Raspisan oglas za specijalizaciju 5 doktora

Četvrtak, 01. Feb 2018.

Dom zdravlja Subotica je, za doktore medicine zaposlene u ovoj zdravstvenoj ustanovi, raspisao oglas za specijalizaciju jednog doktora urgentne medicine, dva doktora ginekologije i akušerstva i dva doktora opšte medicine.

Oglas je raspisan na osnovu Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju i Plana obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, a otvoren je 8 dana, odnosno od 2.  do 9. februara 2018. .godine.

Kompletan oglas možete videti i preuzeti sa sledećeg linka:

http://www.domzdravlja.org.rs/docs/Oglas%20za%20specijalizacije_01%2002%202018.pdf