Unapređenje Zdravlja i Prevencija Bolesti

 • Glavna
 • Centar za Unapređenje Zdravlja i Prevenciju Bolesti

Načelnik Službe: dr Verica Dronjak

Telefon: 024/ 552-791

Adresa: Eugena Kumičića 4

PREVENTIVNI CENTAR

Preventivni centar se sastoji iz:

 • Preventivno savetovalište
 • Savetovalište za dijabetes melitus

Preventivno savetovalište prima pacijente na zakazano vreme i vrši edukaciju i podizanje svesti građana o značaju i prepoznavanju zdravih stilova života, kao i potrebi očuvanja i redovne kontrole zdravlja. Obavljanje preventivnih pregleda se obavlja u skladu sa nacionalnim standardima (npr. skrining za kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti, diabetes melitus tip II, karcinome i druge bolesti).


Resurno edukativna jedinica:

 • informiše zaposlene u domu zdravlja o organizovanim preventivnim aktivnostima
 • edukuje zaposlene o novim saznanjima iz oblasti preventive i o mogućnostima primene novih metoda rada
 • informiše stanovništvo o aktivnostima centra, pojedinih službi u domu zdravlja, planiranim akcijama
 • obavlja zdravstveni vaspitne aktivnosti i promociju zdravlja.

Mobilna jedinica:

 • vrši informisanje stanovništva na terenu o važnosti preventivnih pregleda i promociju zdravih stilova života
 • neposredno organizuje preventivne i zdravstvene akcije i kampanje
 • distribuira zdravstveno promotivni materijal
 • daje individualne savete na terenu
 • organizuje zdravstveno promotivne kampanje u saradnji sa medijima u skladu sa kalendarom zdravlja
 • direktno poziva na individualne preglede za određene populacione grupe
 • sarađuje sa različitim vladinim/nevladinim organizacijama

POLIVALENTNA PATRONAŽA

 • vrši zdravstveno promotivni rad u porodici, što znači da vrši zdravstveno vaspitnu edukaciju svog stanovništva na svom mikro reonu
 • u kućnoj poseti obilazi: trudnicu, porodilju i novorođeno dete, odojče, predškolsko i školsko dete, studente. Žene generativnog doba, hronične bolsnike, stare osobe…
 • obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama poštujući program rada koji je usklađen sa odgovarajućim uzrastom
 • obavlja zdravstveno vaspitni rad i vrši promociju zdravlja odraslog stanovništva u mesnim zajednicama i udruženjima penzionera, aktivima žena, klubovima, radnim organizacijama, gde ujedno radi kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi po potrebi.
 • aktivno učestvuje u radu mobilne jedinice
 • sarađuje sa svim strukturama u lokalnoj zajednici ( centar za socijalni rad, crveni krst, nevladine organizacije….)
 • drži školu za trudnice

Struktura zaposlenih:

Preventivno savetovalište

1 lekar, Specijalista opšte medicine, sa delom radnog vremena

Viša medicinska škola -1 sestra

Srednja medicinska škola – 1 sestra

Savetovalište za dijabetes

1 lekar, opšte medicine, sa punim radnim vremenom

Visoka strukovna škola- 1 sestra

Srednja medicinska škola- 1 sestra

Patronaža

Viša medicinska škola – 5 sestara

Srednja medicinska škola – 21 sestra


U okviru službe obezbeđeno je telefonsko savetovalište koje:

 • korisnicima obezbeđuje informacije o organizovanim preventivnim pregledima unutar službe i u drugim službama Doma zdravlja
 • informiše korisnike o programu rada resursno edukativne jedinice i drugim zdravstveno edukativnim programima
 • zakazuje preventivne preglede
 • daje savete u vezi zdravih stilova života

U službi je u toku 2014.godine ostvareno:

 • u preventivnom savetovalištu je bilo 2512 korisnika
 • u savetovalištu za dijabetes 5.555 korisnika
 • u mobilnoj jedinici sa prisustvom lekara u 52 akcije obrađeno je 2.495 korisnika
 • u mobilnoj jedinici bez prisustva lekara u 178 akcije obrađeno je 6.050 korisnika
 • na telefonskom savetovalištu je bilo 4.179 poziva
 • resursno edukativna jedinica je odradila 5.528 predavanja, obuhvaćeno 73.590 slušalaca
 • školu za trudnice pohađalo 323 trudnica
 • patronažne sestre su uradile 33.163 kućnih poseta

Posebni datumi se obeležavaju po kalendaru zdravlja su:

 • 21.01.-28.01 – evropska nedelja prevencije raka grlića materice
 • 31.01. – nacionalni dan bez duvanskog dima
 • 04.02 – svetski dan borbe protiv raka
 • Mart – nacionalni mesec borbe protiv raka
 • 24.03 – svetski dan borbe protiv tuberkuloze
 • 07.04 – svetski dan zdravlja
 • 10.05. – međunarodni dan fizičke aktivnosti
 • 12.05. – međunarodni dan sestrinstva
 • 15.05. – međunarodni dan borbe protiv malignog melanoma
 • 31.05 – svetski dan bez duvahskog dima
 • Maj – treća nedelja – nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
 • 24.09. – svetski dan srca – nedelja u trećoj nedelji septembra
 • 40 nedelja u godini – nacionalna nedelja promocije dojenja
 • Oktobar – nacionalni mesec pravilne ishrane
 • 15.10. – međunarodni dan čistih ruku
 • 16.10 – svetski dan hrane
 • Novembar – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
 • 14.11 – svetski dan borbe protiv šećerne bolesti
 • 15.11. – međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća
 • 01.12. – svetski dan borbe protiv HIV/AIDS

Radno vreme:

Preventivno savetovalište

 • ponedeljak 7-14 časova
 • sreda 7-14 časova
 • četvrtak 13-20 časova

zakazivanje pregleda na telefon:

024/552-791

Savetovalište za dijabetes

od ponedeljka do petka od 07 – 14 časova.

zakazivanja pregleda na telefon:

 • 065/91-555-68
 • 024/596-237