Izmene radnog vremena (25.– 29. novembar)

Petak, 22. Nov 2019.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 25. do 29. novembra 2019. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 25.11. - 29.11. 2019.

Ponedeljak

25.11.2019.

Utorak

26.11.2019.

Sreda

27.11.2019.

Četvrtak

28.11.2019.

Petak

29.11.2019.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića 22)

*

07 - 14

*

*

*

Bački vinogradi

(Beogradska ulica)

07 – 10

13,30 - 17

10 - 13

13,30 - 17

07 - 10

Hajdukovo

(ulica Borisa Kidriča)

10,30 - 14

10 - 13

13,30 - 17

10 - 13

10,30 - 14

NAPOMENA: * - znak da ambulanta radi po ustaljenom rasporedu