Izmenjeno radno vreme dela ambulanti od 25. do 29. juna

Ponedeljak, 25. Jun 2018.

Deo ambulanti Doma zdravlja Subotica će od 25. do 19. juna raditi po izmenjenom radnom vremenu. U nastavku vesti pogledajte novi raspored radnog vremena za navedeni period.

Ambulanta Hajdukovo

 • ponedeljak i petak od 10.30 do 14 časova
 • utorak i četvrtak od 10 do 13 časova
 • sreda od 13.30 do 17 časova

Ambulanta  Bački Vinogradi

 • ponedeljak i petak od 7 do 10 časova
 • utorak i četvrtak od 13.30 do 17 časova
 • sreda od 10 do 13 časova

Ambulanta Ogranak 3

 • ponedeljak i sreda od 13 do 20 časova
 • utorak, četvrtak i petak od 7 do 14 časova

Ambulanta Ogranak 7

 • sreda, četvrtak i petak od 7 do 14 časova
 • ostalim danima po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Stari Žednik

 • četvrtak od 16.30 do 20 časova
 • petak od 11 do 14 časova
 • ostalim danima po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Novi Žednik

 • četvrtak od 13 do 16 časova
 • petak od 7 do 10,30 časova
 • ostalim danima po ustaljenom rasporedu

Ambulanta Đurđin

 • utorak i četvrtak od 10.30 do 18 časova
 • ostalim danima po ustaljenom rasporedu

 

Ambulante u Maloj Bosni i Šupljaku neće raditi.