Izmene radnog vremena (12.– 15. novembar)

Petak, 08. Nov 2019.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 12. do 15. novembra 2019. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 12.11. - 15.11. 2019.

Utorak

12.11.2019.

Sreda

13.11.2019.

Četvrtak

14.11.2019.

Petak

15.11.2019.

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma)

13 - 20

*

*

*

Bački Vinogradi

(Beogradska ulica)

13,30 - 17

10 - 13

13,30 - 17

07 - 10

Hajdukovo

(ulica Borisa Kidriča)

10 - 13

13,30 - 17

10 - 13

10,30 - 14

NAPOMENA: * - znak da ambulanta radi po ustaljenom rasporedu