Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine

Glavna sestra: Ana Zvekan Berec, medicinska sestra

Adresa: Harambašićeva 2.

TELEFONI:

Odsek za internu medicinu i neurologiju: 024/546-104

Radno vreme svakog radnog dana 6,30 – 14,30

Odelenje za pneumoftiziologiju: 024/600-896

Radno vreme: od ponedeljka do petka, od 6,30 do 14,30

Snimanje pluća i inhalacija od 7,00 do 12,30

Rukovodilac odeljenja: dr Olga Markov

Odsek za sportsku medicinu: 024/572-710

Adresa: Đure Đakovića  14

Radno vreme: ponedeljak od 12,00 -  20,00 ;utorak – petak: 6,30 – 14,30

Rukovodilac odseka: dr Ibolja Radulović

ORGANIZACIJA SLUŽBE:

Odsek za internu medicinu i neurologiju - kao radna jedinica Doma zdravlja, služba je  počela sa radom 22.02.2002. godine  (5 godina pre razdvajanja Z.C. na Bolnicu i Dom Zdravlja) uz pomoć donacije međunarodne humanitarne organizacije “Care Internaltional” uz adaptaciju i renoviranje dotadašnje  uprave Doma zdravlja  za potrebe Specijalističke konsultativne službe, koja je obuhvatala EKG kabinet, 1 internističku ambulantu, neurološku i ambulantu za ultrazvučni pregled,kao i čekaonicu sa šalterom.Delatnost u službi su obavljali 2 spec. interne medicine, 1 spec. neuropsihijatra i 1 spec. radiolog i medicinske sestre ( glavna sestra i mehanografske sestre). Zbog adaptacija prostorija u ATD-u i vraćanja Uprave u prostorije SPKS, služba je početkom februara 2010. preseljena u Ogranak 6 Opšte medicine, gde je obavljala svoju delatnost do matra 2013. god., kada je preseljena u adaptiranu zgradu ATD-a.

Odsek za radiologiju-ultrazvuk počeo je sa radom 2002. godine, u sklopu Specijalističke konsultativne službe. Ultrazvučni pregledi ( gornjeg I donjeg abdomena, vrata, štitne žlezde, testis I mekih tkiva ) obavljali su se svakog radnog dana do 2009. godine, zatim   nakon pauze od 4 godine,2013. god nastavljao je obavljanje ultrazvučnih pregleda, sve do septembra 2016. god. kada je služba ostala bez  specijaliste  radiologa, zbog odlaska u inostranstvo.

Odeljenje za  pneumoftiziologiju - poznato je  kao Zeleni krst ili ATD. Osnovan je 1946. godine. Bio je samostalni deo Medicinskog centra, a kasnije samostalna radna  jedicina Zdravstvenog centra pod nazivom Dispanzer za plućne bolesti i tbc.                                           

Odsek za sportsku medicinu se nalazi u  ulici Đure Đakovića (zgrada Dispanzera za majku i dete). 

OPIS DELATNOSTI:

Preglede u Specijalističkoj službi  zakazuju  lekari Opšte medicine ili lekari Medicine rada preko programa Izis, koji se primenjuje od 2016. godine.

Za internistički pregled pacijent treba imati labalatorijske nalaze i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Neurološki pregled se obavlja u toku prepodneva, neuropsihijatar obavlja drugu polovinu svog radnog vremena u Dispanzeru medicine rada.

Pneumoftiziološki pregledi se obavljaju u prepodnevnoj smeni. Pacijenti trebaju na pregled poneti stare RTG snimke sa sobom.  

Bavimo se prevencijom i lečenjem  oboljenja disajnih puteva. Vršimo:

 • obradu svih upučenih pacijenata sa respiratornim tegobama.
 • kontrolišemo i lečimo sve tbc bolesnike posle bolničkog lečenja i pratimo epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Subotica.Dispanzer za plućne bolesti u Subotici je regionalni centar za prijavljivanje i odjavljivanje tuberkuloznih bolesnika za  Severno-Bački okrug.
 • preventivne preglede sa snimanjem pluća za pacijente, koji su upućeni  od strane lekara Opšte medicine ili lekara Medicine rada.
 • funkcionalnu dijagnostiku i snimanje EKG-a
 • parenteralnu i inhalatornu terapiju plućnih bolesnika i upućenih pacijenata sa ORL odeljenja Opšte bolnice.
 • disajne vežbe.
 • zdravstveno prosvećivanje (higijensko-dijetetski režim tbc bolesnika, pravilno korišćenje inhalatornih lekova tj. pumpica )

Smatramo da bi mogli kao preventivu raditi i stalnu kontinuiranu selektivnu fluorografiju- pregled svih starijih od 45 godina, pušača, bolesnika od drugih hroničnih bolesti.

Godišnje se uradi oko 10000 lekarskih pregleda, 8000 rtg snimanja pluća,  5000 inhalacija, 5500 ispitivanja plućne funkcije.                                                             

Lekarski i sistematski pregledi u sportskoj ambulanti se vrše u dve smene,  pre i popodne uz prethodni dogovor sa sportistima i sportskim klubovima. 

Specijalistička služba osim osnovnih pregleda, obavlja usluge za preoperativnu pripremu., periodične preglede radnika, preglede za invalidsku komisiju.

STRUKTURA ZAPOSLENIH:

 • 2 lekara specijalista interne medicine
 • 1 lekar na specijalizaciji iz interne nedicine
 • 1 lekar specijalista - neuropsihijatrije
 • 3 lekara specijalista pneumoftiziologije
 • 1 lekar specijalista sportske medicine
 • 2 viša RTG tehničara i
 • 13 medicinskih sestara  - tehničara 

POSEBNI DATUMI I AKTIVNOSTI:

Specijalističko -konsultativna služba aktivno učestvuje u svim vidovima stručnog usavršavanja u sklopu Kontinuirane medicinske edukacije. Saradjujemo sa ambulantama Opšte medicine, Medicine rada, Preventivnim centrom, Službom hitne medicinske pomoći, Gradskom bolnicom, Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad.

ZNAČAJNI DATUMI:

 • 24. Mart  - svetski dan borbe protiv TBC
 • 03. maj – svetski dan borbe protiv astme
 • 19. nov. Svetski dan HOB-a

RAZVOJNI PLANOVI: 

Razvoj službe se bazira na razvoju primarne zdravstvene zaštite sa naglaskom na preventivi, ranom otkrivanju, lečenju i sprečavanju komplikacija već nastalih bolesti i kontroli i lečenju hroničnih nezaraznih bolesnika.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova