Organi upravljanja

dr Mila Bogdanović Dujmić

pneumoftiziolog
Direktor Doma zdravlja Subotica

Prim.dr Master sci med Ljiljana Miljački

pomoćnik direktora za medicinska pitanja,
diplomirani zdravstveni menadžer, specijalista opšte medicine

Beoković Ivanka

dipl.ekonomista
pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i tehničke poslove

Radulović Slobodanka

dipl.pravnik
Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove

dr Marika Boroš

pomoćnik direktora za medicinska pitanja
specijalista oralne hirurgije

ing. Davor Rebrenović

rukovodilac Odelenja za tehničko održavanje i nabavku

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova