Stomatološka služba

Načelnik: Stanković Abadžić dr Milena, spec. ortopedije vilica

Glavna sestra: Erika Ilić stomatološka sestra

E-mail: stomatoloskasluzba@gmail.com

Telefon: Uprava stomatološke službe 645-527, Centrala Specijalističke stomatološke poliklinike 645-545

Adresa: Trg žrtava fašizma 16

Radno vreme: radnim danima od 07,00 do 19,00h

Rad Stomatološke službe sa pacijentima se odvija radnim danima dvokratno: od 07,00 do 13,00 i od 13,00 do 19,00 u svim objektima gde nam to kadrovski potencijal omogućava.

Svake subote od 13,00 do 19,00 odvija se rad sa pacijentima (odrasli i deca), a nedeljom i praznicima daje se dežurstvo u zgradi Specijalističke stomatološke poliklinike od 07,00 do 13,00 Trg žrtava fašizma 16.(645-533).

Organizacija:

Stomatološka služba podeljena je na četiri organizacione jedinice:

I SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA  

Trg žrtava fašizma 16

U sklopu poliklinike deluju RTG kabinet, VII ogranak sa specijalistom opšte stomatologije kao i Uprava stomatološke službe.

SPECIJALISTIČKI ODSECI:

Odsek za bolesti zuba i endodoncije

Odsek parodontologije i oralne medicine

Odsek za oralnu hirurgiju

Odsek za stomatološku protetiku

Odsek za ortopediju vilica

 • vrši se konzervativna sanacija zuba.
 • sprovodi se lečenje parodontopatije,istraživanja i sanacija fokalnih bolesnika,kao i lečenje mekih delova usne šupljine.
 • zbrinjavaju se oralno-hirurška oboljenja ambulantnog tipa.
 • sprovodi se  protetsko zbrinjavanje
 • vrši  se ortodontsko zbrinjavanje anomalija vilica zuba predškolske i školske dece ,kao i omladine.
 • vrši se RTG snimanja zuba i vilica.

II DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Odsek primarne stomatološke zaštite (koji čine ambulante u školskim ustanovama)

U osnovnim školama: OŠ  “Sonja Marinković”, OŠ ”Majšanski put”, OŠ ”Sečenji Ištvan”, OŠ ”Hunjadi Janoš” Čantavir

U srednjim školama: SŠ ”Svetozar Marković” (065/9185579) ; SŠ ”MEŠC” (065/9185580)

Odsek sekundarne stomatološke zaštite (nalazi se u dispanzeru za predškolsku i školsku decu-CMD)

ADRESA:Đure Đakovića 14, telefon 024  694-706

U sklopu dispanzera na odelenju za žene nalazi se stomatološka ambulanta za žene u trudnoći i 12 meseci posle porođaja.

 • obezbeđuje preventivnu i kurativnu zaštitu i zbrinjavanje zuba predškolske i školske dece,omladine,trudnica i žena 12 meseci posle porođaja

III OSNOVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

Ambulante na gradskom (II, VI i VIII ogranak) i vangradskom području (Čantavir,Bajmok i Tavankut – utorkom 7-13h).

II ogranak, Beogradski put 45, telefon: 065/9155569

VI ogranak, Segedinski put 42,  telefon: 065/9185611

VIII ogranak, Aksentija Marodića bb, telefon: 567-356

Čantavir, Jožefa Atile 13, telefon: 782-179

Bajmok, Maršala Tita bb , telefon: 065/9155570

IV ZUBNOTEHNIČKI LABORATORIJUM

Vrši izradu svih zubnoprotetskih pomagala kao i fiksnih i pokretnih proteza,zubnih navlaka,metal-keramičkih radova,skeletiranih proteza,parcijalnih i totalnih proteza,kao i ortodontskih aparata za regulaciju zuba.

Struktura zaposlenih

U Stomatološkoj službi ukupno ima 84 zaposlenih:

 • 33 stomatologa (13 specijalista, 20 stomatologa)
 • 10 zubnih tehničara
 • 34 stomatoloških sestara
 • 3 RTG tehničara

Aktivnosti

Svake godine u maju mesecu se održava manifestacija “ Nedelja zdravlja usta i zuba”.

Razvojni planovi

U narednom periodu kroz stručno usavršavanje cilj nam je edukovanje kako mladih tako i postojećih kadrova, što će usloviti povećanje broja i kvaliteta pruženih stomatoloških intervencija. Istovremeno potenciramo praćenje savremenih dostignuća u oblasti stomatologije koja se primenjuju u svetu.

Dodatne informacije

Od početka 2012. god. donošenjem sistemskih zakona o zdravstvu, izmenjen je način delatnosti Stomatološke službe. Deo stomatoloških usluga koje se odnose na decu do 18 godina, studente do 26-te godine, trudnica i pacijente sa određenim deformitetima vilica, niskim primanjima odn. pacijenti koji ispunjavaju uslov za sticanje prava na besplatnu stomatološku uslugu a javljaju se sa potvrdama iz RFZO, kao i deo usluga starijima od 65 godina (totalna i parcijalna akrilatna proteza) finansira Fond za zdravstveno osiguranje, a drugi deo usluga koje se odnose na sve ostale pacijente služba treba da finansijski realizuje kroz direktnu naplatu.

Cenovnik usluga za pacijente koje nisu finansirane od strane zdravstvenog osiguranja formiralo je Ministarstvo zdravlja RS na osnovu ekonomskih tj. tržišnih principa poslovanja.

Dajemo i usluge na kredit sa firmama sa kojima imamo sklopljen ugovor. Do sada je sklopljen ugovor sa ~200 firmi.

U ovom trenutku u mogućnosti smo pružati sve vrste usluga iz domena stomatologije po pristupačnim cenama uz naročito vođenje računa o kvalitetu pruženih usluga.

 

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova