Savetovalište za dijabetes

Petak, 01. Feb 2019.

Savetovalište za dijabetes Doma zdravlja Subotica, koje se nalazi u  ambulanti ogranak VI (Segedinski  put 42), od ponedeljka, 04.02.2019. radiće  svaki dan od 7 do 13 časova, prema dogovorenom rasporedu  lekara.

Pregledi u Savetovalištu se zakazuju u prepodnevnim satima putem telefona broj 065/9155568, 024/546-237 ili lično, dolaskom u Savetovalište.

Savetovalište za dijabetes pruža sledeće usluge:

 • antropometrijska merenja
 • merenje težine
 • izračunavanje BMI
 • pregled lekara
 • izračunavanje kalorijskog unosa
 • kontrola glikemije (na tašte i post prandijalne)
 • OGTT
 • individualno zdravstveno-vaspitni rad
 • rad u malim grupama
 • zdravstvena predavanja

Pacijenti koji se mogu javiti u Savetovalište su:

 • oboleli od dijabetesa
 • insulin zavisni pacijenti
 • pacijenti sa intolerancijom glukoze
 • gojazni pacijenti  
 • pacijenti sa hiperlipidemijama

Rad u Savetovalištu bazira se na prevenciji komplikacija i ukazivanju na zdrave stilove života, obrađuju se teme od interesa za same pacijente kao što su pravilna ishrana, značaj fizičke aktivnosti,  davanje insulina, obuka za samokontrolu glikemije  u kućnim uslovima i izrade dnevnih profila glikemije...

U slučaju potrebe pacijenti će se upućivati na konsultacije u ambulantu za dijabetes  pri Službi za specijalističko konsultativnu delatnost  Doma zdravlja Subotica ( Harambašićeva 2).