Služba za Zdravstvenu Zaštitu Radnika

 • Glavna
 • Služba za Zdravstvenu Zaštitu Radnika

Načelnik: Polivka dr Đorđe, spec. medicine rada

Glavna sestra: Sonja Jokić

Telefon: 024/571-194

Adresa: Zmaj Jovina br. 30

Radno vreme: 06,30 – 14,30 časova

Organizacija službe

Služba je organizovana tako da svoju delatnost obavlja putem Odeljenja specifične zdravstvene zaštite i 4 ambulante medicine rada smeštenim u radnim organizacijama.

Osnovni zadatak ove organizacije je da služba obezbedi što bolju i efikasniju zdravstvenu zaštitu na radu.

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika pruža preventivnu i osnovnu kurativnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih u industrijskih i drugim privrednim i neprivrednim delatnostima.

Odeljenje specifične zdravstvene zaštite

Ovo odeljenje prati i proučava profesionalna i druga oboljenja kao i povrede na radu i obavlja isključivo preventivnu delatnost vršeći:

 • Prethodne i periodične preglede radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Sistematske preglede radno aktivnog stanovništva,
 • Ciljane preglede radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak i sprovođenje preventivne rehabilitacije
 • Lekarska uverenja (zapošljavanje, vozače amatere, vozače profesionalnih kategorija, za odlazak u inostranstvo (rad na brodu), za hranitelje, usvajanje deteta i drugo.
 • Lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
 • Profesionalnu orijentaciju i selekciju,
 • Ekspertize radne sposobnosti,
 • Sudska veštačenja
 • Pruža konsultativne usluge iz oblasti medicine rada.

Ambulante medicine rada

Nalaze se u krugu preduzeća, a pružaju usluge i za radnike drugih radnih organizacija.

Ambulanta obavlja:

 • osnovnu preventivnu i kurativnu zaštitu radnika,
 • preglede i lečenje zaposlenih,
 • vodi evidenciju nesposobnih za rad i prati tok njihovog lečenja,
 • prati zdravstveno stanje radnika i higijenske prilike pod kojima žive i rade,
 • rad na ranom otkrivanju oboljenja radnika,
 • predlaže radnoj organizaciji mere za poboljšanje uslova rada i za pružanje zdravstvene zaštite
 • vodi kontinuirano morbiditetni apsentizam.
  • Elektrovojvodina (6,30 do 14,30)
  • MUP (6,30 do 14,30)
  • Pionir (6,30 do 10,30)
  • Sever (11:30 do 14:30) ponedeljak, sreda, petak

Usluge koje se pružaju u Odeljenju za specifičnu zdravstvenu zaštitu direktno se naplaćuju od korisnika usluga, a u ambulantama medicine rada u preduzećima postoje Ugovori sa Domom zdravlja Subotica o sufinansiranju za pružene im usluge od strane SZZZR.

Struktura zaposlenih – ukupno 21 zaposlenih

 • 3 specijalista medicine rada
 • 1 specijalista opšte medicine
 • 1 specijalista oftalmolog
 • 1 lekar opšte medicine
 • 1 psiholog
 • 1 neuropsihijatar (sa polovinom radnog vremena)
 • 12 medicinskih sestara
 • 1 administrativni radnik

Odeljenje specifične zdravstvene zaštite radnika pruža preventivne usluge za sve građane i zaposlene na teritoriji Opštine Subotica. Godišnje obave oko 10000 pregleda.

A ambulante medicine rada – pokrivaju oko 6000 zaposlenih i oko 2000 penzionera. Godišnje izvrše oko 40000 pregleda.


Plan razvoja je proširenje službe, otvaranjem ambulanti medicine rada i u ograncima opšte medicine radi bržeg prijema zaposlenog radnika. Ovim putem otvaramo mogućnost preduzećima koji nisu korisnici naših usluga da se jave službi za zdravstvenu zaštitu radnika, radi sklapanja Ugovora.