Izmene radnog vremena (04.01.2023. – 06.01.2023.)

Petak, 30. Dec 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 04. do 06. januara 2023. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 će se u sredu, četvrtak i petak raditi u Ambulanti “Prozivka”. Non COVID amabulanta u Ogranku 7, koja radi testiranje za ulazak na bolničko lečenje, ne radi od 31.12. 2022. do 02.01.2023. godine, a počinje da radi od 03.01.2023. godine od 07 do 13 časova. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.

AMBULANTA

Sreda

04.01.2023.

Četvrtak

05.01.2023.

Petak

06.01.2023.

Ambulanta “Prozivka”

(Pazinska bb)

07 - 20

07 - 20

07 - 20

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića 22)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg Žrtava Fašizma 16)

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Tavankut

13 - 20

13 - 20

07 - 14

Peščara

07 - 14

10 - 17

07 - 14

Zorka

07 - 14

10 - 17

NE RADI

Đurđin

NE RADI

NE RADI

07 -14

Hajdukovo

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Bački Vinogradi

10 - 13

13,30 - 17

10,30 - 14

Šupljak

NE RADI

09 - 10

NE RADI

Bikovo

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Mala Bosna

NE RADI

13 - 20

NE RADI

Studentska ambulanta

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Novi Žednik

07 - 10

07 - 10

07 - 10

Stari Žednik

10,30 - 14

10,30 - 14

10,30 - 14

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.