Kadrovska Struktura

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 30. Apr 2019

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 31. Mar 2019

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 28. Feb 2019

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 31. Jan 2019

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 31. Dec 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 19. Dec 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 10. Apr 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 01. Feb 2018

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 01. Dec 2017

Broj zaposlenih na neodredjeno vreme - 30. Nov 2017

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova