Većina majki doji decu duže od šest meseci

Petak, 06. Okt 2017.

Nacionalna nedelja dojenja se obeležava u 40-toj nedelji u godini. Tim povodom, Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti Doma zdravlja Subotica je sproveo anketu o analizi koliko dugo Subotičanke doje decu. 

Analiza je sprovedena na uzorku od 925 majki dvogodišnjaka. Rezultati ukazuju da 75 žena nije dojilo (8.1 % ), do 6 meseci je dojilo 321 ( 34,8% ), više od 6 meseci je dojilo 529 (57%), od kojih 68 (7,4) još uvek doji svoju decu.

Analizom ankete dolazi se do zaključka da je visok procenat majki koje doje decu duže od šest meseci, te da su rezultati u našoj sredini zadovoljavajući.