Oglasi

POSLOVI NA NEODREĐENO I ODREĐENO VREME - 01 12 20
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_23 12 2020
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_23 12 2020
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_23 12 2020
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_stomatološka sestra-tehničar_23 12 2020
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_23 12 2020
23. Dec 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_23 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme_diplomirani pravnik_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_stomatološka sestra-tehničar_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_RTG tehničar_01 12 2020
01. Dec 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_01 12 2020
POSLOVI NA ODREĐENO VREME -13 05 20
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila u SHMP_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_1_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_05 06 2020
05. Jun 2020 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_05 06 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktor medicine_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktor medicine_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila u SHMP_13 05 2020
13. Maj 2020 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_13 05 2020
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova