Izmene radnog vremena (17. - 21. jun)

Petak, 14. Jun 2019.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 17. do 21. juna 2019. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 17.06. - 21.06. 2019.

Ponedeljak

17.06.2019.

Utorak

18.06.2019.

Sreda

19.06.2019.

Četvrtak

20.06.2019.

Petak

21.06.2019.

Ogranak 3

(ulica Ruđera Boškovića)

07 - 14

07 - 14

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita)

13 -20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

13 - 20

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma)

07 - 14

 07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Bački vinogradi

(Beogradska ulica)

07 - 10

13,,30 - 16

10 - 13

13,30 - 17

07 - 10

Hajdukovo

(ulica Borisa Kidriča)

10,30 - 14

10,30 - 13

13,30 - 17

10 - 13

10,30 - 14

Šupljak

(Kostolanji Arpada 180)

inače ne radi

09 - 10

inače ne radi

*

inače ne radi

NAPOMENA: * - znak da ambulanta radi po ustaljenom rasporedu