Nacionalna nedelja dojenja

Petak, 05. Okt 2018.

Nacionalna nedelja promocije dojenja u Srbiji, pod sloganom „Dojenje – temelj života”, obeležava se od od 1. do 8. oktobra, 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće. Tim povodom je izvršena analiza ankete koju su sprovele patronažne sestre Centra za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti Doma zdravlja Subotica.

Obrađeni su rezultati iz 2016. godine kada je anketom obuhvaćeno 1.062 ispitanika, odnosno majki dvogodišnjaka. Od ukupnog broja anketiranih, 67 majki je izjavilo da nije dojilo (6,3%), do 6 meseci je dojilo 387 (36,4%), preko 6 meseci 549 što je 51,6% i od njih još uvek doji 99 (9,3%).

U poređenju sa rezultatima iz 2015. godine možemo zaključiti da je smanjen broj majki koje nisu dojile sa 8,1% na 6,3% .Globalna statistika ukazuje da svega 12% majki doji svoju decu nakon 6 meseci, te možemo reći da su rezultati Subotičanki koje doje decu duže od 6 meseci zadovoljavajući.