Dom zdravlja Subotica | Telefonski imenik
NAZIV SLUŽBE ADRESA BROJ TELEFONA NAČELNIK RADNO VREME
Uprava Doma zdravlja Petefi Šandora 7 600-735 Direktor dr Mila Bogdanović Dujmić svaki radni dan
7,00 -14,00
Uprava službe za opštu medicinu Petefi Šandora 7 553-151 Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački svaki radni dan
7,00 -14,00
Služba za hitnu medicinsku pomoć Petefi Šandora 24 94,
551-373
Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat 00,00 – 24,00
Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti Kumičićeva 4 552-791 Prim. dr Radmila Pavić 7,00 do 20,00
Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece Đure Đakovića 14 Dečije
553-559
Školsko
694-706
Ginekolog.
600-795
Martić dr Branka 07,00 – 20, 00
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Zmaj Jovina 30 571-194 Polivka dr Đorđe 06,00 -14,00
(sa pacijentima
06,30-13,30)
Stomatološka služba Trg žrtava fašizma 16 553-554 Stanković Abadžić dr Milena 07,00 – 20,00
Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost Trg žrtava fašizma 16 600-895 Cvetković dr Ksenija Svakog radnog dana
7,00 -20,00
Dispanzer za plućne bolesti i TBC Harambašićeva 2 553-849 Bogdanović D.dr Mila rtg kabinet
7,00 – 12.30
inhalacija
7,00 – 12,30
ambulante
7,00 – 13,00
Odsek za sportsku medicinu Đure Đakovića 14 572-710  dr Ibolja Radulović ponedeljak,
sreda,petak
07-13utorak,četvrtak
13-19 sati
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove Petefi Šandora 7 645-500 Beoković Ivanka, dipl.ekonomista
(pomoćnik direktora za ekon.-finans.poslove)
07-14.30

Plan radnog vremena po zdravstvenim stanicama

ZDR.STANICA
AMBULANTA
ADRESA RADNI DANI U NEDELJI VREME
RADA
NAPOMENA
Uprava OM Petefi Šandora 7 svaki radni dan 6,30-14 024/553-151
024/645-520
načelnik radi utorkom i petkom ostalim danima u ogranku I
Ambulanta I Kumičićeva 4 svaki radni dan 7-20  024/527-956
Ambulanta II Beogradski Put 45 svaki radni dan 7-20  024/552-587
Ambulanta III Ruđera Boškovića 22 svaki radni dan 7-20  024/4562-656
Ambulanta IV Halaški Put 55 svaki radni dan 7-20  024/557-154
Ambulanta V Zmaj  Jovina 29 svaki radni dan 7-20  024/571-735
Ambulanta VI Segedinski Put 42 svaki radni dan 7-20  024/546-237
Ambulanta VII Trg Žrtava Fašizma 16 svaki radni dan 7-20  024/558-265
Ambulanta VIII Aksentija Marodića bb svaki radni dan 7-20  024/567-356
Dom penzionera Aleja Maršala Tita 31 svaki radni dan 7-20  024/525-457
Graničar Istočni Vinogradi bb ponedeljak, utorak, sreda, petak
četvrtak
7-14
13-20
 024/550-019
Peščara Šabačka bb svaki radni dan 7-20  024/516-121
Palić Veliki Park 8, Palić svaki radni dan 7-20  024/753-070
Hajdukovo B. Kidriča 21, Hajdukovo ponedeljak, i petak
utorak i četvrtak
sreda
7-14
10-14
13-20
024/758-013
utorkom i četvrtkom lekar i sestra rade u ambulanti Šupljak od 7 do 10 časova
Bački Vinogradi Beogradska bb, Bački Vinogradi ponedeljak, sreda, petak
utorak, četvrtak
7-14
13-20
024/757-018
pripravnost lekara nakon radnog vremena
Čantavir Jožefa Atile 13, Čantavir svaki radni dan 7-20 024/782-179
od 20-7 dežurstvo
Novi Žednik Ilije Lubarde  2, Novi Žednik ponedeljak, četvrtak, petak
utorak, sreda
7-14
13-20
 024/785-003
Stari Žednik Vladimira Nazora bb,  Stari Žednik utorak, sreda
ponedeljak, četvrtak, petak
7-14
13-20
 024/787-014
Bajmok Maršala Tita bb,  Bajmok svaki radni dan 7-20 024/762-159
od 20-7 dežurstvo
Đurđin B. Kidriča bb,  Đurđin ponedeljak, sreda, petak
utorak, četvrtak
7-14
13-20
 024/768-004
Tavankut M. Oreškovića bb, Tavankut svaki radni dan 7-20  024/4767-002
Mala Bosna Subotička 34, Mala Bosna ponedeljak i petak
sreda
7-14
13-20
 024/796-037
Kelebija Veljka Vlahovića 10, Kelebija ponedeljak,sreda,četvrtak,petak
utorak
7-13
13-20
 024/789-010
Bikovo Bikovo 342, Bikovo ponedeljak, utorak,četvrtak, petak,
sreda
7-1413-20  024/4797-044
Šupljak utorak, četvrtak 8-10 radi 2x ned. 1/2 radnog vremena
Mali Bajmok svaki radni dan 7-20  024/562-225
Pratite nas na društvenim mrežama!