Radno vreme Doma zdravlja od 04.05. do 08.05. 2020.

Četvrtak, 30. Apr 2020.

Zdravstvene ambulante i službe Doma zdravlja Subotica će od 04.05. do 08.05. 2020. godine raditi po radnom vremenu koje možete videti u tabeli u nastavku vesti.

 

 

NAZIV AMBULANTE

RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA

Za vreme uvedenog vanrednog stanja zbog epidemije corona virusa COVID -19

za period 04.05.2020. do 08.05.2020

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

Zdravstvena ambulanta 1, na adresi Subotica, Kumičićeva 2.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta 2, na adresi Subotica, Beogradski put 45.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta 3, na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22.

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta 4, na adresi Subotica, Karađorđev put  55.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta 5, na adresi Subotica, Zmaj Jovina 29.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta 6, na adresi Subotica, Segedinski put 42.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta 7,  na adresi Subotica, Trg žrtava fašizma 16.

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

 

 

Zdravstvena ambulante 8, na adresi Subotica, Aksentija Marodića bb

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta  „Dom penzionera“, na adresi Subotica, Aleja Maršala Tita 31.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta „Graničar“, na adresi Subotica, Istočni vinogradi bb.

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta „Peščara“  na adresi Subotica, Šabačka bb.

7-18

7-18

7-18

-

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta „Mali Bajmok“ na adresi Subotica, Franje Kluza 2.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta „Zorka“, na adresi Subotica, Sutjeska bb.

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne  radi

 

 

Zdravstvena ambulanta „Radanovac“ na adresi Subotica, Venac bratstva jedinstva 21.

Ne  radi

Ne  radi

Ne  radi

Ne  radi

Ne  radi

 

 

Studentska ambulanta Subotica, Marije Vojnić Tošinice bb.

Ne  radi

Ne  radi

Ne  radi

Ne  radi

Ne radi

 

 

 

 

Zdravstvena ambulanta Palić, Palić, Veliki park 8.

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena stanica Čantavir na adresi Čantavir, Jožefa Atile 13. (obuhvata područja: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo sa gravitirajućim stanovništvom),

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

Zdravstvena ambulante Tavankut na adresi Tavankut, Marka Oreškovića bb. (obuhvata područja: Tavankut, Ljutovo i Gornji Tavankut sa gravitirajućim stanovništvom),

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena stanica Bajmok na adresi Bajmok, Maršala Tita bb. (obuhvata područja Bajmok i Mišićevo, sa gravitirajućim stanovništvom).

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

 

 

Zdravstvena ambulanta Kelebija, na adresi Kelebija, Veljka Vlahovića 8.

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta Hajdukovo, na adresi Hajdukovo, Borisa Kidriča 21.

7-14

Ne  radi

7-14

Ne  radi

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta Bački Vinogradi, na adresi  Bački Vinogradi bb

Ne radi

7-14

Ne radi

7-14

Ne radi

 

 

Zdravstvena ambulanta Novi Žednik, na adresi Novi Žednik, Ilije lubarde 2.

Samo  sestra

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta Stari Žednik, na adresi Stari Žednik, Vladimira Nazora bb.

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta Mala Bosna, na adresi Mala Bosna, Subotička 34.

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

 

 

Zdravstvena ambulanta Đurđin, na adresi Đurđin, Borisa Kidriča bb.

7-14

Samo  sestra

7-14

Samo sestra

7-14

 

 

Zdravstvena ambulanta Bikovo, na adresi Bikovo,  Bikovo 342.

Samo sestra

7-14

Samo  sestra

7-14

Samo  sestra

 

 

Zdravstvena ambulanta Šupljak, na adresi Šupljak

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi