Akcije Doma zdravlja u 2017. godini

Četvrtak, 04. Jan 2018.

U toku 2017. godine Dom zdravlja Subotica je organizovao niz edukativnih akcija i susreta sa pacijentima. Služba hitne medicinske pomoći je u oktobru u centru Subotice organizovala manifestaciju “Pokrenimo srce” na kojoj je o osnovim merama životne podrške (BLS) edukovano preko 300 ljudi. 

Stomatološka služba je u maju, takođe u centru Subotice, održala edukativnu akciju za najmlađe u okviru XXVII nedelje zdravlja usta i zuba.  

Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti je tokom 2017. godine imao niz aktivnosti – organizovano je 12  akcija “Selu u pohode”  i 14 “Promocija zdravlja” tokom kojih je pregledano oko 1.500 građana.