Dom zdravlja Subotica | Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicinedrksenijaevetoviccvetkovic.jpg.tn
Glavna sestra: Ana Zvekan Berec, medicinska sestra
Telefoni:
Odsek za internu medicinu i neurologiju: 024/546-104
Odeljenje za pneumoftiziologiju: 024/600-896
Odsek za radiologiju-ultrazvuk: 024/546-104
Odsek za sportsku medicinu: 024/572-710
Adresa: Harambašićeva 2.
Radno vreme: svakog radnog dana 7,00 – 20,00

 

Organizacija službe:

Odsek za internu medicinu i neurologiju je kao radna jedinica Doma zdravlja počela sa radom 22.02.2002. godine  (5 godina pre razdvajanja Z.C. na Bolnicu i Dom Zdravlja) uz pomoć donacije međunarodne humanitarne organizacije “Care Internaltional” kada su prostorije dotadašnje uprave Doma zdravlja adaptirane i renovirane za potrebe Specijalističke konsultativne službe, koja je obuhvatala EKG kabinet, 1 internističku ambulantu, neurološku i ambulantu za ultrazvučni pregled,kao i čekaonicu sa šalterom.

Odeljenje za za pneumoftiziologiju poznato kao Zeleni krst ili ATD bio je samostalni deo Medicinskog centra, a kasnije samostalna radna  jedicina Zdravstvenog centra pod nazivom Dispanzer za plućne bolesti i tbc.

Odesek za sportsku medicinu se nalazi u  ulici Đure Đakovića (zgrada Dispanzera za majku i dete).

Odsek za radiologiju-ultrazvuk počeo je sa radom 2002. godine i nakon pauze od 4 godine, nastavlja obavljanje ultrazvučnih pregleda u Harambašićevoj ulici.

U sastav ove Službe ulaze i dve zasebne službe:

Opis delatnosti:poliklinika_12.jpg.tn

Pregledi u specijalističkoj službi se zakazuju uz uput lekara Opšte medicine ili lekara Medicine rada. Za pregled pacijent treba imati labalatorijske nalaze i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.
Interenistički pregledi se obavljaju u 2 smene uz predhodno snimanje EKG-a. Neurološki pregled se obavlja u toku prepodneva, neuropsihijatar obavlja drugu polovinu svog radnog vremena u Dispanzeru medicine rada.
Pneumoftiziološki pregledi se obavljaju u prepodnevnoj smeni. Pacijenti trebaju na pregled poneti stare RTG snimke sa sobom.
Ultrazvučni pregledi se obavljaju u dve smene naizmenično pre i popodne uz obavezno zakazivanje.
Lekarski i sistematski pregledi u sportskoj ambulanti se vrše u dve smene, naizmenično pre i popodne uz prethodni dogovor sa sportistima i sportskim klubovima.

Specijalistička služba osim osnovnih pregleda, obavlja usluge za porodične preglede radnika, preglede za invalidsku komisiju i preoperativnu pripremu.

Struktura zaposlenih:

1. Odsek za internu medicinu i neuropsihijatriju
dr Ksenija Cvetković, specijalista interne medicine
dr Olimpija Todorić, specijalista interne medicine
dr Milana Radović, specijalista neuropsihijatar
dr Igor Skenderović, specijalista radiolog
dr Marija Mandić Matarić, na specijalizaciji iz interne medicine
Kornelija Salma, vodeća medicinska sestra
Sonja Repaši, medicinka sestra
Gordana Balažević, medicinska sestra
Nela Džambazoski, medicinska sestra

2. Odeljenje za pneumoftiziologijupoliklinika_25.jpg.tn

dr Mila Bogdanović Dujmić specijalista pneumoftiziolog, direktor Doma zdravlja
dr Olga Markov, specijalista pneumoftiziolog, šef odeljenja
dr Vrana Elizabeta, na specijalizaciji iz pneumoftiziologije
Ana Zvekan Berec, glavna sestra službe
Jovan Dušnoki,  viši RTG tehničar
Aleksandra Vukov,  viši RTG tehničar
Jene Gal, RTG tehničar
Marta Tot Vašarheji, medicinska sestra
Ibolja Segedi, medicinska sestra
Magdolna Radetić, medicinska sestra
Jasna Branković, medicinska sestra
Tereza Nađ, medicinska sestra

3.Odsek za sportsku medicinu

dr Ibolja Radulović, specijalista sportske medicine
Renata Daku, odgovorna medicinska sestra
Mile Suvajac, medicinski tehničar

4.Odsek za radiologiju-ultrazvuk

dr Igor Skenderović, specijalista radiolog
Silvia Šelmeci, medicinska sestra

Broj pacijenata godišnje:
Prosečan zbir godišnjih pregleda za 2012. godinu je oko 25.000 pacijenata.

Posebni datumi i aktivnosti:
Specijalističko polikliničko-konsultativna služba aktivno učestvuje u svim vidovima stručnog usavršavanja u sklopu Kontinuirane medicinske edukacije. Saradjujemo sa ambulantama Opšte medicine, Medicine rada, Preventivnim centrom, Službom hitne medicinske pomoći, Gradskom bolnicom, Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad.

Razvojni planovi:poliklinika_20.jpg.tn
Razvoj službe će biti u sklopu sadašnje reforme zdravstva, koja se bazira na razvoju primarne zdravstvene zaštite sa naglaskom na preventivi, ranom otkrivanju, lečenju i sprečavanju komplikacija već nastalih bolesti i kontroli i lečenju hroničnih nezaraznih bolesnika.

Pratite nas na društvenim mrežama!