Vakcine protiv gripe primilo oko 3.000 pacijenata

Utorak, 13. Nov 2018.

U ambulantama Doma zdravlja Subotica vakcinacija protiv gripe je počela 22. oktobra tekuće godine. Najveći odziv je bio tokom prve nedelje, kada se javilo i vakcinisalo preko 1.700 pacijenata, a do 12. novembra vakcine je primilo 2.995 Subotičana. Dom zdravlja Subotica raspolaže sa 3.900 vakcina te se zainteresovani još uvek mogu javiti na vakcinaciju.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju osobe starije od 65 godina, kao i pacijenti koji imaju hronične bolesti.