Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine

Glavna sestra: Ana Zvekan Berec, medicinska sestra

Dr Verica Dronjak, specijalista opšte medicine

Telefoni:

 • Odsek za internu medicinu i neurologiju: 024/546-104
 • Odeljenje za pneumoftiziologiju: 024/600-896
 • Odsek za radiologiju-ultrazvuk: 024/546-104
 • Odsek za sportsku medicinu: 024/572-710

Adresa: Harambašićeva 2.

Radno vreme: svakog radnog dana 7,00 – 20,00

Organizacija službe:

Odsek za internu medicinu i neurologiju je kao radna jedinica Doma zdravlja počela sa radom 22.02.2002. godine (5 godina pre razdvajanja Z.C. na Bolnicu i Dom Zdravlja) uz pomoć donacije međunarodne humanitarne organizacije “Care Internaltional” kada su prostorije dotadašnje uprave Doma zdravlja adaptirane i renovirane za potrebe Specijalističke konsultativne službe, koja je obuhvatala EKG kabinet, 1 internističku ambulantu, neurološku i ambulantu za ultrazvučni pregled,kao i čekaonicu sa šalterom.

Odeljenje za za pneumoftiziologiju poznato kao Zeleni krst ili ATD bio je samostalni deo Medicinskog centra, a kasnije samostalna radna jedicina Zdravstvenog centra pod nazivom Dispanzer za plućne bolesti i tbc.

Odesek za sportsku medicinu se nalazi u ulici Đure Đakovića (zgrada Dispanzera za majku i dete).

Odsek za radiologiju-ultrazvuk počeo je sa radom 2002. godine i nakon pauze od 4 godine, nastavlja obavljanje ultrazvučnih pregleda u Harambašićevoj ulici.

U sastav ove Službe ulaze i dve zasebne službe:

 • Odsek sportske medicine
 • Odeljenje za pneumoftizologiju

Opis delatnosti:

Pregledi u specijalističkoj službi se zakazuju uz uput lekara Opšte medicine ili lekara Medicine rada. Za pregled pacijent treba imati labalatorijske nalaze i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.
Interenistički pregledi se obavljaju u 2 smene uz predhodno snimanje EKG-a. Neurološki pregled se obavlja u toku prepodneva, neuropsihijatar obavlja drugu polovinu svog radnog vremena u Dispanzeru medicine rada.
Pneumoftiziološki pregledi se obavljaju u prepodnevnoj smeni. Pacijenti trebaju na pregled poneti stare RTG snimke sa sobom.
Ultrazvučni pregledi se obavljaju u dve smene naizmenično pre i popodne uz obavezno zakazivanje.
Lekarski i sistematski pregledi u sportskoj ambulanti se vrše u dve smene, naizmenično pre i popodne uz prethodni dogovor sa sportistima i sportskim klubovima.

Specijalistička služba osim osnovnih pregleda, obavlja usluge za porodične preglede radnika, preglede za invalidsku komisiju i preoperativnu pripremu.

Struktura zaposlenih:

 • Odsek za internu medicinu i neuropsihijatriju
  • dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine
  • dr Olimpija Todorić, specijalista interne medicine
  • dr Milana Radović, specijalista neuropsihijatar
  • dr Igor Skenderović, specijalista radiolog
  • dr Marija Mandić Matarić, na specijalizaciji iz interne medicine
  • Kornelija Salma, vodeća medicinska sestra
  • Sonja Repaši, medicinka sestra
  • Gordana Balažević, medicinska sestra
  • Nela Džambazoski, medicinska sestra
 • Odeljenje za pneumoftiziologiju
  • dr Mila Bogdanović Dujmić specijalista pneumoftiziolog, direktor Doma zdravlja
  • dr Olga Markov, specijalista pneumoftiziolog, šef odeljenja
  • dr Vrana Elizabeta, na specijalizaciji iz pneumoftiziologije
  • Ana Zvekan Berec, glavna sestra službe
  • Jovan Dušnoki, viši RTG tehničar
  • Aleksandra Vukov, viši RTG tehničar
  • Jene Gal, RTG tehničar
  • Marta Tot Vašarheji, medicinska sestra
  • Ibolja Segedi, medicinska sestra
  • Magdolna Radetić, medicinska sestra
  • Jasna Branković, medicinska sestra
  • Tereza Nađ, medicinska sestra
 • Odsek za sportsku medicinu
  • dr Ibolja Radulović, specijalista sportske medicine
  • Renata Daku, odgovorna medicinska sestra
  • Mile Suvajac, medicinski tehničar
 • Odsek za radiologiju-ultrazvuk
  • dr Igor Skenderović, specijalista radiolog
  • Silvia Šelmeci, medicinska sestra

Broj pacijenata godišnje:

Prosečan zbir godišnjih pregleda za 2012. godinu je oko 25.000 pacijenata.

Posebni datumi i aktivnosti:

Specijalističko polikliničko-konsultativna služba aktivno učestvuje u svim vidovima stručnog usavršavanja u sklopu Kontinuirane medicinske edukacije. Saradjujemo sa ambulantama Opšte medicine, Medicine rada, Preventivnim centrom, Službom hitne medicinske pomoći, Gradskom bolnicom, Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad.

Razvojni planovi:

Razvoj službe će biti u sklopu sadašnje reforme zdravstva, koja se bazira na razvoju primarne zdravstvene zaštite sa naglaskom na preventivi, ranom otkrivanju, lečenju i sprečavanju komplikacija već nastalih bolesti i kontroli i lečenju hroničnih nezaraznih bolesnika.

Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova