Dopunski rad zaposlenih u Domu zdravlja Subotica kod drugog poslodavca

Sreda, 08. Maj 2019.

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS 25/2019), koji je stupio na snagu 11.04.2019. godine, dopunski rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika regulisan je na novi, drugačiji način. Dom zdravlja Subotica je ovim povodom pripremio dopis u kojem poziva sve zaposlene koji rade u drugoj ustanovi ili privatnoj praksi, da postupe u skladu sa odredbama ovog zakona. 

Njihova obaveza je da pismeno zatraže saglasnost direktora Doma zdravlja, odnosno da po zaključivanju ugovora o dopunskom radu ovaj dokument dostave Kadrovskoj službi Doma zdravlja Subotica. Kompletan dopis možete pročitati na sledećem linku: http://www.domzdravlja.org.rs/docs/Dopunski%20rad%20zaposlenih%20u%20Domu%20zdravlja%20Subotica%20kod%20drugog%20poslodavca.pdf