Radno vreme za Dan državnosti Srbije

Četvrtak, 13. Feb 2020.

Na Sretenje - Dan  državnosti Srbije, koji se praznuje 15. i 16. februara, a s obzirom da drugi dan praznika pada u nedelju, prebacuje se i na ponedeljak - u Domu zdravlja Subotica će biti organizovano dežurstvo od 15. do 17. 02. 2020. na sledeći način:

Služba za opštu medicinu - zdravstvena zaštita odraslih

Nijedna ambulanta u gradu i vangradu neće raditi od 15. do 17. 02. 2020.godine, osim ambulante ogranak IV (Karađorđev put 55) u periodu od 07 do 20 časova.

Dežurstvo će biti organizovano u Službi za hitnu medicinsku pomoć 24 sata.

Zdravstvene stanice u Bajmoku i Čantaviru organizovaće dežurstvo na isti način kao u gradu.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece:

Služba za zdravstvenu zaštitu dece organizovaće dežurstvo od 15. do 17. 02. 2020. u “Dečijem dispanzeru“ (ulica Đure Đakovića) u vremenu od 8.00 do 24.00 časova. Nakon toga dežura Odeljenje pedijatrije Opšte bolnice Subotica.

Stomatološka služba:

Stomatološka služba organizovaće dežurstvo od 15. do 17. 02. 2020. u takozvanoj „Zubnoj poliklinici“ (ulicaTrg žrtava fašizma) u vremenu od 7.00 do 13.00 časova.