Radno vreme Doma zdravlja od 11.05.2020.

Petak, 08. Maj 2020.

S obzirom da je ukinuta Odluka o ukidanju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, službe Doma zdravlja Subotica će, počev od 11.05.2020. godine do daljnjeg, raditi na prema rasporedu koji možete videti u tabeli u nastavku vesti.

 

 

NAZIV AMBULANTE

RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

subota

nedelja

Zdravstvena ambulanta ogr.I,

Subotica, Kumičićeva 2., TEL.:527-956

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta ogr.II, Subotica, Beogradski put 45., TEL.:552-587

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta ogr.III,  Subotica, Ruđera Boškovića 22.,TEL.:4562-656

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta ogr.IV, Subotica, Karađorđev put  55.,TEL.:557-154

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Zdravstvena ambulanta ogr.V, Subotica, Zmaj Jovina 29.,TEL.: 571-735

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta ogr.VI, Subotica, Segedinski put 42.,TEL.: 546-237

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdr. ambulanta ogr.VII,   Subotica,

Trg žrtava fašizma 16.,TEL.: 558-265

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta ogr.VIII, Subotica, Aksentija Marodića bb,TEL.: 567-356

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta  Dom penzionera,  Subotica, Aleja M.Tita 31., TEL.: 525-457

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Graničar,  Subotica, Istočni vinogradi bb.TEL.:550-019

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Peščara, Subotica, Šabačka bb., TEL.:516-121

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Mali Bajmok,

Subotica, Franje Kluza 2.,TEL.:562-225

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Zorka, Subotica, Sutjeska bb.,TEL.:527-070

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdr. ambulanta Radanovac, Subotica, Venac bratstva jedinstva 21., TEL.:596-606

Ne radi

13.00-20.00

Ne radi

7.00-14.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Studentska ambulanta Subotica, Marije Vojnić Tošinice bb.,TEL.:650-510

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Palić, Palić, Veliki park 8., TEL.:753-070

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena stanica Čantavir, Čantavir, Jožefa Atile 13. (obuhvata područja: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo sa gravitirajućim stanovništvom),TEL.:782-179

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Zdr. amb. Tavankut, Marka Oreškovića bb. (obuhvata područja: Tavankut, Ljutovo i Gornji Tavankut sa gravitirajućim stanovništvom), TEL.:4767-002

7.00-14.00

7.00-14.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena stanica Bajmok, Bajmok, Maršala Tita bb. (obuhvata područja Bajmok i Mišićevo, sa gravitirajućim stanovništvom).,TEL.:762-159

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

00.00-24.00

00.00-24.00

Zdravstvena ambulanta Kelebija, Kelebija, Veljka Vlahovića 8.,TEL.:4780-010

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Hajdukovo,  Hajdukovo, Borisa Kidriča 21. ,TEL.:758-013

7.00-14.00

10.00-14.00

13.00-20.00

10.00-14.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Bački Vinogradi,    Bački Vinogradi bb,TEL.:757-018

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdr. ambulanta Novi Žednik, Novi Žednik, Ilije Lubarde 2.,TEL.:785-003

7.00-14.00

13.00-20.00

13.00-20.00

7.00-14.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdr. ambulanta Stari Žednik, Stari Žednik, Vladimira Nazora bb.,TEL.:787-014

13.00-20.00

7.00-14.00

7.00-14.00

13.00-20.00

13.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Zdr.ambulanta Mala Bosna, Mala Bosna, Subotička 34.,TEL.:796-037

Ne radi

7.00-14.00

Ne radi

14.00-20.00

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Đurđin, Đurđin, Borisa Kidriča bb.,TEL.:768-004

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

13.00-20.00

7.00-14.00

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Bikovo, Bikovo,  Bikovo 342.,TEL.:4797-044

7.00-12.30

12.00-19.30

7.00-12.30

12.00-19.30

7.00-12.30

Ne radi

Ne radi

Zdravstvena ambulanta Šupljak, Šupljak

Ne radi

7.00-09.30

Ne radi

7.00-09.30

Ne radi

Ne radi

Ne radi

Služba za hitnu medicinsku pomoć (SHMP)

Petefi Šandora 24, Sub.,TEL.: 194;  551-373

00.00-24.00

00.00-24.00

00.00-24.00

00.00-24.00

00.00-24.00

00.00-24.00

00.00-24.00

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (ATD),Harambašićeva 2, Subotica. 

TELEFONI:

546-104; 065-9185577; 065-9155538; 

065-9185578  065-9185602

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Covid-19 ambulanta

07.00-22.00

Služba za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija) Đure Đakovića 14, Subotica, TEL.:600-795

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-13.00

Ne radi

Služba za zdravstvenu zaštitu dece (dečiji dispanzer) Đure Đakovića 14, Subotica, TEL.:536-136; 553-559; 694-705

7.00-24.00

7.00-24.00

7.00-24.00

7.00-24.00

7.00-24.00

7.00-24.00

7.00-24.00

Stomatološka služba, Trg žrtava fašizma 16, Subotica, TEL.: 645-545; 553-554

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-13.00

Stomatološka služba, Školski dispanzer, Đure Đakovića 14,Subotica, TEL.: 694-706

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-13.00

Ne radi

NAPOMENA

Mole se svi pacijenti sa respiratornim tegobama da se jave isključivo u COVID-19 ambulantu u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost (ATD), Harambašićeva 2, Subotica, koja radi svaki dan u nedelji od 07.00-22.00 h.

Brojevi telefona: 024/546-104; 065-9185577; 065-9155538; 065-9185578 i 065-9185602