Izmene radnog vremena (10.05. – 14.05.2021.)

Petak, 07. Maj 2021.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 10. do 14. maja 2021. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

 

RADNO VREME ZA PERIOD 10.05.2021. - 14.05.2021.

Ponedeljak

10.05.2021.

Utorak

11.05.2021.

Sreda

12.05.2021.

Četvrtak

13.05.2021.

Petak

14.05.2021.

Ogranak 1

(Kumičićeva 4)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma 16)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Veliki Radanovac

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Mala Bosna

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Peščara

(Šabačka BB)

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Mali Bajmok

07 -14

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 20

Đurđin

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

NE RADI

Bikovo

NE RADI

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

Hajdukovo

NE RADI

NE RADI

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

NE RADI

NE RADI

10 - 13

13,30 - 16

10,30 - 14

Šupljak

NE RADI

09 - 10

NE RADI

09 - 10

NE RADI

Tavankut

07 - 20

07 - 14

07 - 20

07 - 20

07 - 14

NAPOMENA:  Shodno epidemiološkoj situaciji, moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti!