Dom zdravlja Subotica | Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove
U okviru službe su organizovane sledeće uže organizacione jedinice:
a) Odeljenje za pravne i kadrovske poslove
b) Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove
    – odsek za finansije
    – odsek za plan i analizu
    – odsek za računavodstvo
    – odsek za informatiku
c) Odeljenje za tehničko održavanje nabavku
    – odsek za održavanje objekta i instalacija
    – odsek za eksploataciju i održavanje vozila
    – odsek za nabavke
d) Odeljenje za kurirske poslove i poslove održavanja higijene u objektima
Kroz usklađivanje ovih aktivnosti stvara se celovit sistem za praćenje poslovanja i iznalaženje novih mogućnosti u okvirima planiranih i ugovorenih aktivnosti, u saradnji sa filijalom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opštinom Subotica, kao osnivačem Doma zdravlja Subotica.Ciljevi su informacije u formi zdravstvene statistike, analize periodičnih i godišnjih računovodstvenih izveštaja, sa osvrtom na pojedinačne segmente u oblasti analize troškova i uspešnosti poslovanja. Kroz fakturisanje usluga i izveštavanje ostvaruje se veza medicinskog i administrativnog segmenta i doprinosi ostvarenju nesmetanog funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite i objedinjavanje različitih delatnosti u okviru Doma zdravlja.
Pratite nas na društvenim mrežama!