+381 24 600 735
+381 24 552 239
domzdravljasu@gmail.com
Petefi Šandora 7, 24000 Subotica

DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

NAZIV ADRESA TELEFON (024)
Uprava Doma zdravlja Petefi Šandora 7 600-735
Uprava službe za opštu medicinu Petefi Šandora 7 553-151; 645-520
Služba za hitnu medicinsku pomoć Petefi Šandora 24 194, 551-373"
Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti Kumičićeva 4 552-791
Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece
DEČIJE ODELENJE
ŠKOLSKO ODELENJE
GINEKOLOG
Đure Đakovića 14 536-136
553-559
694-706
600-795
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Zmaj Jovina 30 571-194
Stomatološka služba Trg žrtava fašizma 16 553-554
Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost Trg žrtava fašizma 16 600-896; 546-104
Dispanzer za plućne bolestu TBC Harambašićeva 2 553-849; 600-896
Odsek za sportsku medicinu Đure Đakovića 14 572-710
Odsek za kućno lečenje Kumičićeva 4 552-712
"Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove" Petefi Šandora 7 645-500

ZDRAVSTVENE AMBULANTE

NAZIV ADRESA TELEFON (024)
Uprava Opšte medicine Petefi Šandora 7 553-151; 645-520
Ambulanta I Kumičićeva 4 527-956
Ambulanta II Beogradski Put 45 552-587
Ambulanta III Ruđera Boškovića 22 562-656
Ambulanta IV Halaški Put 55 557-154
Ambulanta V Zmaj  Jovina 29 571-735
Ambulanta VI Segedinski Put 42 546-237
Ambulanta VII Trg Žrtava Fašizma 16 558-265
Ambulanta VIII Aksentija Marodića bb 567-356
Dom penzionera Aleja Maršala Tita 31 525-457
Graničar Istočni Vinogradi bb 550-019
Peščara Šabačka bb 516-121
Palić "Park heroja 8, Palić" 753-070
Hajdukovo "B. Kidriča 21, Hajdukovo" 758-013
Bački Vinogradi "Beogradska bb, Bački Vinogradi" 757-018
Čantavir "Jožefa Atile 13, Čantavir" 782-179
Novi Žednik "Ilije Lubarde  2, Novi Žednik" 785-003
Stari Žednik "Vladimira Nazora bb,  Stari Žednik" 787-014
Bajmok "Maršala Tita bb, Bajmok" 762-159
Đurđin "B. Kidriča bb, Đurđin" 768-004
Tavankut "M. Oreškovića bb, Tavankut" 4767-002
Mala Bosna "Subotička 34, Mala Bosna" 796-037
Kelebija "Veljka Vlahovića 10, Kelebija" 4780-010
Bikovo "Bikovo 342, Bikovo" 4797-044
Šupljak Kostolanji Arpada 108 768-004
Mali Bajmok Franje Kluza 2 562-225
Zorka Sutjeska 82 527-070
Studentska ambulanta Marije Vojnić Tošinice 7 650-510
Ambulanta Radanovac Venac bratsva i jedinstva 21 596-606
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova