Služba hitne medicinske pomoći

Načelnik: dr Branislav Milović, specijalista urgentne medicine

Glavni medicinski tehničar: Žolt Sendi, strukovni medicinski tehničar

Vodeći medicinski tehničar: Ištvan Cinkler, medicinski tehničar

Telefon:

  • 024/ 551 373
  • 024/ 524 469

Adresa: Petefi Šandora 24

Radno vreme
: 0,00 do 24,00

Opis delatnosti:

Pod hitnom medicinskom pomoći se podrazumeva organizovana, stručna medicinska pomoć na mestu povedjivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi  od 0 do 24 sata, neprekidno svakog dana u godini.

Osnovna delatnost je rad lekarskih ekipa, koje ukazuju hitnu medicinsku pomoć na mestu incidenta (na terenu) kao i u ambulanti  službe. Urgentna ekipa u sastavu lekar specijalista urgentne medicine, urgentni medicinski tehničar i vozač izlazi na pozive prvog reda hitnosti –stanja koja direktno ugrožavaju život povredjenih, odnsono naglo obolelih. Druga lekarska ekipa u sastavu lekar doktor medicine, medicinski tehničar i vozač – izlaze na pozive drugog I trećeg reda hitnosti-stanja koja nisu kritična, ali pacijent zbog prirode bolesti ne može da ode do svog izabranog lekara.
Drugi vid delatnosti je sanitetski transport bolesnika na teritoriji  Grada Subotica kao i u druge, više medicinske ustanove u zemlji i inostranstvu.

SHMP obavlja i sanitetsko obezbedjenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gde se očekuje koncentracija velikog broja ljudi.
Služba raspolaže sa posebnim planom za rad u slučaju vanrednih situacija , masovnih nesreća i epidemija teških zaraznih bolesti većih razmera. Postoji dobra saradnja sa drugim relevantnim stručnim službama kao što su MUP, Vatrogasci i Crveni krst.

u njihovim kućama, različite dijagnostičke i terapijske procedure, ispisivanje recepata, upućivanje u druge zdravstvene ustanove i slično. Za potrebe ovih procedura Dom Zdravlja Subotica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i donatorima obezbedio je svu potrebnu opremu, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Broj i struktura zaposlenih:

U službi radi 23 lekara, od toga 6 specijalista urgentne medicine a 4 lekara je na specijalizaciji iz urgentne medicine. Broj medicinskih tehničara je 35, od toga 3 strukovna medicinska tehničara, a vozača sanitetskih vozila 32.

Vozni park

Služba raspolaže sa 15 sanitetskih vozila tipa Citroen, Fiat i Reno kao i sa jednim vozilom tipa putnickog kombi vozila za prevoz pacijenata za dijalizu. Jedno vozilo u proseku godišnje prelazi oko 36.000 km.

Broj usluga za 2017. godinu

Služba hitne medicinske pomoći je u 2017. godini imala 11.600  intervencija na terenu (oko 3.800 pacijenata je više puta pozivalo našu službu).
U ambulanti SHMP je pregledano 17.866 pacijenata, što je 600 pregleda više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga je 4.740 pacijenata dolazilo više puta. 
Transportne ekipe su imale 6.525 pacijenta.
Vozila su prešla 525.000 km.

U 2017.godini je prevezeno 57 pacijenata sa akutnim infarktom miokarda (STEMI), dok je reanimirano 105 pacijenata

Razvojni planovi

Neprestani rad na edukaciji i stalnom usavršavanju kadrova svih profila. Osavremenjivanje dispečerske jedinicie uvodjenjem informativnog sistema pri prijemu poziva i povezivanje sa lekrskim ekipama. Formiranje edukacionog centra za kontinuiranu medicinsku edukacije samih zaposlenih igradjana.

Rad na obučavanju širokog gradjanstva u pružanju mera osnovne životne potpore na mestu incidenta kao i na edukaciji gradjana o što bržem prepoznavanju simptoma kritično obolelih i pružanje osnovnih mera prve pomoći do dolaska stručne ekipe.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova