Nabavka opreme i rekonstrukcija nekoliko ambulanti

Četvrtak, 04. Jan 2018.

Dom zdravlja Subotica nastoji da u kontinuitetu poboljašava uslove rada u ambulantama, obnavlja medicinsku opremu i uvodi nove tehnologije. 

Najveći deo investicija tokom 2017. godine realizovan je uz podršku lokalne samouprve Grada Subotica. Sredstvima iz gradskog bužeta realizovana je nabavka potrebnih aparata i medicinske opreme (14 sterilizatora, stolica za ginekološke preglede, EKG aparati, defibrilator, autoklav, audiometar ), a rekonstruisano je i nekoliko ambulanti:

  • rekonstrukcija Ambulante Kelebija (uređenje prilaza, radovi na vodovodnoj instalaciji, molersko-farbarski radovi, rekonstrukcija elektroenergentske instalacije, gromobranske instalacije, instalacija telefonske i protivpožarne instalacije)
  • radovi na Ambulanti Peščara (radovi na krovnoj konstrukciji, zamena prozora i vrata, molersko-farbarski radovi, zidarski i limarski radovi, tesarski i podopokrivački radovi)
  • rekontrsukcija terase u upravnoj zgradi Stomatološke službe (izrada nove betonske konstrukcije za terasu, bravarski, limarski i keramičarski radovi)
  • radovi na Ambulanti ogranak 2 (zamena prozora i vrata, limarski, molersko-farbarski, betonski, tesarski i podopolagački radovi)
  • radovi na Ambulanti Bački Vinogradi (zidarski, betonski, limarski, stolarski i molersko-farbarski radovi i zamena prozora i vrata)
  • radovi na Ambulanti Ogranak.1 (limarski, tesarski, podopolagački i radovi na krovnoj konstrukciji)
  • radovi na Ambulanti Đurđin (limarski, stolarski i molersko-farbarski radovi, zamena prozora i vrata)
  • molesrko-farbarski radovi u upravnoj zgradi-ordinacijama i kancelarijama Stomatološke službe 

Nabavka sanitetskog vozila za Službu hitne medicinske pomoći finansirana je sredstvima Grada Subotice i sopstvenim sredstvima Doma zdravlja Subotica.