Stomatološka služba

Načelnik: Stanković Abadžić dr Milena, spec. ortopedije vilica

Glavna sestra: Erika Ilić

E-mail: stomatologijasu@tippnet.rs

Telefon: Uprava stomatološke službe 645-527, Centrala Spec.Stom.Poliklinike 645-545

Adresa: Trg žrtava fašizma 16

Radno vreme: radnim danima od 07,00 do 20,00h

Rad Stomatološke službe sa pacijentima se odvija radnim danima dvokratno: od 07,00 do 14,00 i od 13,00 do 20,00 u svim objektima gde nam to kadrovski potencijal omogućava.

Svake subote od 13,00 do 19,00 odvija se rad sa pacijentima (odrasli i deca), a nedeljom i praznicima daje se dežurstvo u zgradi Specijalističke stomatološke poliklinike od 07,00 do 13,00.

Organizacija:

Stomatološka služba podeljena je na četiri organizacione jedinice:

SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA

 • Odsek za bolesti zuba i endodoncije
 • Odsek parodontologije i oralne medicine
 • Odsek za oralnu hirurgiju
 • Odsek za stomatološku protetiku
 • Odsek za ortopediju vilica

U sklopu poliklinike deluju RTG kabinet, VII ogranak sa specijalistom opšte stomatologije i administrativno – tehnička služba.

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Odsek primarne stomatološke zaštite (koji čine ambulante u školskim ustanovama)

Odsek sekundarne stomatološke zaštite (nalazi se u dispanzeru za predškolsku i školsku decu-CMD)

U sklopu dispanzera na odelenju za žene nalazi se stomatološka ambulanta za žene u trudnoći i 12 meseci posle porođaja.

OSNOVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

Ambulante na gradskom (II,IV, VI i VIII ogranak) i vangradskom području (Čantavir,Bajmok,Palić, a Stari Žednik i Tavankut dva puta nedeljno).

ZUBNOTEHNIČKI LABORATORIJUM

 • Obezbeđuje preventivnu i kurativnu zaštitu predškolske i školske dece,omladine,trudnica kao i ostalih stanovnika.
 • Vrši ortodontsko zbrinjavanje anomalija vilica zuba predškolske i školske dece ,kao i omladine.
 • Vrši preventivno i kurativno zbrinjavanje zuba predškolske i školske dece, kao i omladine.
 • Sprovodi lečenje parodontopatije,istraživanja i sanaciju fokalnih bolesnika,kao i lečenje mekih delova usne šupljine.
 • Zbrinjava oralno-hirurška oboljenja ambulantnog tipa.
 • Vrši konzervativnu sanaciju zuba.
 • Vrši RTG snimanja zuba i vilica.
 • Vrši izradu svih zubnoprotetskih pomagala kao i fiksnih i pokretnih proteza,zubnih navlaka,metal-keramičkih radova,skeletiranih proteza,parcijalnih i totalnih proteza,kao i ortodontskih aparata za regulaciju zuba.

Struktura zaposlenih

 • U Stomatološkoj službi ukupno ima 105 zaposlenih:
 • 40 stomatologa (12 specijalista, 28 stomatologa)
 • 19 zubnih tehničara
 • 42 stomatoloških sestara
 • 3 RTG tehničara
 • 1 magacioner

Broj pacijenata godišnje

U toku 2014.godine broj pruženih stomatoloških usluga bio je 71.431 kod dece i 39.712 kod odraslih

Aktivnosti

Svake godine u Maju mesecu se održava manifestacija “ Nedelja zdravlja usta i zuba”

Razvojni planovi

U narednom periodu kroz stručno usavršavanje cilj nam je edukovanje kako mladih tako i postojećih kadrova, što će usloviti povećanje broja i kvaliteta pruženih stomatoloških intervencija. Istovremeno potenciramo praćenje savremenih dostignuća u sveri stomatologije koja se primenjuju u svetu.

Dodatne informacije

Od početka 2012. god. donošenjem sistemskih zakona o zdravstvu, izmenjen je način delatnosti Stomatološke službe. Deo stomatoloških usluga koje se odnose na decu do 18 godina, studente do 26-te godine, trudnica i pacijente sa određenim deformitetima vilica, niskim primanjima odn. pacijenti koji ispunjavaju uslov za sticanje prava na besplatnu stomatološku uslugu a javljaju se sa potvrdama iz RFZO, kao i deo usluga starijima od 65 godina (totalna i parcijalna akrilatna proteza) finansira Fond za zdravstveno osiguranje, a drugi deo usluga koje se odnose na sve ostale pacijente služba treba da finansijski realizuje kroz direktnu naplatu.

Cenovnik usluga za pacijente koje nisu finansirane od strane zdravstvenog osiguranja formiralo je Ministarstvo zdravlja RS na osnovu ekonomskih tj. tržišnih principa poslovanja.

Dajemo i usluge na kredit sa firmama sa kojima imamo sklopljen ugovor. Do sada je sklopljen ugovor sa ~80 firmi.

U ovom trenutku u mogućnosti smo pružati sve vrste usluga iz domena stomatologije po pristupačnim cenama uz naročito vođenje računa o kvalitetu pruženih usluga.

Finansijsko Stanje Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova