Služba opšte medicine

Načelnik: Prim. Dr Master sci. med. Ljiljana Miljački,

specijalista opšte medicine, diplomirani zdravstveni menadžer

Zamenici načelnika:

Prim. Dr Radmila Pavić, specijalista opšte medicine

Dr Verica Dronjak, specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe: Roža Mačković

Vodeća sestra službe: Senka Antunović

Telefon: 024/553 151
Adresa: Petefi Šandora 7

Radno vreme:

  • Uprave za opštu medicinu 7-14 h
  • Radno vreme ogranaka je dato uz svaki organak posebno.

Opis delatnosti:
U Službi opšte medicine funkcioniše 28 ogranka,od kojih su 15 u gradu i 13 u vangradskim naseljima. Služba i zaposleni u njoj pružaju zdravstvene usluge u skaldu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odrasloj populaciji starosti preko 18 godina. Zdravstvene usluge se odnose na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje masovnih nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i obolenja.To podrazumeva i prevenciju imunizacijom protiv tetanusa i gripa kao akutnih obolenja, kao i organizovanje sistematskih pregleda odrasle populacije u cilju ranog otkrivanja hroničnih obolenja (dijabetes, povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti od kojih posebno karcinom debelog creva, karcinom dojke, grlića materice i pluća, i drugih hroničnih obolenja). Zaposleni obavljaju i zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima u cilju popularizacije zdravih stilova života, prevenciji i lečenju faktora rizika kao što su pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i stres. Organizuju se i javno zdravstvene manifestacije u saradnji sa drugim Službama u Domu zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, u skladu sa kalendarom zdravlja. Aktivno učestvujemo u projektima koje organizuju Ministarstvo zdravlja, Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Evropska agencija za rekonstrukciju i mnoge nevladine organizacije.
Od 1.07. 2007. godine u Službi za opštu medicinu funkcioniše IZABRANI LEKAR, odnosno izjašnjavanje pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
Preko Aktiva opšte medicine SLD DLV organizuje se veliki broj predavanja i stručnih seminara za lekare i sestre,kako u Subotici, tako i u zemlji i inostranstvu.

Služba funkcioniše po modelu zakazivanja pregleda za hronične bolesnike od 04.01.2011. Hitna stanja i obolenja zbrinjavaju se istoga dana.

U okviru Službe Opšte Medicine Doma Zdravlja Subotica u novembru 2013. godine otvoreno je Odelenje Kućnog lečenja. Odelenje je formirano kao odgovor na sve veće potrebe stanovništva za ovakvom vrstom zdravstvene zaštite. Na poslovima kućnog lečenja zaposleno je 4 lekara i 17 medicinskih tehničara. Sedište odelenja se nalazi u Kumičićevoj ulici broj broj 4.

Kućno lečenje podrazumeva zdravstveno zbrinjavanje pacijenata suočenih sa najtežim obolenjima i pruža sve usluge koje su obezbeđene na primarnom nivou našeg zdravstvenog sistema. U to spadaju posete pacijentima u njihovim kućama, različite dijagnostičke i terapijske procedure, ispisivanje recepata, upućivanje u druge zdravstvene ustanove i slično. Za potrebe ovih procedura Dom Zdravlja Subotica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i donatorima obezbedio je svu potrebnu opremu, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Struktura zaposlenih

U Službi opšte medicine radi 58 lekara- 13 specijalista opšte medicine, dva lekara koji imaju primarijat, i 45 lekara opšte medicine.U službi opšte medicine radi 69 sestara na neodređeno i 4 sestre na određeno vreme.

Broj pregleda
U Službi opšte medicine tokom 2015. godine je urađeno:
BROJ PREGLEDA: 478.048
BROJ KUĆNIH POSETA LEKARA: 5.644
USLUGA OSTALIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA: 178.021
USLUGA NA TERENU OSTALIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA: 37.371

BROJ PREVENTIVNIH PREGLEDA: 15.990
IMUNIZACIJE: 8.618
CILJANI PREGLEDI NA KOLOREKTALNO KARCINOM: 634
SKRINING NA KARDIOVASKULARNE BOLESTI: 498
SKRINING NA DEPRESIJU: 1.284
SKRINING NA DIJABETES: 1.168
SISTEMATSKI PREGLEDI: 3.788

ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD: 30.596
INDIVIDUALNI ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD: 27.695
GRUPNI ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD: 2.901

PROSEČAN BROJ PREGLEDA PO LEKARU NA GODIŠNJEM NIVOU: 7.967
PROSEČAN BROJ PREGLEDA DNEVNO PO LEKARU: 37.94 po danu

USLUGA MEDICINSKIH SESTARA PO AMBULANTI: 160.430
USLUGA MEDICINSKIH SESTARA NA TERENU: 41.308

Bitni datumi
Služba za opštu medicinu obeležava sve datume u skladu sa Kalendarom zdravlja.

Razvojni planovi
Unapređenje preventivnog rada lekara i sestara,povećanje broja sistematskih pregleda,učešće u projektu kapitacije, unapređenje informatičke strukture u službi i umrežavanje objekata.

Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova