Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Načelnik: Pilja dr Mirjana, spec. medicine rada

Glavna sestra: Sonja Jokić

Telefon: 024/571-196

Fax: 024/571-194

Adresa: Zmaj Jovina br. 30

Radno vreme: 06,30 – 14,30 časova

Organizacija službe

Služba je organizovana tako da svoju delatnost obavlja putem Odeljenja specifične zdravstvene zaštite i 4 ambulante medicine rada smeštenim u radnim organizacijama.

Osnovni zadatak ove organizacije je da služba obezbedi što bolju i efikasniju zdravstvenu zaštitu na radu.

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika pruža preventivnu i osnovnu kurativnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih u industrijskih i drugim privrednim i neprivrednim delatnostima.

Odeljenje specifične zdravstvene zaštite

Ovo odeljenje prati i proučava profesionalna i druga oboljenja kao i povrede na radu i obavlja isključivo preventivnu delatnost vršeći:

 • Prethodne i periodične preglede radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Sistematske preglede radno aktivnog stanovništva,
 • Ciljane preglede radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak i sprovođenje preventivne rehabilitacije
 • Lekarska uverenja (zapošljavanje, vozače amatere, vozače profesionalnih kategorija, za odlazak u inostranstvo (rad na brodu), za hranitelje, usvajanje deteta i drugo.
 • Lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
 • Profesionalnu orijentaciju i selekciju,
 • Ekspertize radne sposobnosti,
 • Sudska veštačenja
 • Pruža konsultativne usluge iz oblasti medicine rada.

Ambulante medicine rada

Nalaze se u krugu preduzeća, a pružaju usluge i za radnike drugih radnih organizacija.

Ambulanta obavlja:

 • osnovnu preventivnu i kurativnu zaštitu radnika,
 • preglede i lečenje zaposlenih,
 • vodi evidenciju nesposobnih za rad i prati tok njihovog lečenja,
 • prati zdravstveno stanje radnika i higijenske prilike pod kojima žive i rade,
 • rad na ranom otkrivanju oboljenja radnika,
 • predlaže radnoj organizaciji mere za poboljšanje uslova rada i za pružanje zdravstvene zaštite
 • vodi kontinuirano morbiditetni apsentizam.
  • Elektrovojvodina (6,30 do 14,30)
  • MUP (6,30 do 14,30)
  • Pionir (6,30 do 10,30)
  • Sever (11:30 do 14:30) ponedeljak, sreda, petak

Usluge koje se pružaju u Odeljenju za specifičnu zdravstvenu zaštitu direktno se naplaćuju od korisnika usluga, a u ambulantama medicine rada u preduzećima postoje Ugovori sa Domom zdravlja Subotica o sufinansiranju za pružene im usluge od strane SZZZR.

Struktura zaposlenih – ukupno 18 zaposlenih

 • 3 specijalista medicine rada
 • 1 specijalista oftalmolog
 • 1 lekar opšte medicine
 • 1 psiholog
 • 11 medicinskih sestara
 • 1 administrativni radnik

Odeljenje specifične zdravstvene zaštite radnika pruža preventivne usluge za sve građane i zaposlene na teritoriji Opštine Subotica. Godišnje obave oko 10000 pregleda.

A ambulante medicine rada – pokrivaju oko 6000 zaposlenih i oko 2000 penzionera. Godišnje izvrše oko 40000 pregleda.

Plan razvoja je proširenje službe, otvaranjem ambulanti medicine rada i u ograncima opšte medicine radi bržeg prijema zaposlenog radnika. Ovim putem otvaramo mogućnost preduzećima koji nisu korisnici naših usluga da se jave službi za zdravstvenu zaštitu radnika, radi sklapanja Ugovora

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova