Oglasi

POSLOVI NA ODREĐENO VREME - 04 12 18
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinska sestra-tehničar_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinska sestra-tehničar_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila_28 12 2018
28. Dec 2018 - Oglas o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_vozač sanitetskog vozila_28 12 2018
28. Dec 2018 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačica_28 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinska sestra-tehničar_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinska sestra-tehničar_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_vozač sanitetskog vozila_04 12 2018
04. Dec 2018 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačica_04 12 2018
KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA - 15 11 2018
15. Nov 2018 - Konkurs za izbor i imenovanje direktora
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova