Kadrovska struktura

 LEKARI  STOMATOLOZI

 SARADNICI

UKUPNO
SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE 15     15
SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE 2     2
SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATAR 1     1
SPECIJALISTA MEDICINE RADA 5     5
SPECIJALISTA RADIOLOG 1     1
SPECIJALISTA OFTALMOLOG 1     1
SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE 1     1
SPECIJALISTA PEDIJATAR 11     11
SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA 7     7
SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOG 2     2
SPECIJALISTA URGENTNE MEDICINE/LEKAR OPŠTE MEDICINE 8    
LEKAR OPŠTE MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI     4
LEKAR OPŠTE MEDICINE 62     62
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ OPŠTE MEDICINE     3
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ GINEKOLOGIJE I GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA 1      1 
LEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ PEDIJATRIJE   6   6
SPECIJALISTA ORALNE HIRURGIJE   1   1
SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICE   3   3
SPECIJALISTA OPŠTE STOMATOLOGIJE   1   1
SPECIJALISTA PARADONTALNE I ORALNE MEDICINE   1   1
SPECIJALISTA BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM   1   1
SPECIJALISTA DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE   3   3
STOMATOLOG   22   22
STOMATOLOG NA SPECIJALIZACIJI IZ PREVENTIVNE DEČIJE STOMATOLOGIJE   2   2
STRUČNI SARADNICI VSS     11 11
U K U P N O 130 36 11 177

 

LEKARI,STOMATOLOZI I ZDRAVSTVENI SARADNICI 177
VIŠE I SREDNJE MEDICINSKE I STOMATOLOŠKE SESTRE 273
ADMINISTRATIVNI RADNICI 25
TEHNIČKI RADNICI, SPREMAČICE, VOZAČI 75
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA 550
Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova