O nama

Dom zdravlja Subotica predstavlja danas samostalnu radnu organizaciju zdravstevene delatnosti sa osnovnim zadatkom pružanja primarne zdravstvene zaštite gradjanima opštine Subotica svih uzratsai i oba pola Osim toga u sastavu radne organizacije je i Služba hitne medicinske pomoći koja obezbedjuje pružanje hitne i neodložne medicinske pomoći svima kojima je ista potrebna kao i usluge prevoza i transporta bolesnika u ustanove sekundarnog tipa kako na teritoriji naše opštine tako za sada i u druge centre.

Danas je rad u Domu zdravlja organizovan u 7 službi i zapošljava oko 650 radnika.
Naime jedna od veoma značajnih specifičnosti organizacije je veliki broj objekata gde se pruža zdravstvena zaštita.Tačnije rečeno u gradu postoji 11 zdravstvenih ambulanti a na vangradskom području još 12, uz to Stanica hitne medicinske pomoći , Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece, Medicina rada, Specijalističko poliklinička služba sa Dispanzerom za plućne bolesti i konačno Zubnolekarska služba i Uprava, koje se nalaze u takodje posebnim objektima.
Ovakva organizacija, odnosno razudjenost objekata je nasledjena iz prethodnog perioda i objašnjena je u delu koji obradjuje istorijat razvoja zdravstvene službe u Subotici. Može se slobodno reći da ovakva organizacija ima i dobrih i loših strana.

Izrazito pozitivna strana je maksimalna približenost zdravstvenih usluga korisnicima pošto su zdravstvene stanice i ambulante gradjene po mesnim zajednicama ali isto tako ima i veoma loše strane a to su: daleko veća materijalna sredstva za održavanje tih objekata, veoma otežano obezbedjivanje kadrova svih profila, neracionalno i skupo trošenje energenata, otežano i neracionalno obezbedjivanje opreme kao i održavanje istih itd.
Objekti koji su gradjeni pre nekoliko decenija uspešno su i u najvećem broju obnovljeni u zadnjih nekoliko godina i to udruženim sredstvima ADF(američke fondacije)opštine i Doma zdravlja kao i sredtsvima NIP-a . Planovi su sačinjeni u smislu daljeg investicionog održavanja objekata da se ne bi dozvolilo dosadašnje ruiniranje koja je bila posledica nedostatka sredstava.

Dugogodišnji problemi funkcionisanja Službe hitne medicinske pomoći izgleda da su konačno uspešno rešeni odnosno uhvačen je korak. Naime osim što je obnovljena zgrada i prostorije u kojoj služba funkcioniše, obnovljena je delimično i oprema, (defibrilatori, EKG aparati itd)postavljeni su klima uredjaji, registrofon za pozive korisnika usluga a što je najvažnije obnovljen je u velikoj meri vozni park. U zadnjih pola godine nabavljeno je 6 novih sanitetskih vozila iz sredstava Opštine i Dom zdravlja, dobijeno je 3 vozila od donatora (jedno novo od “Rotografike” i jedno polovno od grada Berlina i jedno polovno vozilo za potrebe Bajmoka).

U vecini zdravstevnih ambulanti nabavljeni su novi EKG aparati i ostala oprema, obnovljene su stomatološke stolice, dobijeni su od donatora klima uredjaji, laserski uredjaj za potrebe sportske medicine. Sredstvima Pokrajinskog fonda kupljen je novi ultrazvučni aparat za potrebe pedijatrije i sportske medicine i dečije ortopedije.

Daleko veći akcenat se danas stavlja na preventivni rad koji je inače jedna od osnovnih delatnosti primarnog konkata ali je do današnjih dana ona uglavnom bila prepuštena individualnom angažmanu svakog lekara.Danas je taj posao na sasvim drugim organizacionim osnovama tj. formirana je služba za preventivni rad u okviru opšte medicine, i to kao prva takva služba u Srbiji. Dosadašnji rezultati apsolutno opravdavaju potrebu za ovakvom službom.

Čini se sve od strane rukovodstva Dom zdravlja da svaki pojedini lekar uzme učešča u preventivnom radu. i edukaciji pacijenata.Osim toga preuzima se rad sa dijabetičarima pošto se na državnom nivou menja organizacija rada i ovaj posao pripada primarnom kontaktu. Glavni akcenat je na daljoj edukaciji lekara primarnog kontakta, Planira se njihovo veće uključivanje u zdravstveno prosvetni rad putem objavljivanja stručnih tekstova, mogućnosti davanja saveta putem interneta itd.
Čini se sve da se poboljša odnos osoblja, kako srednjeg kadra tako i lekara prema korisnicima usluga tj. pacijentima. Polako se prevladjuju poteškoće koje sa javljaju zbog potrebe za opredeljivanjem pacijenata prema pojedinim lekarima tj. zazivljavanju institucije izabranog lekara. Otpor koji se javlja medju pacijentima potrebno je prevazići aktivnim dijalogom i korektnim pristupom. Sve je to potrebno jer je institucija izabranog lekara ustvari pravi put ka instituciji porodičnog lekara što nas čeka u najbližoj budućnosti.

Preko toga doći ce i do privatizacije u zdravstvu i to najverovatnije prvo na nivou primarnog kontakta što će dovesti do odumiranja Domova zdravlja kakve ih danas poznajemo.

Za više informacija o našim uslugama ili da rezervišete termin pozovite ovaj broj