Oglasi

POSLOVI NA ODREĐENO VREME - 29 05 19
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktori medicine_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktori medicine_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila_28 06 2019
28. Jun 2019 - Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_28 06 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_doktori medicine_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_doktori medicine_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_medicinske sestre-tehničari_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_zamena_medicinske sestre-tehničari_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač sanitetskog vozila_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_vozač-kurir_29 05 2019
29. Maj 2019 - Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme_povećan obim posla_spremačice_29 05 2019
INTERNI KONKURS ZA SPECIJALIZACIJE
15. Maj 2019 - Oglas za specijalizacije_15 05 2019
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova