Dom zdravlja Subotica | Služba hitne medicinske pomoći

Načelnik službe: Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, specijalista urgentne medicine.drjaksichorvatkornelija

Glavni medicinski tehničar: Borislav Davčik, Strukovni medicinski tehničar

Vodeći medicinski tehničar: Žolt Sendi, med.tehničar

Telefon:
024/ 551 373,
024/ 524 469

Adresa: Petefi Šandora 24
Radno vreme: 0,00 do 24,00

Opis delatnosti

Pod hitnom medicinskom pomoći se podrazumeva organizovana, stručna medicinska pomoć na mestu povedjivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi  od 0 do 24 sata, neprekidno svakog dana u godini.

Osnovna delatnost je rad lekarskih ekipa, koje ukazuju hitnu medicinsku pomoć na mestu incidenta (na terenu) kao i u ambulanti  službe. Urgentna ekipa u sastavu lekar specijalista urgentne medicine, urgentni medicinski tehničar i vozač izlazi na pozive prvog reda hitnosti –stanja koja direktno ugrožavaju život povredjenih, odnsono naglo obolelih. Druga lekarska ekipa u sastavu lekar doktor medicine, medicinski tehničar i vozač – izlaze na pozive drugog I trećeg reda hitnosti-stanja koja nisu kritična, ali pacijent zbog prirode bolesti ne može da ode do svog izabranog lekara.
Drugi vid delatnosti je sanitetski transport bolesnika na teritoriji  Grada Subotica kao i u druge, više medicinske ustanove u zemlji i inostranstvu.

SHMP obavlja i sanitetsko obezbedjenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gde se očekuje koncentracija velikog broja ljudi.
Služba raspolaže sa posebnim planom za rad u slučaju vanrednih situacija , masovnih nesreća i epidemija teških zaraznih bolesti većih razmera. Postoji dobra saradnja sa drugim relevantnim stručnim službama kao što su MUP, Vatrogasci i Crveni krst.

Broj i struktura zaposlenih

U službi radi 23 lekara, od toga 6 specijalista urgentne medicine a 4 lekara je na specijalizaciji iz urgentne medicine. Broj medicinskih tehničara je 35, od toga 3 strukovna medicinska tehničara,  a vozača sanitetskih vozila 32.

Vozni park

Služba raspolaže sa 15 sanitetskih vozila tipa Citroen, Fiat i Reno kao i sa jednim vozilom tipa putnickog kombi vozila za prevoz pacijenata za dijalizu.  Jedno vozilo u proseku godišnje prelazi oko 36.000  km.

Broj usluga za 2015. godinu:

U ambulanti službe obavljeno je 16.550 lekarskih pregleda.Na terenu je izvršeno 17.040 intervencija lekarskih ekipa i predjeno oko 90.000 km.
Na teritoriji Grada Subotica ostvareno je 16.100 sanitetskih transporta i pređeno oko 235.000 km, a u druge medicinske centre u zemlji 890 tansporta sa oko 187 hiljada kilometara.

Na Institut za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica, transportovano je, u lekarskoj pratnji, iz kućnih uslova 107 pacijenata sa akutnim infarktom srca (STEMI).

pokrenimoRazvojni  planovi                                                                       

Neprestani rad na edukaciji i stalnom usavršavanju kadrova svih profila. Osavremenjivanje dispečerske jedinicie uvodjenjem informativnog sistema pri prijemu poziva i povezivanje sa lekrskim ekipama. Formiranje edukacionog centra za kontinuiranu medicinsku edukacije samih zaposlenih igradjana.
Rad na obučavanju širokog gradjanstva u pružanju mera osnovne životne potpore na mestu incidenta kao i na edukaciji gradjana o što bržem prepoznavanju simptoma kritično obolelih i  pružanje osnovnih mera prve pomoći do dolaska stručne ekipe.

 

srce

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama!