Kadrovska Struktura

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 10. Apr 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 01. Feb 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 01. Dec 2017

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 30. Nov 2017

Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova