Studija subotičkih lekara objavljena u prestižnom časopisu Fertility &Sterility

Petak, 07. Dec 2018.

U novembru 2018. godine u prestižnom časopisu Fertility &Sterility, sa sedištem u Americi, objavljena je studija pod nazivom: “Changes in serum antimullerian hormone levels in patients 6 and 12 months after endometrioma stripping surgery”. Studija je deo višegodišnjeg stručnog i doktorskog rada dr Vere M. Kovačević, specijaliste ginekologije i akušerstva i dr Luke M.Anđelića jednog od lidera endoskopije u ginekologiji na prostoru Balkana.

Mentor u pomenutoj studiji bila je prof. dr Ana Mitrovic Jovanovic sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo „Narodni front“ u Beogradu. O kolikom se značaju radi govori podatak da je kratak uvodni video autora (Authors introduction videos) jedan od 6 videa koji su stavljeni na zvanični sajt časopisa Fertility&Sterility za 2018 godinu. Na rang listi od 100 najznačajnijih časopisa iz ginekologije i akušerstva ovaj časopis zauzima osmo mesto i ovo je prvi put da je jedna prospektivna studija iz ginekologije i akušerstva iz Srbije objavljena u ovom časopisu.

Dr Vera Kovačević i dr Luka Anđelić održali su dva plenarna predavanja kao jedini predavači iz Srbije na 27- mom Evropskom kongresu iz Ginekološke endoskopije (27th ESGE) koji je održan u Beču od 07. do 10. oktobra 2018. godine. Za održano predavanje primili su specijalnu nagradu za naučni rad (ESGE AWARD for scientific work).

Stručno predavanje održali su  i na 22-om Svetskom kongresu iz ginekologije i akušerstva koji je održan od 14. do 19. oktobra 2018. u Rio de Jeneiro u Brazilu (XXII FIGO). Od 22. do 24.novembra 2018. godine održan  je Evropski kongres endometrioze u Beču gde je dr Vera Kovačević takođe imala prezentaciju.

Tema svih navedenih kongresa bila je iz oblasti endometrioze, laparoskopskog operativnog lečenja endometriotične ciste jajnika primenom tkz. „stripping“ tehnike uz korišćenje različitih izvora energije za uspostavljanje hemostaze najpre bipolarne struje a sada i diodnog lasera, praćenja promene rezerve jajnika kao i mogućnosti lečenja steriliteta.