Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

U okviru službe su organizovane sledeće uže organizacione jedinice:

 • Odeljenje za pravne i kadrovske poslove
 • Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove
  • Odsek za finansije
  • Odsek za plan i analizu
  • Odsek za računavodstvo
  • Odsek za informatiku
 • Odeljenje za tehničko održavanje nabavku
  • Odsek za održavanje objekta i instalacija
  • Odsek za eksploataciju i održavanje vozila
  • Odsek za nabavke
 • Odeljenje za kurirske poslove i poslove održavanja higijene u objektima

Kroz usklađivanje ovih aktivnosti stvara se celovit sistem za praćenje poslovanja i iznalaženje novih mogućnosti u okvirima planiranih i ugovorenih aktivnosti, u saradnji sa filijalom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opštinom Subotica, kao osnivačem Doma zdravlja Subotica.Ciljevi su informacije u formi zdravstvene statistike, analize periodičnih i godišnjih računovodstvenih izveštaja, sa osvrtom na pojedinačne segmente u oblasti analize troškova i uspešnosti poslovanja. Kroz fakturisanje usluga i izveštavanje ostvaruje se veza medicinskog i administrativnog segmenta i doprinosi ostvarenju nesmetanog funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite i objedinjavanje različitih delatnosti u okviru Doma zdravlja.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova