSKE SESTRE STOMATOLOŠKE SESTRE UKUPNO
VIŠE MEDICINSKE SESTRE 17 0 17
SREDNJE MEDICINSKE SESTRE 208 48 256
U K U P N O 225 48 273

 

ADMINISTRATIVNI RADNICI TEHNIČKI RADNICI
SPREMAČICE,VOZAČI,
VOZAČI SHMP
UKUPNO
VISOKA STRUČNA SPREMA 6 6
VIŠA STRUČNA SPREMA 7 7
SREDNJA STRUČNA SPREMA 12 12
75 75
U K U P N O 25 75 100

 

LEKARI,STOMATOLOZI I ZDRAVSTVENI SARADNICI 177
VIŠE I SREDNJE MEDICINSKE I STOMATOLOŠKE SESTRE 273
ADMINISTRATIVNI RADNICI 25
TEHNIČKI RADNICI, SPREMAČICE, VOZAČI 75
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA 550
Pratite nas na društvenim mrežama!