Oglasi

POSLOVI NA ODREĐENO VREME -13 05 20
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila u SHMP_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_1_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_05 06 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila u SHMP_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_13 05 2020
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova